Dzień Czystego Powietr …

Z okazji obchodów Dnia Czystego Powietrza, jak co roku ekodoradca zaprosił wszystkich mieszkańców gminy Czernichów na dzień otwarty pod hasłem „Czyste powietrze – wspólna sprawa”. W środę 13 listopada 2019 r od 8.00 do 16.00, na I piętrze urzędu gminy (przy kasie) był zlokalizowany punkt informacyjny. Każda osoba zainteresowana wymianą kotła, montażem odnawialnych źródeł energii (OZE), czy ociepleniem budynku. Mogła uzyskać kompleksowe informacje na temat programów proekologicznych a co za tym idzie dofinansowań. Mieszkańcy mogli zapoznać się z działaniem kamery termowizyjnej oraz zgłosić swój budynek do  badania przeprowadzonego za jej pomocą.

Natomiast w czwartek 14 listopada 2019 r. o godzinie 18.00 w urzędzie gminy w Czernichowie, na Sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi pozyskaniem dofinansowania do przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Podczas spotkania ekodoradca przypomniał przepisy uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, przedstawił dostępne programy dofinansowań do wymiany kotłów, ocieplenia budynku czy montażu odnawialnych źródeł energii:

 • dofinansowanie do kotłów gazowych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) poddziałanie 4.4.1;

 • dofinansowanie do kotłów na paliwo stałe – program własny gminy Czernichów;

 • dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, ocieplenia budynku, wymiany stolarki – rządowy priorytetowy program „Czyste Powietrze”;

 • dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych – „Mój Prąd” program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 • zakup i montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną w oparciu o OZE – RPO WM poddziałanie 4.1.1;

 • ulga podatkowa na cele termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych.

W drugiej części spotkania Pan Dariusz Starowicz, na prośbę ekdoradcy i Czernichowskiego Alarmu Smogowego podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z likwidacją kotła na paliwo stałe i przejściem na ogrzewanie gazowe. Podkreślił iż w miejscowości w której mieszka nie ma sieci gazowej, w związku z tym Jego instalacja CO opiera się na gazie LPG czyli magazynowany w butli zamontowanej w ogrodzie. Ta prezentacja miała pokazać mieszkańcom naszej gminy że tego typu ogrzewanie nie musi być wcale drogie, a jest bardzo ekologiczne. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom czwartkowego spotkania za liczne przybycie i równocześnie zapraszamy na kolejne, którego tematem przewodnim będą POMPY CIEPŁA.

Konkurs na upamiętnien …

Konkurs na upamiętnienie 700 lecia lokacji wsi Kamień rozstrzygnięto . Wracamy do tematu aby trochę przybliżyć idee konkursu oraz nagrodzone prace.

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku ‒ co potwierdza zachowany do dzisiaj akt.
Tak długa i udokumentowana historia napawa dumą wszystkie osoby związane z tą miejscowością i każe im patrzeć z nadzieją, ale i troską na zmiany zachodzące w jej charakterze. Wieś bowiem znajduje się w szczególnym momencie zmian społecznych ‒ dokonało się prawie całkowite odejście od pracy na roli jako źródła utrzymania na rzecz innych aktywności wynikających z bliskiego sąsiedztwa dużych miejskich ośrodków Śląska i przede wszystkim Krakowa. Skutkuje to zmianą standardów i sposobów życia, co pociąga za sobą zmiany przestrzenne – konieczne, lecz niebezpieczne, co jest dotkliwie widoczne w niedalekim sąsiedztwie – spauperyzowane, na poły podmiejskie tereny, ulegające dewastacji poprzez przeskalowaną chaotyczną zabudowę, składowiska i wysypiska powstające na niezabudowanych kiedyś terenach.
Na szczęście mieszkańcy wsi, w większości ciągle związani z nią od wielu pokoleń, świadomi są piękna historycznych założeń przestrzennych będących w specjalnych relacjach z otaczającym krajobrazem i nie chcą go utracić, potrzebują jednak nowego pomysłu na zabudowę zgodną z obecnym modelem życia. Jakie powinny być ramy życia odpowiadające współczesnym potrzebom? Pełna odpowiedź na to pytanie w postaci planu i jego przestrzennego modelu przerasta ramy tego konkursu, ale organizatorzy oczekują i głęboko wierzą, że uczestnicy przedstawią kompozycję zabudowy porządkującą stan istniejący, szanującą jej mieszkańców, historię i środowisko naturalne, a obiekt upamiętniający lokację będzie do tej kompozycji należał.
Kurator Konkursu
arch. Kazimierz Łatak

