Wywiad z Sołtysem Ruso …

Rusocice, bardzo prężna pod wieloma względami miejscowość. Zabytki, niezwykły krajobraz, aktywni mieszkańcy- to tylko niektóre atuty. Jakie plany na ten rok i następne cztery lata ma sołtys tej miejscowości? Pytanie to kierujemy do wieloletniego samorządowca i doświadczonego sołtysa Rusocic- Stanisława Świadka.

-Wykorzystać wszystkie możliwości dla dalszego rozwoju Rusocic. Utrzymać ten rozwój na dotychczasowym poziomie. Wspierać, rozwijać i dofinansowywać wszystkie organizacje społeczne działające na terenie Rusocic, wspierać działanie szkoły i biblioteki, wspomagać grupę teatralną Credo, dokończyć modernizację dróg gminnych i dojazdowych do pól, wykonać magistrale gazową – to tylko zasadnicze moje plany w zakresie materialnym. Przede wszystkim zamierzam dobrze służyć naszym mieszkańcom.

Gospodarność i sąsiedzka współpraca w Rusocicach to działania szczególnie cenione w tej miejscowości przez internautów. Obie prowadzą do tego, że mieszkańcom żyje się lepiej. Jaka jest rola sołtysa w inicjowaniu i kreowaniu takich postaw?

-Współpraca sąsiedzka odgrywa w naszej społeczności ogromną rolę, większość inicjatyw wywodzi się bezpośrednio od mieszkańców. Oprócz grupy teatralnej bardzo prężnie działają:Ludowy Klub Sportowy Nadwiślan Rusocice oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Mam nadzieję, że nasi druhowie z OSP już wkrótce zawieszą topory i dadzą dobry przykład zwłaszcza młodzieży, która chce zasilić ich szeregi. Dobrze, jako sołtysowi, współpracuje się ze wszystkimi organizacjami, staram się wspólnie z samorządem wiejskim, radą sołecką i Radną zabiegać wszędzie o środki finansowe, aby wspomagać te wspaniałe organizacje, dążyć do realizacji ich pomysłów i zamierzeń. Dla przykładu przypomnę ŁKS Nadwiślan, który w ostatnim okresie czasu miał przeprowadzony gruntowny remont szatni, a obecnie wykonywane jest ogrodzenie boiska sportowego. Wszystkie roboty to była ich inicjatywa, my tylko pomagaliśmy i staraliśmy się o środki. Chcemy by realizowali i rozwijali swoje pasje służące ogólnemu dobru, by byli zadowoleni. Naszym wspólnym zamierzeniem było aby przy boisku sportowym powstał kompleks rekreacyjny tzw OSA (Otwarta Strefa Aktywności), dzięki której teren wokół boiska nie tylko zyskał ciekawy wygląd ale także służy jako miejsce siłowni na otwartym powietrzu ale także jako miejsce ogólnodostępnego parkingu. Powstał tam również piękny płac zabaw dla dzieci. To wszystko robione jest dla naszych mieszkańców, cieszę się, że z tego korzystają, że jest ich tam coraz więcej. Sołtys służy wszystkim, słucha , rozmawia wyjaśnia i szuka możliwości finansowych, sołtys łączy, wyjaśnia, jest zawsze z mieszkańcami, jest najbliżej ich problemów. Niedawno zakończyliśmy montaż oznakowań dróg po wprowadzeniu nazewnictwa ulic w naszej miejscowości, Wygląda pięknie.

Bezpieczeństwo mieszkańców: nowe wyzwania w zakresie podstawowym, bezpieczeństwo komunikacyjne, drogowe, internetowe, ekologiczne wymaga ciągłego współdziałania. Proszę o nim opowiedzieć.

