Program Szkolny Klub Sp …

Program Szkolny Klub Sportowy to ogromna różnorodność proponowanych zajęć i możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny sposób. W ramach programu realizowanych jest ok. 70 sportów, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Jednak SKS to nie tylko zajęcia sportowe w szkołach, SKS to ludzie, to społeczność, która zna wartość aktywności fizycznej i zaraża pasją do sportu!

Program SKS to także dawka wiedzy i garść inspiracji dla nauczycieli (konferencje szkoleniowe) oraz cykl wydarzeń SKSonTour, podczas których uczestnicy poznają nowe formy aktywności fizycznej i są poddawani testom sprawnościowym. Ponadto SKS to ogromna porcja motywacji i dobrej zabawy (konkursy, spotkania ze sportowcami, akcje promocyjne.

Cele programu :

1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.

7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

W programie uczestniczą już szkoły z terenu naszej gminy:

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej
– Szkoła Podstawowa w Wołowicach
– Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej
– Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Zachęcamy pozostałe szkoły do dołączenia do programu!

Szczegóły programu oraz regulamin dostępne są na stronie:

https://www.szkolnyklubsportowy.pl/

Para Prezydencka w Nowe …

W dniu 27 marca 2019 roku Para prezydencka na zaproszenie właścicieli gościła w firmie Płatek Zakład Przetwórstwa Mięsnego  Spółka Jawna w Nowej Wsi Szlacheckiej. Firma ta jest laureatem Gali AgroLiga 2015 . Konkurs  organizowany od ponad 20 lat, wyłania i promuje najlepszych polskich rolników oraz najlepsze firmy z branży rolno-spożywczej. Finał AgroLiga 2015 odbył się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

„To polska, rodzinna produkcja na najwyższym światowym poziomie” – ocenił prezydent. “Światowy poziom to nasz poziom. To my dziś dyktujemy światu, jak powinna być produkowana żywność, która sprzyja zdrowiu człowieka, a nie mu szkodzi” – zaznaczył Andrzej Duda podczas spotkania z pracownikami zakładu.Prezydent zwrócił uwagę, że tego typu rodzinne firmy przetwórcze pracują na dobrą markę polskiej żywności. – Tu wszystko jest robione zgodnie z wieloletnią tradycją. To widać, że jest to prawdziwe, dobre, uczciwie przygotowane, z najwyższym stopniem rzetelności – ocenił.

 

Para Prezydencka zwiedziła nowoczesny zakład, w którym produkcja rozpocznie się w połowie br. W trakcie wizyty goście skosztowali tradycyjnych lokalnych wyrobów. Parze prezydenckiej towarzyszył m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, Wojciech Pałka -starosta krakowski, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz Szymon Łytek wójt gminy Czernichów.

Udostępniamy film z wręczenia odznaczenia AgroLigi 2015  :

(youtube:nowypm)

 

 

 

 

 

 

637 276,30 zł  przezn …

 

Kwotę 637 276,30 przeznaczyła gmina Czernichów na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z drogą powiatową nr 2186K Tenczynek – Czernichów w miejscowości Przeginia Duchowna”.Wymieniona kwota stanowi ponad 20 % wartości całego zadania inwestycyjnego wycenionego na 3 084 011,90 zł. Tak duży udział w inwestycji ,która nie jest zadaniem własnym gminy, świadczy o należytym zrozumieniu  przez władze gminy potrzeby zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Dla porównania powiat krakowski przeznaczył na tę inwestycję tylko 464 623,90 zł.Jak informuje Urząd Gminy w Czernichowie :”Obecnie wykonane są roboty poza istniejącą tarczą skrzyżowania tj. odwodnienie, oświetlenie, przekładki uzbrojenia, roboty drogowe. Dalsze roboty wymagają wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w tym zmian kursowania linii aglomeracyjnej.Budowa ronda w Przegini Duchownej – utrudnienia w ruchu drogowym oraz zmiany w funkcjonowaniu linii 269 od 30.03.2019 r.

Od 30 marca 2019 r. (sobota) w związku z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 780 oraz drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Przeginia Duchowna wyłączone z ruchu zostaną relacje skrętne na ww. skrzyżowaniu oraz przejazd przez skrzyżowanie na wprost DP2186K na okres około 2-3 miesięcy.