I nagroda (realizacyjna):
4 000,00 zł – Mikołaj Niewęgłowski, ul. Sosnowa 34, 05-822 Milanówek
II nagroda:
2 000,00 zł – Michał Kołodziej, ul. Pod Fortem 2/7, 31-302 Kraków
Wyróżnienie:
1 000,00 zł – Michał Pieczka, ul. Oświęcimska 58 D, Gorzów, 32-660 Chełmek
Wyróżnienie specjalne:
1 000,00 zł – Michał Karol, 165 Rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja

Wygrała koncepcja tak zwanego ,,Pomnika Aktywnego”

POMNIK AKTYWNY

Koncepcja pomnika na 700-lecie miejscowości Kamień w Małopolsce zakłada stworzenie go z siedmiuset wapiennych cegiełek – dokładnie tylu ile rocznic lokacji miejscowości odbyło się do tej pory. Co ważne projekt zakłada, iż co roku, w każdą̨kolejną rocznicę dokładana będzie kolejna cegiełka / moduł, co pozwoli mieszkańcom miejscowości na coroczną integrację.

Taka możliwość kreuje okazję do stworzenia wydarzenia na większą skalę niż miejscowa, ma potencjał turystyczny. Taka atrakcja może przyciągnąć do miejscowości turystów, którzy specjalnie ją odwiedzą by zobaczyć dołożenie kolejnego modułu w roku 2020 lub w dalekiej przyszłości w roku 2120. W ten sposób pomnik będzie żył swoim życiem. Z czasem zostanie porośnięty przez mech, a z roku na rok jego forma będzie się zmieniać. W końcu, po wieku od jego wybudowania zmieni swą wysokość o kolejne 30 cm. Taki obiekt nie pozostanie nieruchomym monumentem – pamiątką, lecz stanie się swego rodzaju aktywizatorem, który rzeczywiście oddziałuje na ludzi.

Siedemset modułów zostało zlokalizowanych w północnej części Kamienia, w pobliżu charakterystycznego muru otaczającego jedną z działek. Pomnik usytuowany został po wschodniej stronie ulicy wychodzącej z Kamienia, przy trasie pieszej w głąb lasu. Osoby odwiedzające miejscowość, zwiedzający i turyści podążający w przyszłości leśnym szlakiem, będą mieć w ten sposób swój punkt orientacyjny, albowiem pomnik jest obrócony o 45 stopni w stosunku do kierunków świata. W ten sposób przy wschodzącym słońcu, w południe lub przy zachodzącym słońcu południowa część pomnika będzie zawsze oświetlona wskazując tym samym gdzie znajduje się serce miasta. Pomnik będzie zatem również formą kierunkowskazu, elementem zapraszającym do miasta dla pieszych jak i kierowców. Turyści, wędrowcy, podróżnicy będą również mogli zatrzymać się przy obiekcie wykorzystując do tego zastaną architekturę. Mur znajdujący się naprzeciw, który w upalne dni stanowiłby schronienie przed słońcem.

Materiałem wykorzystanym do realizacji projektu są cegiełki o wymiarach 6x6x30 cm stworzonych z wapienia, który jest materiałem charakterystycznym dla tego rejonu Polski. Łączone są ze sobą na zaprawę murarską według tradycyjnego przepisu. Całość spoczywa na wylanym wcześniej fundamencie, zakładając iż pomnik ma być trwały i przetrwać jak najdłużej, w taki sposób by móc kontynuować etniczny zapis który jest w ludziach.

