Przebudowa odcinka drog …

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2190K w m. Czułówek wraz z budową chodnika, odwodnienia i nawierzchni.

Zadanie realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych wspólnie z Powiatem Krakowskim.

W ramach etapu II zostało wykonane poszerzenie jezdni oraz wykonano nową nawierzchnie asfaltową z poboczami oraz odwodnieniem na odcinku około 800mb. (od szkoły w stronę Czułowa).

Wartość robót budowlanych: 420 000,00 zł w tym pomoc finansowa udzielona przez Gminę Czernichów w wysokości 168 000,00 zł.

W ramach etapu III rozpoczęto przebudowę drogi wraz z budową chodnika i odwodnienia na długości około 380 mb (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 780 w stronę szkoły).

Wartość robót budowlanych: 1 636 422,83 zł w tym pomoc finansowa udzielona przez Gminę Czernichów w wysokości 560 000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest z Subwencji Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa.

Na wiosnę bieżącego roku został zakończony I etap przebudowy drogi wraz z budowa chodnika i odwodnienia na odcinku od szkoły do kaplicy.

W poprzednich latach na przedmiotowe zdanie została opracowana dokumentacja projektowa.

fot arch.

MDP Czernichów w studi …

Ogromną przyjemność sprawiła Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Czernichowa poniedziałkowa wizyta w stacji radiowej RMF FM . Zobaczyć radio ” od kuchni” bezcenne….a radiowcy przyjęli gości niezwykle ciepło za co uczestnicy serdecznie dziękują. MDP Czernichów również dziękuję Panu Wójtowi Gminy Czernichów Szymonowi Łytkowi za transport młodzieży do radia, a Paniom Radnym Radne Czernichowa za słodki poczęstunek. Po wizycie w studiu radiowym młodzież pragnie rozpocząć karierę dziennikarską…

 

Wywiad z Szymonem Macha …

-Mieszkaniec naszej gminy, architekt, redaktor telewizyjny, proszę opowiedzieć naszym czytelnikom coś o sobie.

Urodziłem się w Krakowie, ale całe dzieciństwo i młode lata do 16 roku życia spędziłem w Przegini. Pochodzę z rodziny, która mocno jest związana z okolicą . Moja siostra Ania jest architektem i to głównie jej zawdzięczam to, że potrafiła we mnie wzbudzić zafascynowanie tym zawodem. Potem chodząc do VIII LO w Krakowie pobierałem nauki rysowania u jednej z najbardziej znanych i cenionych architektów. Wtedy dostrzeżono u mnie ponad przeciętną zdolność rysowania, która pomogła mi zdać egzamin z najlepszą oceną oraz wyróżniała mnie przez cały okres studiów. Na studiach zapamiętali mnie z mojej pracy magisterskiej. Zaprojektowałem Hotel orbitalny w porozumieniu z NASA, może się to wydawać szalone ale w 100% prawdziwe. Dostałem 5 i nie było żadnych pytań. Po  studiach zbierałem doświadczenie zawodowe. Zawsze się starałem, aby każdy kolejny projekt był nietuzinkowy. Dostrzegł mnie aktor Tomasz Oświeciński, dla którego zrobiłem jego wymarzony apartament. Potem pojawiały się kolejne zlecania od znanych i cenionych ludzi. Wygrałem casting i rozpocząłem pracę w TVN.

Prywatnie, mam cudowną żonę Karinę i 2 letniego synka Antosia i w dalszym ciągu mieszkam w naszej gminie, z tym, że ze względu na pracę w TV mieszkamy trochę tu trochę w Warszawie.

– Talent, pracowitość, wytrwałość a może szczęście … co Pana zdaniem jest najważniejsze w życiu?

Trudno jednoznacznie powiedzieć. Na pewno trzeba skupić się na sobie i swoich bliskich. Ludzie tracą sporo czasu na życie cudzym życiem. Druga sprawa pozytywne nastawienie i wiara w to co się robi. Dla mnie najważniejsze było to, aby wyznaczać sobie kolejne często górnolotne cele i je osiągać. Oczywiście wszystko łatwiej się osiąga mając szczęście -ja je miałem zawsze. Trzeba wierzyć we własne umiejętności, ale i pracować nad sobą. Samym talentem trudno cokolwiek osiągnąć.

– Recepta na sukces… co by Pan na niej napisał?

