1 317 404,00 ZŁ NA DRO …

15 września samorządowcy z 12 gmin powiatu krakowskiego odebrali symboliczne czeki na remonty, przebudowy dróg gminnych. Dofinansowanie również otrzymała Gmina Czernichów na zadania :

– Przebudowa drogi w Przegini Narodowej. Realizacja do października 2019 r. Koszt zadania 337 tys. zł, dofinansowanie 202 tys. zł.
– Przebudowa drogi w Dąbrowie Szlacheckiej. Realizacja do maja 2020 r. Koszt 1,8 mln zł, dofinansowanie 1,1 mln zł.

Funduszu Dróg Samorządowych w ramach którego pozyskano dofinansowanie powołany został dla wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Foto: Krzysztof Kamiński / Starostwo Powiatowe w Krakowie

 

Małopolski Festiwalu S …

22 września (niedziela) organizatorzy zapraszają  do Krzeszowic na kolejną odsłonę Małopolskiego Festiwalu Smaku. 

Tegoroczny Małopolski Festiwal Smaku powraca do korzeni, dając możliwość skosztowania tego, co od zawsze jest w naszym regionie najsmaczniejsze. To smaki, które pamiętamy z dzieciństwa, a powrócimy do nich dzięki kulinarnym umiejętnościom pań z kół gospodyń wiejskich z naszego regionu. Swoimi specjałami, przygotowanymi zgodnie z lokalnymi recepturami, będą one za darmo częstować festiwalowych gości.

“Czyste powietrze …

22 września( niedziela) zapraszamy na rodzinny  piknik rowerowy “Czyste powietrze – wspólna sprawa”.Główną ideą pikniku rowerowego “Czyste powietrze – wspólna sprawa” jest promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia, poprzez wykorzystywanie innych środków transportu niż samochód. Uczestnicy mogą dotrzeć na wydarzenie: rowerem, na piechotę, biegiem, na hulajnodze, na rolkach, busem/autobusem itp. co będzie przez Organizatora nagradzane.
Na miejscu przewidziane są również atrakcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych (dmuchańce, szkółka rowerowa, atrakcje plastyczne, muzyka, foodtrucki).
Piknik organizowany jest w ramach European Mobility Week. Odbędzie się przy Urzędzie Gminy Czernichów, ul. Gminna 1.
Harmonogram wydarzenia może ulegać delikatnym zmianom podczas trwania wydarzenia.

15:00 Rozpoczęcie wydarzenia
16:00 Powitanie przybyłych gości
16:30 Blok estradowy. Prezentacja Gminy Czernichów i jej tras rowerowych. Prezentacja sponsorów i wręczenie nagród
17:00 Pokaz pierwszej pomocy
19:00 Zakończenie wydarzenia

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Organizatorzy : StarComp oraz UG Czernichów

 

Przebudowa, rozbudowa i …

Projekt: Pracownia Architektoniczno- Konstrukcyjna ,, VINCI” – Dariusz Lubera.Wartość dokumentacji projektowej: 24 000,00 zł .W ramach zadania na poddaszu budynku zaprojektowano przedszkole, składające się z 3 sal dla dzieci, kuchni cateringowej ze zmywalnią, pomieszczenie dla personelu przedszkola, sanitariaty dla dzieci przedszkolnych oraz personelu, schowek porządkowy oraz magazyn. Na poddaszu oprócz przedszkola zaprojektowano dodatkową salę lekcyjną przeznaczoną dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej, sanitariaty – w tym przystosowane dla osób niepełnosprawnych.Rozbudowę budynku zaprojektowano z myślą o możliwości wykorzystania przez osoby niepełnosprawne. W tym celu zaprojektowano podnośnik platformowy zewnętrzny oraz platformę przychodową na klatce schodowej.

20 czerwca 2017r. rozpoczęła się rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rusocicach etap I. W wyniku przeprowadzonego przetargu została podpisana umowa na kwotę 295 652,40 zł z wykonawcą, Spółką Alwernia Service Sp. z o.o., Rozbudowa, nadbudowa budynku szkoły w etapie I polegała na podwyższeniu budynku, wykonaniu murów, nowego dachu z rynnami oraz jaskółek.

W 2018r. w II etapie za kwotę 496 663,11 zł wykonane zostały przez f-mę Usługi Budowlane – Antoni Dębski prace związane z powstaniem nowych pomieszczeń tj. ściany, sufity, podłogi wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz robotami wykończeniowymi.

W tym roku za kwotę ok 136 000,00 zł planuję się wykonać podnośnik platformowy zewnętrzny oraz platformę przychodową na klatce schodowej wraz z robotami towarzyszącymi. Na ten cel przyznano dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B i D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 35 793,00 zł. W tym roku planuje się również wykonać ocieplenie i elewacje budynku szkoły za kwotę 140 000,00 zł.

 

Głęboka termomoderniz …

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Projekt: PCEO SOLARPOL; Sułkowice ul. 1 Maja 138

Wartość robót budowlanych: 3 243 301,86 zł

Wykonawca: Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o.; 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71

Wartość nadzoru inwestorskiego: 36 777,00 zł

Nadzór Inwestorski: NOVEX 2 Aleksander Zyzik, 42-603 Tarnowskie Góry, ul. Jaworowa 56

Termin realizacji do 31.10.2019r.

W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane:

1) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;

2) Wymianę stolarki okiennej na okna o niskim współczynniku przenikania ciepła U min = 0,9 W/m2K;

3) Budowę instalacji fotowoltaicznej – montaż paneli fotowoltaicznych;

4) Budowę instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem i rekuperatorem;

5) Docieplenie ścian zewnętrznych nowego i starego budynku styropianem;

6) Wymianę stolarki drzwiowej na drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła o U min = 1,3 W/m2K;

7) Ocieplenie ścian cokołowych wraz z termo-hydroizolacją ścian fundamentowych poniżej gruntu styropianem;

8) Ocieplenie ścian sali gimnastycznej i przewiązki styropianem;

9) Wymianę oświetlenia wbudowanego na w technologii LED;

10) Kompleksową wymianę instalacji c.o. z przebudową kotłowni i wymianą źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne o wysokiej sprawności.

Obecnie trwają prace budowlane, zaawansowanie prac na chwilę obecną wynosi około 50%.

Do tej pory wykonano ocieplenie stropu oraz wymianę poszycia dachu na starej części szkoły, izolacje termiczną i hydrotechniczną fundamentów, przebudowano kotłownie, dodatkowo wykonano wzmocnienie fundamentów starej części szkoły oraz przebudowano ścianę szczytową starej części szkoły. Pozostałe prace są w trakcie realizacji.

Plac zabaw w Rusocicach …

W sierpniu ukończono kolejną inwestycję na terenie gminy Czernichów. W Rusocicach został otwarty nowy plac zabaw. Jego powstanie cieszy nie tylko najmłodszych mieszkańców naszej miejscowości. Plac położony w centrum wsi stał się miejscem zabaw dla dzieci, ale także miejscem spotkań i integracji rodziców. Zachęcamy wszystkich do korzystania z istniejącej bazy rekreacyjno-sportowej.

Radna i Sołtys Rusocic.