Do wykonania realizacji założenia mogą zostać przygotowane dwa warianty. Wariant prawdziwy, gdzie projekt składa się rzeczywiście z 700 cegiełek oraz wariant tańszy z betonowym rdzenim, który zastąpi niewidoczne cegiełki.

 

Więcej o konkursie pod :http://www.konkurskamien.pl

 

 

Wspólne świętowanie …

Wspólne świętowanie 101 rocznicy odzyskania Niepodległości w winnicy Zagrabie w Rybnej.
Impreza odbyła się pod hasłem ,,Świętujemy przy białym i czerwonym”. Oczywiście chodziło o wina  i tak :kolor biały reprezentowały wina : Soley’18 i Sibla’18
zaś kolor czerwony: Doro’18 i Caro’18. ,,Księżyc pięknie nas pożegnał, a ognisko ogrzało…. To niestety już koniec na dzisiaj” -podsumowują na swojej stronie wydarzenie właściciele winnicy  wszystkim dziękując za to, że wspólnie mogliśmy spędzić  ten czas świątecznie . W rozmowie  podkreślają istotny wymiar wspólnego świętowania , podkreślając fakt, że 11 listopada to święto które powinno łączyć wszystkich mieszkańców.

 

Oto nasza krótka fotorelacja :


 

 

WYBORY SOŁECKIE – …

Obwieszczenie Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich

z dnia 4 listopada 2019 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich

w wyborach zarządzonych na 24 listopada 2019 r.

na podstawie § 18 ust. 3 pkt 2 statutów sołectw gminy Czernichów, stanowiących załączniki nr 1-12 do uchwały nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8269 i z 2019 r. poz. 4368), Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich

 1. Sołectwo Czernichów

Kandydaci na sołtysa:

1.

Choroszy Tomasz

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bielecka Anna

2.

Borys Zofia

3.

Kołodziej Aleksander

4.

Płatek Adam

5.

Sroka Barbara

6.

Sroka Stanisław

7.

Zalewski Zygmunt

 1. Sołectwo Czułówek

Kandydaci na sołtysa:

1.Żych Tadeusz Piotr

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Buczek Anna Janina
2.Budzyn Józef Wiesław
3.Nęcek Janusz Kazimierz
4.Marszałek Robert Antoni
5.Zych Tomasz

 1. Sołectwo Dąbrowa Szlachecka

Kandydaci na sołtysa:

1.Boroń Jan

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Dudek Marian
2.Łołka Tadeusz
3.Mlostek Krzysztof
4.Szumiec Adrian

 1. Sołectwo Kamień

Kandydaci na sołtysa:

1.Paszcza Joanna Marta

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Figa Władysław Antoni
2.Gara Kazimierz
3.Kozioł Stanisław Józef
4.Słowiński Paweł
5.Tyrpa-Łatak Bogumiła Małgorzata
6.Wieczorek Arkadiusz
 1. Sołectwo Kłokoczyn

Kandydaci na sołtysa:

1.Bukowski Marcin

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Lelek Klaudia
2.Morawski Patryk
3.Sroka Adam
4.Zembol Piotr

 1. Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka

Kandydaci na sołtysa:

1.Mastek Dariusz Stanisław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Czekaj Kazimierz
2.Feluś Krzysztof
3.Poniedziałek Andrzej
4.Zalarski Janusz Piotr
5.Żak Wiesław Stefan
 1. Sołectwo Przeginia Duchowna

Kandydaci na sołtysa:

1.Gibek Katarzyna Ewa

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Grzywa Andrzej Janusz
2.Jastrzębski Artur
3.Kuć Elżbieta
4.Morawska Marta
5.Ryś Krystyna Teresa
 1. Sołectwo Przeginia Narodowa

Kandydaci na sołtysa:

1.Czuba Krzysztof
2.Machaczka Krystyna

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Czekajska Elżbieta Barbara
2.Czyszczoń-Kudłek Justyna Urszula
3.Dyduła Remigiusz Hieronim
4.Konik Danuta
5.Kowal Janina Władysława
6.Kowal Wojciech Józef
7.Litwicka Barbara Katarzyna
8.Paszcza Anna
9.Rakoczy Elżbieta
10.Zych Adam
 1. Sołectwo Rusocice

Kandydaci na sołtysa:

1.Świadek Stanisław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Bukowski Leszek
2.Freiberg Jan
3.Kapusta Janina
4.Lubera Henryk
5.Stańko Jan

 1. Sołectwo Rybna

Kandydaci na sołtysa:

1.Poręba Mirosław Władysław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bałuszek Kazimierz

2.

Bojda Wioletta

3.

Czech Stanisław

4.

Gerczak Beata

5.

Kędzierska Joanna

6.

Klaja Krzysztof

7.

Król Bolesław

8.

Kryda Marcin

9.

Łącka Barbara

10.

Malik Stanisław

11.

Migacz Małgorzata
12.Wosik Konrad Andrzej
 1. Sołectwo Wołowice

Kandydaci na sołtysa:

1.Królik Małgorzata Barbara
2.Zabagło Iwona Marta

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bębenek Sebastian

2.

Bębenek Tomasz

3.

Budziaszek Szymon

4.

Jaros Robert

5.

Jasiołek Renata Stanisława

6.

Kucharz Franciszek

7.

Trojan Anna Magdalena

8.

Zabagło Danuta

9.

Zembol Mateusz
 1. Sołectwo Zagacie

Kandydaci na sołtysa:

1.Dudzik Natalia Maria

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Grzesiak Stanisława
2.Mlostek Barbara
3.Sobesto Irena
4.Tokarz Zofia
5.Wrona Józef

Przewodnicząca Gminnej Komisji

do Spraw Wyborów Sołeckich

(-) Iwona Fic

Obwieszczenie Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich

z dnia 4 listopada 2019 roku

o obsadzeniu mandatów bez głosowania

w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich

zarządzonych na 24 listopada 2019 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 1, 4 statutów sołectw Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Rusocice, Rybna i Zagacie, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12 do uchwały nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8269 i z 2019 r. poz. 4368) Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich informuje, iż w niżej wymienionych sołectwach

obsadza się bez głosowania mandaty sołtysa i członków rady sołeckiej,

gdyż liczba zarejestrowanych kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej jest równa lub mniejsza od liczby mandatów.

Sołectwo Czernichów – w wyborach sołtysa zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa;

Sołectwo Czułówek – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa i 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów);

Sołectwo Dąbrowa Szlachecka – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 4 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów);

Sołectwo Kamień – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 6 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Kłokoczyn – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 4 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów)

Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów)

Sołectwo Przeginia Duchowna – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Rusocice – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Rybna – w wyborach sołtysa zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa;

Sołectwo Zagacie – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa i 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów).

Za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

Przewodnicząca Gminnej Komisji

do Spraw Wyborów Sołeckich

(-) Iwona Fic

Czułówek-zamknięcie …

Informuję, że w związku z remontem przepustu od dnia 20 listopada 2019 r. (środa) planowane jest zamknięcie drogi powiatowej 2190K (droga prowadząca do pętli Czułówek Kapliczka) na odcinku od skrzyżowania z DW780 do pętli Czułówek Kapliczka. Roboty mają potrwać planowo do końca stycznia 2020 r. W związku z brakiem możliwości zawrócenia autobusów linii 269 na pętli Czułówek Kapliczka, w celu obsługi KMK miejscowości Czułówek, kursy linii 269 relacji Salwator – Czułówek Kapliczka zostaną skierowane do pętli przy przystanku Kaszów. Bez obsługi dla linii 269 pozostanie przystanek „Czułówek Kapliczka”. Przystanek „Czułówek” w kierunku Kaszowa obsługiwany będzie przy DW780.