-1.Spotkać na swojej drodze dobrych ludzi, którzy dostrzegą w tobie to coś i uwierzą w Ciebie. Tomek Oświeciński od samego początku mocno wierzył we mnie, potem jego Menedżerka Natalia Cieszyńska z którą spotkałem się przypadkowo. Tego nie zapomnę do końca życia. Po pierwsze jej słowa „chłopie ty powinieneś pracować w TV” , po drugie kazała iść zgłosić się na casting, dzięki któremu mogę dzisiaj prowadzić program z Gosią Sochą w TVN.

-2. Rodzina. Moja żona i syn. Zawsze mnie wspierają i na każdym kroku czuje, że wierzą we mnie. To samo rodzice i rodzeństwo, po każdym nowym odcinku odbieram te same gorące gratulacje.

– Czy ma Pan czas na aktywne życie w miejscu swojego zamieszkania?

Uderzyłeś w najsłabszy mój punkt czyli czas. Zawsze go brakuje. Jak już mam jakiś dzień wolny staram się spędzać go aktywnie , często chodzimy z rodziną po lesie. Jeżdżę z synem po bezdrożach pokazując mu miejsce ze swojego dzieciństwa.

Chciałbym aktywnie wspierać naszą gminę, mam sporo pomysłów co zrobić ale to dłuższa historia.

– Czego Pana zdaniem najbardziej potrzeba w Czernichowie?

Grupy ludzi aktywnych, chcących tworzyć coś nowego. Chciałbym aby powstała swego rodzaju grupa ludzi pracująca nad bieżącymi potrzebami gminy. Tworzenie różnorodnych atrakcji, projektów itd. opartych na pomysłowości, a nie koniecznie na wydawaniu pieniędzy. Szeroka współpraca takiej grupy z władzami gminy, prowadziłaby do poprawiania nastroju wszystkich mieszkańców naszej kochanej gminy. Chętnie uczestniczyłbym w takiej grupie. Mam już kilka ciekawych pomysłów, ale na razie nie chce ich zdradzać.

Dziękuję za wywiad.

 

 

Liczba ekointerwencji w …

Liczba ekointerwencji w Małopolsce rośnie coraz szybciej- informuje na swoich stornach Biuro Prasowe UMWM . Tylko w ubiegłym tygodniu mieszkańcy województwa zgłosili aż 50 przypadków łamania przepisów środowiskowych.

Wieczorami nie da się oddychać, błagam o kontrolę”, „Dym jest wszędzie, widoczność spada do zera, nawet kierowcy zwalniają, bo nie widzą drogi”, „Ogromne zadymienie, nie da się wytrzymać, pomóżcie nam” – to tylko kilka fragmentów zgłoszeń nadesłanych w ostatnim tygodniu.

Łącznie, od czasu uruchomienia formularza Ekointerwencji w marcu, Małopolanie przesłali już ponad 430 próśb o interwencję. Większość z nich dotyczyła spalania odpadów (337 zgłoszeń), pozostałe mówiły o eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową (84 zgłoszenia), sprzedaży węgla złej jakości (6 zgłoszeń) oraz naruszeniach przepisów środowiskowych przez przedsiębiorców (4 zgłoszenia).

Najnowsze statystyki ekointerwencji pokazują wyraźnie, że mamy do czynienia z ogromną zmianą mentalną w całej Małopolsce. Mieszkańcy regionu są coraz bardziej świadomi tego, co jest źródłem smogu. Rozumieją, że zanieczyszczenie powietrza zabija ich i ich bliskich. I co najważniejsze, chcą coś z tym zrobić

– podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Przypomnijmy, że formularz Ekointerwencji został uruchomiony 26 marca. Za jego pośrednictwem mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać – również anonimowo – wszelkie przypadki łamania przepisów środowiskowych. Każde zgłoszenie zostaje przekierowane do właściwego organu kontroli. Jednocześnie urząd marszałkowski prosi o informację zwrotną na temat wyników przeprowadzonych działań kontrolnych.

Biuro Prasowe UMWM

Przypominamy :Formularz Ekointerwencji można znaleźć na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja.

Termomodernizacja budyn …

28 października rozpoczęto termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie wartość inwestycji to : 2 023733,04 zł. Termomodernizacja jest dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane:

-Wymiana stolarki okiennej – wymiana stolarki okiennej 

-Termorenowacja dachu (docieplenie i izolacja dachu wraz z wymianą uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów, które uniemożliwiają osiągnięcie wymaganych parametrów cieplnych). -Ocieplenie połaci dachowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełną naturalną gr. 15cm 

-Budowa instalacji fotowoltaicznej – budowa instalacji fotowoltaicznej – 67 paneli

-Wymiana okien połaciowych- wymiana okien dachowych w związku z termorenowacją dachu w celu ograniczenia strat ciepła 17szt.

