Wywiad z Panią Joanną …

Oświata jest od kilku miesięcy głównym tematem poruszanym w Polsce. Co można by zdaniem Pani zmienić by uniknąć sytuacji jakie przeżywamy?

-Tak się składa, że poza pracą w Radzie Gminy Czernichów i pełnieniem obowiązków przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych jestem także nauczycielem. Pracuję zarówno z młodszymi dziećmi, jak i młodzieżą, więc posłużę się niejako ich głosem. Kiedy o strajku nauczycieli było bardzo głośno, od moich uczniów usłyszałam, że politycy, którzy zajmują się sprawami oświaty powinni choć przez 45 minut przyjrzeć się lekcji, uczniom i nauczycielowi, a co za tym idzie współczesnej szkole. W pełni zgadzam się z moimi szkolnymi dziećmi, że trzeba wsłuchać się w głos społeczności szkolnej: uczniów i ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów; zacząć traktować ich podmiotowo a nie przedmiotowo. Nie powiem chyba nic zaskakującego dla wielu pedagogów, iż należy podążać za uczniem, być jednocześnie jego kompanem i mistrzem, zapewniać bezpieczeństwo, ale i stawiać przed wyzwaniami – w myśl popularnej ostatnio neurodydaktyki. By nauczyciele spełniali te kryteria i wyposażali swoich wychowanków w konkretne umiejętności, a nie tylko pakiet wiedzy, często bezużytecznej, muszą mieć wsparcie, chociażby w postaci godnej pensji czy możliwości wsparcia rozwoju osobistego.

Problemy miejscowości, z której jest Pani radną, stanowią drobną część problemów gminy Czernichów. Proszę przedstawić skalę ważności tych problemów dla całej gminy.

-Jestem jedną z nielicznych radnych, która reprezentuje dwie miejscowości w gminie Czernichów – Czułówek i Nową Wieś Szlachecką. Jest to podwójne wyróżnienie, ale i ilość pracy także podwójna. Staram się troszczyć o obie wsie, choć aktualne problemy w nich są różne. W Czułówku część problemów zmierza do pozytywnego rozwiązania, mam na myśli między innymi chodniki przy drodze wojewódzkiej i powiatowej. Z dużych tematów pozostaje jeszcze boisko sportowe, którego dokończenie niezbędne jest, by usprawnić funkcjonowanie LKS- u „Błękitni Czułówek”. Z kolei mieszkańcy Nowej Wsi Szlacheckiej są niesamowicie zaradni i pracowici, co widać po prężnie rozwijanym przetwórstwie mięsnym i rolnictwie, dlatego też konieczna jest dalsza inwestycja w budowę lokalnych dróg, a także kanalizacji sanitarnej i zapewniającego bezpieczeństwo chodnika przy ruchliwej drodze powiatowej. To są priorytety wśród wielu już inwestycji zrealizowanych w obu wsiach i należy tu podkreślić – zrealizowanych, dzięki współpracy z mieszkańcami i organizacjami lokalnymi, to sobie cenię najbardziej!

Kanalizacja, oczyszczenie wód i ochrona powietrza atmosferycznego to podstawa do dalszego życia mieszkańców. Jak zamierza Pani dalej pracować w radzie gminy by przyspieszyć ich rozwój?

-Ekologia to w ostatnim czasie szeroko omawiany temat. Mam wrażenie, że małymi krokami tj. akcje sprzątania miejscowości, segregowanie śmieci, zbiórki elektrośmieci, zakrętek, makulatury, odzieży w celu recyklingu czy na cele charytatywne, poszerzanie świadomości np. czym palić w piecu, inicjatywę gazyfikacji części gminy, ograniczenie plastikowych opakowań na produkty spożywcze itp. nasze otoczenie staje się coraz bardziej przyjazne. Ostatnio interesuję się urządzeniem typu butelkomat, chciałabym, by pojawił się w Nowej Wsi Szlacheckiej, a z czasem w kolejnych miejscowościach gminy niczym kosze na ubrania. Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu mieszkańcy mogą korzystać z programów proekologicznych typu odbiór azbestu, termomodernizacja budynków czy wymiana kotłów. W radzie gminy pracujemy nad wspomnianą już kanalizacją kolejnych miejscowości i rozbudową oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej, której pierwszy etap powinien rozpocząć się jeszcze w tym roku. Zdecydowanie polecam, popieram i praktykuję współpracę ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim, a nawet odpowiednim ministerstwem, bez wsparcia tych instytucji mała gmina nie poradzi sobie z tak ogromnymi zadaniami.

Gmina Czernichów w unii europejskiej to fakt. Co dobrego z tego faktu może wyniknąć w perspektywie kolejnych pięciu lat?