W czasie trwania robót w rejonie skrzyżowania utrzymany zostanie jedynie ruch na wprost DW780, ruch będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany przez osobę kierującą ruchem oraz przy wykorzystaniu sygnalizacji świetlnej.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu linii 269:
• Rozkład jazdy zostanie zmieniony. Rozkład uwzględnia skierowanie do pętli Czułówek Kapliczka w dni robocze 4 dodatkowych par kursów realizowanych dotychczas na trasie Salwator – Rybna Dolna.
• Kursy relacji Salwator – Czułówek Kapliczka będą skierowane na trasę objazdową: od Salwatora do przystanku „Rybna Dół” po stałej trasie, następnie linia skręci w prawo w ul. Dolną w Rybnej, dalej w lewo w DW780 i od przystanku „Przeginia Duchowna” wróci na stałą trasę do pętli Czułówek Kapliczka, w kierunku przeciwnym trasa analogiczna. Bez obsługi pozostaną przystanki „Rybna Ośrodek Zdrowia” i „Rybna Granica”. Linia dodatkowo będzie obsługiwać w obu kierunkach przystanki „Rybna Dolna” (zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek w kierunku Czułówka Kapliczki) i „Rybna Zagórze”.
• Kursy relacji Salwator – Rybna Dolna będą skierowane na trasę skróconą Salwator – Rybna Kościół (obecna nazwa przystanku: „Rybna”, wprowadzona zostanie zmiana nazwy zgodnie z informacją poniżej). Bez obsługi pozostaną przystanki: „Rybna Dół”, „Rybna Ośrodek Zdrowia”, „Rybna Granica”, „Rybna Zagórze” i „Rybna Dolna”. Przystanek tymczasowy końcowo-początkowy Rybna Kościół zostanie zlokalizowany w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową do kościoła. Gmina Czernichów zobligowała się do wprowadzenia zakazu parkowania w rejonie pętli przy przystanku Rybna Kościół.

Jednocześnie zostaną wprowadzone zmiany nazw następujących przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych na trasie linii 269:
• „Cholerzyn” na „Cholerzyn Skwer”,
• „Mników Droga do Kaszowa” na „Mników Sklep” (dotyczy również linii 209),
• „Mników Sklep” na „Mników Remiza” (dotyczy również linii 209),
• „Czułów” na „Czułów Granica”,
• „Czułów Droga na Czułówek” na „Czułów Sklep”,
• „Rybna Droga do Sanki” na „Sanka Skrzyżowanie”,
• „Rybna” na „Rybna Kościół”.

Przygotowania do wizyty …

W maju na zaproszenie Mer gminy Neuvy Martine Aurambout-Soulier i przewodniczącej Komitetu partnerskiego
Christine Favier wyjedzie do Francji 45-osobowa grupa mieszkańców naszej gminy i przedstawicieli samorządu
lokalnego Czernichowa. Wizyta ta ma służyć dalszemu rozwijaniu i zacieśnianiu kilkunastoletnich więzów przyjaźni i
współpracy pomiędzy mieszkańcami naszych gmin oraz wymianie doświadczeń w sprawach lokalnych.
Przypomnijmy, że w lipcu w 2017 r. przez tydzień gościliśmy w Czernichowie grupę francuskich przyjaciół z Neuvy,
teraz przyszła kolej na rewizytę.
Wyjazd zaplanowany jest w okresie od 16 maja do 25 maja 2019 r. Uczestnicy jak zwykle będą mieszkali w domach
francuskich rodzin, z którymi spędzą wolne chwile, będą spotykali się z mieszkańcami Neuvy oraz władzami
samorządowymi gminy i departamentu, a także zwiedzali atrakcyjne turystycznie miejsca we Francji.

fot: [Powitanie grupy z Czernichowa w merostwie Neuvy; rok 2016]

O finansach, inwestycja …

 Jest Pan doświadczonym samorządowcem, przewodniczy Pan ważnym komisjom rady, proszę określić co dla Pana jest najważniejsze w pracy samorządowej?