Kursy linii 249 wykonywane na trasie Salwator – Czułówek Kapliczka będą wykonywane na trasie Salwator – Kaszów.

Rozkłady jazdy linii 249 i 269 zostaną zmienione.

 

NIEPODLEGŁOŚĆ NAD WI …

Cała Polska a więc także ziemia Czernichowska świętuje dzisiaj 101 rocznicę odzyskania niepodległości i wolności. Po mszy św. odprawionej w  intencji ojczyzny, barwny orszak pokoleń z biało czerwoną flagą przeszedł przez centrum gminy pod pomnik, gdzie złożono wieńce, zapalono światło pamięci i przypomniano sens i znaczenie niepodległości. Wokół biało-czerwonej flagi z nadzieją maszerowały dzieci i młodzież,starsi, samorządowcy i strażacy,harcerze, nauczyciele i wychowawcy,  przedsiębiorcy, ludzie nauki i pracy, którzy w codziennym trudzie budują przyszłość.,,Dobrze, że jesteście”- wszystkich pod pomnikiem przywitał  wójt Szymon Łytek,-bo wszyscy jesteście nadzieją i niezwykłą wartością budowanej każdego dnia wolności, która jest podstawą niepodległości.
Czernichowskie świętowanie rocznicy niepodległości miało i ma nadal bogate biało -czerwone przesłanie : polskości i patriotyzmu, może dla wielu być źródłem wewnętrznej siły potrzebnej do bycia Polką i Polakiem.

24 LISTOPAD 2019 – …

Wójt Gminy Czernichów

OGŁASZA KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI WOŁOWIC,

których przedmiotem jest

przystąpienie do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice.

W dniu 24 listopada 2019 r. (niedziela) w godz. od 8.00 do 18.00

w Szkole Podstawowej w Wołowicach

wydawane będą ankiety, które należy wrzucić do urny po udzieleniu odpowiedzi TAK lub NIE na pytanie:

Czy jest Pan / Pani za przystąpieniem do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice?

Konsultacje przeprowadzone zostaną równocześnie z wyborami sołtysa i członków rady sołeckiej w Wołowicach.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy dorośli mieszkańcy Wołowic ujęci w spisie wyborców sporządzonym na potrzeby wyborów sołeckich (uczestnicy powinni przedstawić komisji dowód osobisty lub inny dokument tożsamości).

Informacje: www.czernichow.pl, BIP, sekretarz gm. Ewa Lipowczan, tel. 122 702 104 wew. 103, e-mail: sekretarz@czernichow.pl

Podstawa: Zarządzenie nr 70.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 04.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wołowic.

Wójt

Czernichów, 6 listopada 2019 r.

(-) Szymon Łytek

Obchody 101. rocznicy o …

W 101 rocznicę odzyskania niepodległości Wójt Gminy Czernichów zaprasza na uroczyste obchody Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2019 roku (poniedziałek) w Czernichowie.

Program obchodów:

10.00 – uroczysta msza święta za Ojczyznę w Kościele p. w. Trójcy Przenajświętszej w Czernichowie

11.00 – występ chóru ze Szkoły Podstawowej w Czernichowie

11.10 – hymn państwowy

11.15 – złożenie wieńców i wiązanek

12.00  – występ Stowarzyszenia Grupa Teatralna “CREDO”

Zawiadomienie o nowych …

Zawiadomienia i tabliczki z nowymi adresami w Zagaciu

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w związku z ustaleniem w Zagaciu nowych adresów i obowiązkiem oznaczenia nieruchomości zabudowanej w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, ZAWIADOMIENIA oraz TABLICZKI Z NOWYM NUMEREM PORZĄDKOWYM DOMU I NAZWĄ ULICY będą mieszkańcom Zagacia wydawane bezpłatnie w budynku remizy OSP w dniach:

– 8 listopada 2019 r. (piątek) w godzinach 16.00 do 19.00

– 9 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach 9.00 do 12.00