-Profetyzm nie leży w mojej naturze, ale obserwując bacznie rzeczywistość, w której żyję widzę, że dotacje unijne powodują napływ nowych inwestycji, poprawę infrastruktury sportowej, społecznej i transportowej. Zasilają rolników i przedsiębiorców. Ułatwiają kontakty międzynarodowe i wymianę dobrych praktyk. Dbają o produkt lokalny – chociażby nasza słynna kiełbasa lisiecka. Mam nadzieję zatem, że będzie to praktyka również kolejnych pięciu lat, a my Polacy pewnie będziemy określać się mianem Europejczyków, z pozytywnym nacechowaniem tego słowa.

Dziękujemy za wywiad.

„Gospoda Nad Zimną R …

Gospoda „Nad Zimną Rzeczką” , uroczy, bliski i niezwykle wygodny obiekt zlokalizowany w Naszej gminie niewątpliwie zasługuje na uwagę. Położona w przepięknym, zacisznym miejscu Kłokoczyna, nie jest znana wszystkim mieszkańcom okolicznych miejscowości. Miłośnicy przyrody, spokoju, niebanalnego klimatu starego drewna i cegły docenią niepowtarzalny charakter towarzyszący każdej organizowanej tam uroczystości. Otoczenie Gospody to piękne, zielone tereny lasów, pastwisk, na których można spotkać biegające konie, a także drewniane molo oraz wiata z kamiennym grillem oddane do dyspozycji gości. W przyszłorocznych planach zbudujemy m.in. drewnianą wiatę umożliwiającą organizację imprez tanecznych, a także wesel w prawdziwie rustykalnym stylu. Również najmłodsi będą mogli znaleźć dla siebie wiele atrakcji. Trzymamy mocno kciuki i wierzymy bardzo w ich realizację, ponieważ miejsce to ma szansę stać się jedną z wizytówek promujących Nasze tereny. O postępach informować będziemy na bieżąco, a tymczasem serdecznie zachęcamy i zapraszamy do odwiedzin.

 

facebook.com/GospodaNadZimnaRzeczka/

 

 

,,TELE- ANIOŁ” W …

W piątek, 9 sierpnia w sali sesyjnej UMWM odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych wspierających dalszą realizację projektu Małopolski Tele-Anioł. Małopolski Tele-Anioł to nie tylko opaska, ale także pomoc w domu dla najbardziej potrzebujących – osób samotnych i tych, którym rodzina nie może zapewnić opieki. Projekt Małopolski Tele-Anioł, to największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce.

Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Listy intencyjne podpisali przedstawiciele 31 gmin i 6 powiatów, które dołączą do 94 gmin, które dotychczas zadeklarowały współpracę związaną z realizacją projektów w ubiegłym roku.Wśród nich są: Gmina Bobowa, Gmina Brzesko, Gmina Chełmiec, Gmina Czernichów, Gmina Dębno, Gmina Dobra, Gmina Iwanowice, Gmina Kęty, Gmina Klucze, Gmina Korzenna, Gmina Książ Wielki, Gmina Lanckorona, Gmina Liszki, Gmina Łabowa, Gmina Łącko, Gmina Łużna, Gmina Michałowice, Gmina Moszczenica, Miasto Mszana Dolna, Miasto i Gmina Muszyna, Gmina Nowe Brzesko, Gmina Pcim, Gmina Raba Wyżna, Gmina Ropa, Gmina Rzezawa, Gmina Spytkowice, Miasto i Gmina Szczawnica, Gmina Świątniki Górne, Gmina Wietrzychowice, Gmina Zakliczyn, Gmina Żegocina, Powiat Bocheński, Powiat Dąbrowski, Powiat Miechowski, Powiat Myślenicki, Powiat Olkuski, Powiat Suski.

“Małopolski Tele-Anioł” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach – niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne jest wsparcie.

 

 

 

 

Festyn ,, Pożegnanie L …

11 sierpnia odbył się coroczny festyn ,, Pożegnanie Lata ” w Dąbrowie Szlacheckiej .Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców.Organizatorzy zadbali o to aby wczorajsze popołudnie było pełne emocji na najmłodszych  .Darmowy poczęstunek, malowanie twarzy, loteria fantowa, prezentacja wozu strażackiego oraz występ orkiestry działającej przy OSP to tylko nieliczne atrakcje wczorajszego festynu .Przedstawiamy fotogalerie :

 

Krótko o śmieciach.