-Wieloletnie doświadczenia w pracy samorządowej i udział w komisjach rady gminy przekonują mnie do tego by mówić głośno o potrzebie wypracowania jasnych i klarownych zasad finansowania zadań wykonywanych przez samorząd. Jakże często dużo mówi się na temat zadłużenia samorządu a nie mówi się o tym , że dokładamy z gminnej kasy do subwencji oświatowej , do wynagrodzenia nauczycieli. Owszem jestem za tym, by budynki utrzymywał samorząd ale moim zdaniem na płace w całości winna wystarczyć subwencja oświatowa. Tak nie jest. Zachęcam by mieszkańcy przeczytali sprawozdanie z wykonania budżetu  i przekonali się  ile rada gminy co roku musi dołożyć do subwencji oświatowej. Dokłada bo szanuje nauczycieli i z należytą troską podchodzi do oświaty. Gdyby jednak te kilka milionów było co roku wolne, to z pewnością mielibyśmy więcej wykonanych zadań inwestycyjnych albo mniejsze zadłużenie. Jako człowiek z mocnym charakterem postuluję aby już więcej nie dokładano na samorządy zadań bez pieniędzy a finansowanie gmin z budżetu państwa było jasne i klarowne.

Jest Pan także niekwestionowanym liderem swojej miejscowości. O co będzie Pan szczególnie zabiegał w radzie w tej kadencji dla Dąbrowy Szlacheckiej.   

-Będę starał się o szybką budowę budowę kanalizacji sanitarnej  i wykonanie chodnika dla mieszkańców Dąbrowy Szlacheckiej. Oczywiście będę wnioskował o dalszą budowę dróg gminnych, poprawę nawierzchni, dalsze      asfaltowanie, wykonanie poboczy, remonty przystanków i modernizację szeroko rozumianej infrastruktury drogowej.

Chodnik z kanalizacją burzową, drogi , to także zadania powiatu. Jak ułożyć wzajemne relacje by przełożyły się na oczekiwane inwestycje?                    

-Najlepiej byłoby dla mieszkańców gdyby województwo, powiat i gmina wykonywały swoje zadania z własnych funduszy i nie warunkowały wykonania inwestycji udziałem finansowym gminy. Przecież wytworzone z udziałem pieniędzy gminnych inwestycje powiatowe stanowią później własność powiatu, gmina nie czerpie z nich żadnych dochodów. Województwo i powiat mają swoje dochody i z nich planują inwestycje. Wzajemne relacje finansowe samorządów reguluje ustawa o finansach publicznych, która pozwala ale nie nakazuje udzielać pomocy finansowej. Jestem przekonany, że każdy odpowiedzialnie winien wykonywać swoje zadania, nie oglądając się na pomoc finansową gminy.

Zadłużenie gminy to problem?                                                                            

-Pieniądz mądrze pożyczony jest narzędziem! Trudno jest wyobrazić sobie pracę i życie w dzisiejszych czasach bez narzędzi. Mądre pożyczanie to branie pożyczek i kredytów na konkretny cel, pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych przy pomocy funduszy pożyczonych, dobre inwestowanie, zwiększanie dochodów własnych i zwrot pożyczonych pieniędzy. Jestem przekonany, że to co robimy w naszej gminie można nazwać  mądrym pożyczaniem. Inwestujemy, pozyskujemy dodatkowe środki, zwiększamy majątek gminy i dochody własne oraz zwracamy zgodnie z harmonogramem pożyczone pieniądze. Pożyczamy legalnie, ocenia nas RIO i oceniają naszą zdolność kredytową każdorazowo banki przed dobrowolnym  i na własne ryzyko udzieleniem  kredytu. Problem byłby raczej wtedy, gdy chcielibyśmy funkcjonować w gminie bez narzędzi, także finansowych. Zadłużenie gminy na daną chwilę to suma zaciągniętych pożyczek, kredytów poręczeń i zobowiązań. Nie jest ono na tyle duże by przeszkadzało w dalszym, dynamicznym rozwoju gminy.

Wokół Dąbrowy Szlacheckiej leżą inne miejscowości gminy. Czy mogą liczyć także na aktywne wspieranie ich potrzeb?                                                  

-Oczywiście, bliska współpraca z Rączną, z gminą Liszki, moim zdaniem winna doprowadzić do wybudowanie sieci wodociągowej przebiegającej przez te miejscowości i zasilającej w “wodę krakowską” część naszej gminy ( Dąbrowa, Wołowice Czernichów). Z Wołowicami łączy nas temat budowy chodnika przy drodze powiatowej, kanalizacji i modernizacji infrastruktury drogowej. Będę wspierał wszystkie działania mieszkańców, które prowadzą do rozwoju.

Jak wykorzystać bliskość Krakowa w działaniach samorządowych?                                       

-Kraków to metropolia, potencjał, historia i olbrzymie możliwości. Gmina powinna to wszystko wykorzystać. Jak? Poprzez utworzenie strefy ekonomicznej, promocję niezwykłego położenia Czernichowa i jego historii, rozwój   turystyki, nawet mądrego wykorzystania ” sypialni dla Krakowa” oraz całego  potencjału metropolii.  