-Wymiana stolarki drzwiowej – wymiana stolarki drzwiowej w celu ograniczenia strat ciepła 9 szt

-Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – izolacja termiczna stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami styropianowymi 

-Wymiana drzwi garażowych – bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie z napędem – 2 szt., pow. 24,26 m2

-Budowa instalacji wentylacji – budowa instalacji wentylacji NW z rekuperatorem i agregatem wody lodowej

-Ocieplenie ścian przy gruncie – termo- i hydroizolacja ścian fundamentowych przy gruncie – styrodur 10 cm z robotami towarzyszącymi, pow. 151,34 m2

-Ocieplenie stropu nad przejazdem – izolacja termiczna stropu płytami styropianowymi, pow. 57,3 m2; docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.15 cm (1354,33 m2) – metodą lekka-mokra; z koniecznymi robotami towarzyszącymi

-Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie w technologii LED- Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku na oświetlenie w technologii LED w celu zmniejszenia zużycia energii. 341 szt. opraw LED

-Ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu – ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu styropianem o gr. 10 cm, metodą lekką-mokrą, pow. 64,2 m2

-Instalacja centralnego ogrzewania – wymiana instalacji C.O. w całym budynku – 147 pkt. grzewczych

Roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynku. Prace związane z demontażem i montaże zadaszeń nad wejściami i wykuszem, obróbki blacharskie, demontaż i montaż istniejących parapetów, demontaż i montaż elementów z budynku.

Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty budowlane towarzyszące – niezbędne do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynków. Wszystkie prace mają na celu uzyskanie parametrów zgodnych z WT 2021.

Roboty budowlane będą realizowane na funkcjonującym obiekcie, w związku z czym wykonawca ma obowiązek zapewnienia ciągłości funkcjonowania budynków w okresie prowadzonych robót budowlanych, zaplanować prace oraz wykonywać je w uzgodnieniu z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu.

 

Ekodoradca przypomina ! …

Idzie zima, idzie SMOK(G) – ekodoradca przypomina!

Zbliża się kolejny sezon grzewczy, w związku z tym przypominamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy o konieczności przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego a w szczególności o całkowitym zakazie spalania odpadów zarówno w domowych instalacjach centralnego ogrzewania, piecach kuchennych i kaflowych a także na gruncie.

Zakaz spalania odpadów.

Podkreślić należy że do odpadów zaliczamy stolarkę drzwiową i okienną, stare meble, lakierowane drewno. Wszystkie te śmieci gmina zagospodaruje w ramach akcji odbioru wielkich gabarytów, natomiast odpady biodegradowalne odbierze w workach brązowych podczas comiesięcznego wywozu śmieci lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jakość paliwa.

Apelujemy aby nie spalać paliwa zlej jakości – każdy skład sprzedający węgiel ma obowiązek wydać kupującemu certyfikat jakości paliwa.

Kontrole

Informuję również, że na nieruchomościach posadowionych na terenie naszej gminy przeprowadzane są kontrole instalacji grzewczych, a w szczególności paliwa w nich stosowanego Kontrole prowadzone są przez upoważnionych pracowników urzędu gminy w asyście przedstawiciela policji. Urzędnik posiada upoważnienie wydane przez wójta gminy i legitymację służbową. Kontrola może odbyć się w godzinach od 6.00 do 22.00.

W sytuacjach wątpliwych będą pobierane próbki popiołu, które będą kierowane do analizy chemicznej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą być nakładane mandaty do 500,00 zł, lub sprawa zostanie skierowana do sądu gdzie może sprawa zakończyć się karą grzywny, wysokości 5000,00 zł.

Gdzie zgłaszać nieprawidłowości?

Nieprawidłowości można zgłaszać na policję lub do urzędu gminy w Czernichowie – Wydział Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Osobą odpowiedzialną za ochronę powietrza atmosferycznego jest ekodoradca, telefon kontaktowy 12 270 21 04, mail life@czernichow.pl

Pamiętajmy że czyste powietrze to nasza wspólna sprawa!!!

Ekodoradca Agnieszka Smaga

Dotacje dla Straży.