W minionych czterech latach, w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego, zrobiliśmy “milowy” krok do przodu. Nakłady na infrastrukturę drogową, szczególnie na drogi gminne były ogromne i pozwoliły wyasfaltować w Rusocicach wiele dróg oraz większość z nich pozwoliły odwodnić. Przypomnę, że przed czterema laty mieliśmy chyba najgorsze drogi w całej gminie. Poprawę nawierzchni dróg doceniają w rozmowach nasi mieszkańcy. O zwiększeniu bezpieczeństwa na drodze powiatowej nie trzeba przypominać, stało się ono faktem, po wykonaniu jej modernizacji wraz z nawierzchnią w przysiółkach Podskale oraz Góra. Mamy zrobiony tam odcinek wraz z odwodnieniem i chodnikiem. Niedawno uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ostatniego odcinka tej drogi, który połączy część przysiółka Podskale ze skrzyżowaniem w kierunku Łączan. W ten sposób cały ciąg drogowy od Kamienia przez Rusocice będzie zmodernizowany. Ogromnym wyzwaniem dla mnie było sfinalizowanie spraw majątkowych części nieruchomości przy naszym kościele i uzyskanie odpowiednich pozwoleń na wyburzenie bardzo starych i zaniedbanych budynków, które „straszyły” i oszpecały teren wokół kościoła. W wyniku załatwienia tych formalności mamy przy kościele piękną przestrzeń wraz z parkingiem. W tym miejscu chciałbym nawiązać jeszcze do gospodarności i sąsiedzkiej współpracy dlatego gdyż wszystkie prace wyburzeniowe wykonaliśmy z grupą mieszkańców sami po to, by zaoszczędzić grosza. I w tym miejscu również chcę podkreślić i podziękować za okazaną pomoc panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy. Wraz z bezpieczeństwem komunikacyjnym doceniamy potrzebę bezpieczeństwa ekologicznego, czystego środowiska, diagnozujemy pojawiające się nowe zagrożenia i staramy się im przeciwdziałać. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa to także w działaniu wsparcie dla funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusocicach i zapewnienie strażakom godziwych warunków dla działalności bojowej. Stało się to faktem, dzięki pozyskaniu środków na modernizację ogrzewania a później termomodernizację obiektu. Trudne dla w strażaków procedury przetargowe, po przekazaniu pełnomocnictwa do gminy, następnego dnia po przekazaniu, “zaowocowały” ogłoszeniem stosownego postępowania. Tego typu sytuacje wymagają współdziałania, dobrze, że w naszej gminie ono jest. Ważne, że zamiast ewentualnego “politycznego niepokoju” pozyskane zostały pieniądze na poprawę warunków funkcjonowania strażaków.

Rusocice znane są z nowych form propagowania kultury! Grupa teatralna, organizacje społeczne tworzą szczególny klimat tej podkrakowskiej miejscowości. Jaka jest rola sołtysa w tej działalności?

-Sam jestem członkiem grupy teatralnej Credo i aktywnie biorę udział prawie we wszystkich przedsięwzięciach, które grupa realizuje. Kieruje nią osoba o wielkim sercu i zaangażowaniu, w zespole działa około 60 osób. Inicjatywa powołania grupy teatralnej wywołała zapał, obowiązkowość i innowacyjność nie tylko u ludzi starszych ale także wśród młodzieży. Występowaliśmy w kilku miejscowościach naszej gminy, także poza jej terenem, nie tylko przedstawiamy ale także udowadniamy sobie i innym, że “Rusocice potrafią”. W 2017 roku otrzymaliśmy wyróżnienie starosty krakowskiego. Rola sołtysa? Wspierać, popierać, budować a czasem kogoś zagrać zgodnie z wolą reżysera!

Ekologia a równocześnie dobre wykorzystanie zasobów naturalnych i niedaleka żwirownia. To wszystko można pogodzić?-Mądre wykorzystanie wszystkich zasobów, współdziałanie i budowa więzi to klucze do sukcesów. Przykładem mogą być podjęte działania w sprawie dalszej gazyfikacji. Grupa inicjatywna z Kamienia, Rusocic i Czernichowa, zaproszony i chętny do działania wójt gminy, wice marszałek województwa , wspólnym wysiłkiem doprowadzili do pracy nad przystąpieniem do opracowania koncepcji i projektowania części magistrali gazowej. To co posiadamy chcemy ciagle dobrze wykorzystywać dla poprawy życia naszych mieszkańców.