Od kilku tygodni  mieszkańcy gminy są mocno przekonywani  o możliwości obniżenia opłaty za odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kwestionowany jest  wyniki rozstrzygniętego  przetargu oraz pojawia  się  inicjatywa zgłoszenia uchwały obniżającej cenę wywozu odpadów. Każdy za wykonaną rzetelnie usługę chciałby płacić jak najniższą cenę, chcą tego dla mieszkańców  pewno także  urzędnicy  oraz radni  gminy. Cena ta musi jednak być skalkulowana w oparciu o koszty odbioru i utylizacji odpadów komunalnych ponoszone przez gminę, ustalone w  postępowaniu przetargowym ,ale niestety to właśnie  wynik przetargu spowodował konieczność wprowadzenia nowej stawki tej opłaty niekorzystnej dla mieszkańców gminy– co do tego wszyscy są zgodni-(co do wysokiej stawki  w porównaniu z ceną dotychczas obowiązującą). Wójt i radni, nie mając w tej sytuacji żadnej innej możliwości prawnej zmuszeni byli do skalkulowania i uchwalenia nowej stawki opłaty śmieciowej na poziomie 23 zł miesięcznie od osoby. Kiedy stało się to faktem grupka osób kontestując te ustalenia postanowiła „podgrzać” nastroje informując mieszkańców, że za wywóz i unieszkodliwianie odpadów można zapłacić znacznie taniej. Dla uwierzytelnienia swojego stanowiska pokazali kto ma- ich zdaniem  pokryć powstającą wówczas „dziurę budżetową”, nie dokonali jednak analizy prawnej, nie sprawdzili  czy gmina może to  zrobić , z jakich dochodów miałaby to ewentualnie zrobić, tylko przygotowali projekt uchwały i podobno zachęcają mieszkańców do podpisywania wniosku o jej zgłoszenie do rady gminy. Śmieciowe „podgrzewanie” wobec wynikającego z  przetargu wzrostu ceny wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych musi pozostać kolejną, nieudaną próbną opozycyjnego działania.Wójt i radni zrobili wszystko co jest prawem wymagane  i co prawo aktualnie dopuszcza, by cena ta  była dla mieszkańców jak najniższa.

 

Polski Producent Żywno …

Dwie firmy z gminy Czernichów  biorą udział w konkursie  ,,Polski Producent Żywności 2019”. O tytuł walczą :Wyrób Wędlin Tradycyjnych „Wolarek” B. Wolarek W. Wolarek sp. j. -z produktem ,, Kiełbasa tradycyjnie wyrabiana” oraz Przetwórstwo Mięsne „Płatek” sp. j. – z produktem „Sopocka wędzona z listkiem”

W etapie wojewódzkim XXIII edycji konkursu wzięło udział 16 regionalnych producentów żywności. Do konkursu zgłosili: chleb świąteczny, kiełbasę tradycyjnie wyrabianą, mięsiwo z pieca, miętę w soku jabłkowym, ser twarogowy niedojrzewający tłusty, miód spadziowy, policzki wieprzowe w galaretce, rzodkiewki kiszone, kiełbasę myśliwską, sopocką wędzoną z listkiem, pierogi z pieczoną perliczką w miodzie, ser gazdowski gołka, miód lipowy, miód pszczeli nektarowo-spadziowy, pstrąg ojcowski tęczowy wędzony i bundz solony wędzony.

Wyboru produktów, które będą reprezentować Małopolskę na ogólnopolskim etapie konkursu dokonała Kapituła Wojewódzka pod przewodnictwem wicemarszałka Łukasza Smółki. Decyzją Kapituły Wojewódzkiej nominację do tytułu Polski Producent Żywności otrzymała… cała szesnastka, która następnie zostanie zgłoszona do Kapituły Ogólnopolskiej.Produkty zachwyciły jakością i smakiem. 

Oto cała szesnasta nominowanych firm :

1. P.P.U.H. Patrycja &Paweł Sp. cywilna Z. K. R. Rydzyk – Chleb świąteczny
2. Wyrób Wędlin Tradycyjnych „Wolarek” B. Wolarek W. Wolarek sp. j. – Kiełbasa tradycyjnie wyrabiana
3. Z. P. H. U. „ELIMEX” Jacek Pabis – Mięsiwo z pieca
4. Tłocznia Owoców „Pawłowski” Antoni Marcin Pawłowski – Mięta w soku jabłkowym
5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej – Ser twarogowy niedojrzewający tłusty
6. „Niepołomicki Bartnik Pasieka Pszczela” Tadeusz Porębski – Miód spadziowy
7. Barczyk Zakład Mięsny Spółka Jawna – Policzki wieprzowe w galaretce
8. Pstrąg Ojcowski Magdalena Węgiel – Pstrąg ojcowski tęczowy wędzony
9. AGRO-WIT Agnieszka Malinowska – Rzodkiewki kiszone
10. Gawor – Produkcja Wędlin Jakość i Tradycja Szczepan Gawor – Kiełbasa myśliwska
11. Przetwórstwo Mięsne „Płatek” sp. j. – Sopocka wędzona z listkiem
12. Maciej Kapała Pracownia Pierogowa Sekret Smaku – Pierogi z pieczoną perliczką w miodzie
13. Gospodarstwo Rolne Bolesław Bobak – Ser gazdowski gołka
14. Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka u Kiejdów” – Miód lipowy
15. Gospodarstwo Pasieczne „Kószka” Piotr Kołacz – Miód pszczeli nektarowo-spadziowy
16. F.P.H.U. Rzepka Janina – Bundz solony wędzony