Rada gminy Czernichów na ostatniej sesji wyraziła zgodę  na udzielenie w 2019 r. dotacji celowych w łącznej wysokości do kwoty 64 226,00 zł w ramach działalności bieżącej, w tym:
1) do kwoty 7 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Szlacheckiej na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu.
2) do kwoty 12 170,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegini Narodowej na dofinansowanie prac remontowych,
3) do kwoty 33 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegini Duchownej na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu,
4) do kwoty 5 356,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagaciu na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu,
5) do kwoty 2 730,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłokoczynie na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu,
6) do kwoty 3 970,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu.
Ponadto Rada wyraziła zgodę na udzielenie w 2019 r. dotacji celowej na zakupy majątkowe
w wysokości do kwoty 45 000,00 zł na zakup łodzi z silnikiem i przyczepą( OSP w Wołowicach).
Ustalono że tryb przekazania dotacji, termin ich wykorzystania, zasady i termin ich rozliczenia oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji określone zostaną w umowach, zawartych  pomiędzy Gminą Czernichów a ochotniczymi strażami pożarnymi.
Rada powierzyła wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Czernichów.

Nagrody Wójta Gminy Cz …

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, potocznie zwanego Dniem Nauczyciela 15 października 2019 r. w Urzędzie Gminy zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Czernichów dla wyróżnionych Nauczycieli :

mgr Anna Fila – Szkoła Podstawowa w Rybnej,

mgr Marta Hojny – Szkoła Podstawowa w Wołowicach,

mgr Małgorzata Pietrzak – Szkoła Podstawowa w Czernichowie,

mgr Joanna Mach- Szkoła Podstawowa w Kamieniu,

mgr Ewa Chodźko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rusocicach,

mgr Anna Hojny- Samorządowe Przedszkole w Czernichowie,

mgr Bronisława Hajduga – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej,

mgr Agata Gołębiewska – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej,

mgr Urszula Wojtyto – Szkoła Podstawowa w Wołowicach,

mgr Elżbieta Galos – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Czernichowie.

Serdecznie gratulujemy!

 

Utrudnienia na drodze w …

Utrudnienia na drodze w Przegini Narodowej

W okresie od 21 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą prowadzone prace związane z przebudową mostu na rzece Rudno. W związku z tym droga gminna od drogi powiatowej (serpentyny) w Przegini Narodowej do mostu na rzece Rudno będzie zamknięta. Dojazd będzie możliwy tylko dla mieszkańców. Możliwość dojazdu tylko wyznaczonym objazdem zgodnie z oznakowanym przebiegiem w terenie.

Utrudnienia na drodze w Dąbrowie Szlacheckiej

W okresie od 21 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na drodze gminnej w Dąbrowie Szlacheckiej (ul. Jana Pawła II) na odcinku od Kaplicy do granicy z gminą Liszki (Rączna) będą prowadzone prace modernizacyjne związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej. W związku z tym mogą pojawiać się utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym.

Wybory sołtysów i ra …

INFORMACJA

o zgłaszaniu kandydatów wyborach sołeckich na kadencję 2019-2023

Wybory sołtysów i rad soleckich przeprowadzane są na podstawie:

  • statutów sołectw gminy Czernichów (§ 14 – 38), stanowiących załączniki 1-12 do uchwały nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Czernichów (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8269 z późn. zm.);

  • uchwały nr XIII.108.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów formularzy na wybory sołeckie;

  • uchwały nr XIII.109.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich oraz ustalenia jej siedziby i trybu pracy

  • uchwały nr XIII.110.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia siedzib i trybu pracy sołeckich komisji wyborczych

Lp. Nazwa sołectwa Liczba wybieranych członków rady sołeckiej Liczba kandydatów na członków rady sołeckiej, których musi zgłosić kandydat na sołtysa lub osoba, która tego kandydata zgłasza
Czernichów

6

4

Czułówek

5

3

Dąbrowa Szlachecka

5

3

Kamień

6

4

Kłokoczyn

5

3

Nowa Wieś Szlachecka

6

4

Przeginia Duchowna

6

4

Przeginia Narodowa

5

3

Rusocice

6

4

Rybna

7

5

Wołowice

6

4

Zagacie

5

3

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Czernichów, II piętro, pok. 204 od 15 do 30 października 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Można je także przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, z dopiskiem: WYBORY SOŁECKIE (liczy się termin dostarczenia do urzędu)