Marzenia sołtysa Świadka na najbliższy rok i cztery następne lata.

-Moim marzeniem jest to, „abyśmy nie spuszczali z tonu i ciągle szli do przodu”. Muszę w tym miejscu, wraz z wszystkimi mieszkańcami pochwalić się szkołą, która wśród placówek oświatowych jest perełką w naszej gminie. Zainwestowano w jej modernizację ponad milion złotych. Będzie także przystosowywana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Moim marzeniem jest ciągły, dobry rozwój Rusocic!

Czy można to zrealizować?

-Oczywiście, “ciągle idąc razem do przodu”-

 

Dziękujemy za wywiad!

 

Prace wykończeniowe ro …

Trwają prace wykończeniowe ronda w Przegini Duchownej. Według uzyskanych informacji prace porządkowe oraz oficjalne oddanie obiektu przewidziano na drugą połowę września 2019 roku. Obecnie trwają prace porządkowe oraz montaż oznakowań.

fot:M.L

 

Druhowie z MDP Czernich …

Druhowie z  MDP Czernichów już od tygodnia szkolą się, uczą ale też bawią na obozie Dowódców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Muszynie. Obóz ten zorganizowany został przez OSP Jeziorzany na potrzeby Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie przy wsparciu Starostwa Powiatu Krakowskiego oraz Województwa Małopolskiego. Bardzo dziękujemy Panu Jerzy Stopaza możliwość uczestnictwa naszej młodzieży w  obozie. Z  nowymi umiejętnościami i  certyfikatem Dowódca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  powrócą do OSP Czernichów : Dawid Galos, Dawid Gaudyn, Krzysztof Urbańczyk, Dominik Grzegorz Machaczka, Kacper Niewiadomski, Aleksander Serafin, Bartłomiej Głodek . Wszyscy wymienieni uczestnicy szkolenia zdali pozytywnie egzamin oraz uzyskali certyfikat Dowódcy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.Gratulujemy.

65 209,23 zł – p …

19 maja odbył się I Piastowski Bieg po Oddech, teraz czas na podsumowanie.Po wpłynięciu ostatniego przelewu na konto Biegu z radością i dumą informują organizatorzy ,,udało się zebrać 65 209,23 zł”.Czek zostanie przekazany Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą podczas 4 Biegu po Oddech odbywającego się 1 września w Zakopanem.

 

PROFILAKTYKA CHORÓB TA …

,,PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY”. Zapraszamy udziału w badaniu. 21 września 2019 .

Informacja Tauron- plan …

W najbliższych dniach planowane są przerwy w dostawie prądu w kilku miejscowościach gminy Czernichów :

23.08 – Nowa Wieś Szlachecka
27.08 – Wołowice i Czernichów
29.08 – Dąbrowa Szlachecka i Wołowice.

 

 

 

Wywiad z Panią Joanną …

Oświata jest od kilku miesięcy głównym tematem poruszanym w Polsce. Co można by zdaniem Pani zmienić by uniknąć sytuacji jakie przeżywamy?