Dziękujemy za wywiad

IMGW ostrzega przed sil …

IMGW ostrzega przed silnymi podmuchami wiatru. Województwo Małopolskie spodziewa się silnego wiatru, ale nie aż tak silnego jak w poniedziałek. Dla naszego regionu wydane pierwszy stopień ostrzeżenia.

Najmocniejsze podmuchy przewidywane są nad ranem w sobotę.

Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 85 km/h z zachodu.

Silne porywy wiatru stanowią zagrożenie, dlatego:

  • należy usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;
  • przeparkować samochód w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej był zaparkowany pod drzewami;
  • zamknąć okna i drzwi;
  • pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe.

O przypadkach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa należy informować straż pożarną dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.

 

Wójt Szymon Łytek zap …

Już 19 maja 2019 w Wołowicach odbędzie się I Piastowski Bieg po Oddech. Celem biegu jest pozyskanie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie w zakupie leków dla chorych na mukowiscydozę, budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Mukowiscydoza to ciężka choroba genetyczna, najczęściej występująca choroba rzadka w Polsce.

Do uczestniczenia w biegu zapraszamy dorosłych bez ograniczeń wiekowych, zarówno amatorów jak i zawodowych biegaczy oraz chorych na mukowiscydozę wraz z przyjaciółmi i rodzinami.Imprezy towarzyszące – Nie biegasz? Przyjdź! I Piastowski Bieg po Oddech to również piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci, DJ i konferansjer, występ zespołu muzycznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

 

 

Pomysł uchwały antysm …

Wiceprzewodniczący rady miasta Krakowa, Rafał Komarewicz rozpoczął zbieranie podpisów pod apelem do Zarządu Województwa Małopolskiego, by ten przygotował uchwałę antysmogową dla czternastu gmin metropolii krakowskiej. Jak podkreśla – bez radykalnych środków, działania Krakowa nie wystarczą. Co na to ich mieszkańcy i gospodarze oraz władze województwa małopolskiego?

żródło Kronika Krakowska TVP

poniżej link do materiału filmowego KRONIKI KRAKOWSKIEJ:

https://krakow.tvp.pl/41761690/pomysl-na-uchwale-antysmogowa-dla-czternastu-gmin-metropolii-krakowskiej?fbclid=IwAR1Zsc1zgGRzAufw3upm2zMPs_Qp-IRN9YC7UZ55I8PLD6Mo0qRlNgJcrVQ

Dalsze rozwinięcie tematu w programie ,, Tematy dnia “z 15.03.2019

https://krakow.tvp.pl/28540032/tematy-dnia

 

 

 

SISMS system ostrzegani …

SISMS to system ostrzegania i powiadamiania o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i utrudnieniach oraz informowania o najważniejszych gminnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych. Informacje te wysyłane są na trzy sposoby: poprzez aplikację – bezpośrednio na Twojego smartfona, za pomocą SMS lub w wiadomości e-mail.
System jest bezpłatny, wymaga jedynie pobrania aplikacji BLISKO na smartfona i zarejestrowania się w systemie, wysłania kodu aktywacyjnego za pomocą wiadomości SMS (opłata zgodna z planem taryfowym Twojego Operatora) lub wypełnienia formularza rejestracyjnego – dla wiadomości e-mail.

Rejestracja:

https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/bf77cb0b/Gmina-Czernichów?fbclid=IwAR1e6i3Pb09xYPoQR1SVg6GNfWVtzQmiMJ6C6B1gN5OELjDVU3ImOaKd1WE

FOTO RELACJA XVII Zimow …

XVII Zimowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Czernichów pod hasłem „Zima na sportowo”.

10 marca 2019 r. – hala sportowa w Alwerni

Uczestnicy:

LKS Piast Farmina

LKS Sokół Rybna

LKS Start Kamień

LKS Błękitni Czułówek

LKS Wisła Czernichów

LKS Nadwiślan Rusocice

LKS Sparta Przeginia Duchowna – Narodowa

I miejsce: LKS Sokół Rybna

II miejsce: LKS Start Kamień

III miejsce: LKS Piast Wołowice

Najlepszy zawodnik: Sławomir Klimkowicz – LKS Sokół Rybna

Najlepszy bramkarz: Grzegorz Bułat – LKS Piast Farmina