-Tak się składa, że poza pracą w Radzie Gminy Czernichów i pełnieniem obowiązków przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych jestem także nauczycielem. Pracuję zarówno z młodszymi dziećmi, jak i młodzieżą, więc posłużę się niejako ich głosem. Kiedy o strajku nauczycieli było bardzo głośno, od moich uczniów usłyszałam, że politycy, którzy zajmują się sprawami oświaty powinni choć przez 45 minut przyjrzeć się lekcji, uczniom i nauczycielowi, a co za tym idzie współczesnej szkole. W pełni zgadzam się z moimi szkolnymi dziećmi, że trzeba wsłuchać się w głos społeczności szkolnej: uczniów i ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów; zacząć traktować ich podmiotowo a nie przedmiotowo. Nie powiem chyba nic zaskakującego dla wielu pedagogów, iż należy podążać za uczniem, być jednocześnie jego kompanem i mistrzem, zapewniać bezpieczeństwo, ale i stawiać przed wyzwaniami – w myśl popularnej ostatnio neurodydaktyki. By nauczyciele spełniali te kryteria i wyposażali swoich wychowanków w konkretne umiejętności, a nie tylko pakiet wiedzy, często bezużytecznej, muszą mieć wsparcie, chociażby w postaci godnej pensji czy możliwości wsparcia rozwoju osobistego.

Problemy miejscowości, z której jest Pani radną, stanowią drobną część problemów gminy Czernichów. Proszę przedstawić skalę ważności tych problemów dla całej gminy.

-Jestem jedną z nielicznych radnych, która reprezentuje dwie miejscowości w gminie Czernichów – Czułówek i Nową Wieś Szlachecką. Jest to podwójne wyróżnienie, ale i ilość pracy także podwójna. Staram się troszczyć o obie wsie, choć aktualne problemy w nich są różne. W Czułówku część problemów zmierza do pozytywnego rozwiązania, mam na myśli między innymi chodniki przy drodze wojewódzkiej i powiatowej. Z dużych tematów pozostaje jeszcze boisko sportowe, którego dokończenie niezbędne jest, by usprawnić funkcjonowanie LKS- u „Błękitni Czułówek”. Z kolei mieszkańcy Nowej Wsi Szlacheckiej są niesamowicie zaradni i pracowici, co widać po prężnie rozwijanym przetwórstwie mięsnym i rolnictwie, dlatego też konieczna jest dalsza inwestycja w budowę lokalnych dróg, a także kanalizacji sanitarnej i zapewniającego bezpieczeństwo chodnika przy ruchliwej drodze powiatowej. To są priorytety wśród wielu już inwestycji zrealizowanych w obu wsiach i należy tu podkreślić – zrealizowanych, dzięki współpracy z mieszkańcami i organizacjami lokalnymi, to sobie cenię najbardziej!

Kanalizacja, oczyszczenie wód i ochrona powietrza atmosferycznego to podstawa do dalszego życia mieszkańców. Jak zamierza Pani dalej pracować w radzie gminy by przyspieszyć ich rozwój?

-Ekologia to w ostatnim czasie szeroko omawiany temat. Mam wrażenie, że małymi krokami tj. akcje sprzątania miejscowości, segregowanie śmieci, zbiórki elektrośmieci, zakrętek, makulatury, odzieży w celu recyklingu czy na cele charytatywne, poszerzanie świadomości np. czym palić w piecu, inicjatywę gazyfikacji części gminy, ograniczenie plastikowych opakowań na produkty spożywcze itp. nasze otoczenie staje się coraz bardziej przyjazne. Ostatnio interesuję się urządzeniem typu butelkomat, chciałabym, by pojawił się w Nowej Wsi Szlacheckiej, a z czasem w kolejnych miejscowościach gminy niczym kosze na ubrania. Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu mieszkańcy mogą korzystać z programów proekologicznych typu odbiór azbestu, termomodernizacja budynków czy wymiana kotłów. W radzie gminy pracujemy nad wspomnianą już kanalizacją kolejnych miejscowości i rozbudową oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej, której pierwszy etap powinien rozpocząć się jeszcze w tym roku. Zdecydowanie polecam, popieram i praktykuję współpracę ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim, a nawet odpowiednim ministerstwem, bez wsparcia tych instytucji mała gmina nie poradzi sobie z tak ogromnymi zadaniami.

Gmina Czernichów w unii europejskiej to fakt. Co dobrego z tego faktu może wyniknąć w perspektywie kolejnych pięciu lat?

-Profetyzm nie leży w mojej naturze, ale obserwując bacznie rzeczywistość, w której żyję widzę, że dotacje unijne powodują napływ nowych inwestycji, poprawę infrastruktury sportowej, społecznej i transportowej. Zasilają rolników i przedsiębiorców. Ułatwiają kontakty międzynarodowe i wymianę dobrych praktyk. Dbają o produkt lokalny – chociażby nasza słynna kiełbasa lisiecka. Mam nadzieję zatem, że będzie to praktyka również kolejnych pięciu lat, a my Polacy pewnie będziemy określać się mianem Europejczyków, z pozytywnym nacechowaniem tego słowa.

Dziękujemy za wywiad.

„Gospoda Nad Zimną R …

Gospoda „Nad Zimną Rzeczką” , uroczy, bliski i niezwykle wygodny obiekt zlokalizowany w Naszej gminie niewątpliwie zasługuje na uwagę. Położona w przepięknym, zacisznym miejscu Kłokoczyna, nie jest znana wszystkim mieszkańcom okolicznych miejscowości. Miłośnicy przyrody, spokoju, niebanalnego klimatu starego drewna i cegły docenią niepowtarzalny charakter towarzyszący każdej organizowanej tam uroczystości. Otoczenie Gospody to piękne, zielone tereny lasów, pastwisk, na których można spotkać biegające konie, a także drewniane molo oraz wiata z kamiennym grillem oddane do dyspozycji gości. W przyszłorocznych planach zbudujemy m.in. drewnianą wiatę umożliwiającą organizację imprez tanecznych, a także wesel w prawdziwie rustykalnym stylu. Również najmłodsi będą mogli znaleźć dla siebie wiele atrakcji. Trzymamy mocno kciuki i wierzymy bardzo w ich realizację, ponieważ miejsce to ma szansę stać się jedną z wizytówek promujących Nasze tereny. O postępach informować będziemy na bieżąco, a tymczasem serdecznie zachęcamy i zapraszamy do odwiedzin.

 

facebook.com/GospodaNadZimnaRzeczka/

 

 

,,TELE- ANIOŁ” W …

W piątek, 9 sierpnia w sali sesyjnej UMWM odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych wspierających dalszą realizację projektu Małopolski Tele-Anioł. Małopolski Tele-Anioł to nie tylko opaska, ale także pomoc w domu dla najbardziej potrzebujących – osób samotnych i tych, którym rodzina nie może zapewnić opieki. Projekt Małopolski Tele-Anioł, to największe przedsięwzięcie tego typu w Polsce.

Całkowity koszt projektu to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Listy intencyjne podpisali przedstawiciele 31 gmin i 6 powiatów, które dołączą do 94 gmin, które dotychczas zadeklarowały współpracę związaną z realizacją projektów w ubiegłym roku.Wśród nich są: Gmina Bobowa, Gmina Brzesko, Gmina Chełmiec, Gmina Czernichów, Gmina Dębno, Gmina Dobra, Gmina Iwanowice, Gmina Kęty, Gmina Klucze, Gmina Korzenna, Gmina Książ Wielki, Gmina Lanckorona, Gmina Liszki, Gmina Łabowa, Gmina Łącko, Gmina Łużna, Gmina Michałowice, Gmina Moszczenica, Miasto Mszana Dolna, Miasto i Gmina Muszyna, Gmina Nowe Brzesko, Gmina Pcim, Gmina Raba Wyżna, Gmina Ropa, Gmina Rzezawa, Gmina Spytkowice, Miasto i Gmina Szczawnica, Gmina Świątniki Górne, Gmina Wietrzychowice, Gmina Zakliczyn, Gmina Żegocina, Powiat Bocheński, Powiat Dąbrowski, Powiat Miechowski, Powiat Myślenicki, Powiat Olkuski, Powiat Suski.

“Małopolski Tele-Anioł” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach – niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne jest wsparcie.