NIEPODLEGŁOŚĆ NAD WI …

Cała Polska a więc także ziemia Czernichowska świętuje dzisiaj 101 rocznicę odzyskania niepodległości i wolności. Po mszy św. odprawionej w  intencji ojczyzny, barwny orszak pokoleń z biało czerwoną flagą przeszedł przez centrum gminy pod pomnik, gdzie złożono wieńce, zapalono światło pamięci i przypomniano sens i znaczenie niepodległości. Wokół biało-czerwonej flagi z nadzieją maszerowały dzieci i młodzież,starsi, samorządowcy i strażacy,harcerze, nauczyciele i wychowawcy,  przedsiębiorcy, ludzie nauki i pracy, którzy w codziennym trudzie budują przyszłość.,,Dobrze, że jesteście”- wszystkich pod pomnikiem przywitał  wójt Szymon Łytek,-bo wszyscy jesteście nadzieją i niezwykłą wartością budowanej każdego dnia wolności, która jest podstawą niepodległości.
Czernichowskie świętowanie rocznicy niepodległości miało i ma nadal bogate biało -czerwone przesłanie : polskości i patriotyzmu, może dla wielu być źródłem wewnętrznej siły potrzebnej do bycia Polką i Polakiem.

24 LISTOPAD 2019 – …

Wójt Gminy Czernichów

OGŁASZA KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI WOŁOWIC,

których przedmiotem jest

przystąpienie do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice.

W dniu 24 listopada 2019 r. (niedziela) w godz. od 8.00 do 18.00

w Szkole Podstawowej w Wołowicach

wydawane będą ankiety, które należy wrzucić do urny po udzieleniu odpowiedzi TAK lub NIE na pytanie:

Czy jest Pan / Pani za przystąpieniem do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice?

Konsultacje przeprowadzone zostaną równocześnie z wyborami sołtysa i członków rady sołeckiej w Wołowicach.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy dorośli mieszkańcy Wołowic ujęci w spisie wyborców sporządzonym na potrzeby wyborów sołeckich (uczestnicy powinni przedstawić komisji dowód osobisty lub inny dokument tożsamości).

Informacje: www.czernichow.pl, BIP, sekretarz gm. Ewa Lipowczan, tel. 122 702 104 wew. 103, e-mail: sekretarz@czernichow.pl

Podstawa: Zarządzenie nr 70.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 04.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wołowic.

Wójt

Czernichów, 6 listopada 2019 r.

(-) Szymon Łytek

Obchody 101. rocznicy o …

W 101 rocznicę odzyskania niepodległości Wójt Gminy Czernichów zaprasza na uroczyste obchody Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2019 roku (poniedziałek) w Czernichowie.

Program obchodów:

10.00 – uroczysta msza święta za Ojczyznę w Kościele p. w. Trójcy Przenajświętszej w Czernichowie

11.00 – występ chóru ze Szkoły Podstawowej w Czernichowie

11.10 – hymn państwowy

11.15 – złożenie wieńców i wiązanek

12.00  – występ Stowarzyszenia Grupa Teatralna “CREDO”

Zawiadomienie o nowych …

Zawiadomienia i tabliczki z nowymi adresami w Zagaciu

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w związku z ustaleniem w Zagaciu nowych adresów i obowiązkiem oznaczenia nieruchomości zabudowanej w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, ZAWIADOMIENIA oraz TABLICZKI Z NOWYM NUMEREM PORZĄDKOWYM DOMU I NAZWĄ ULICY będą mieszkańcom Zagacia wydawane bezpłatnie w budynku remizy OSP w dniach:

– 8 listopada 2019 r. (piątek) w godzinach 16.00 do 19.00

– 9 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach 9.00 do 12.00

Wywiad z Dariuszem Mast …

Jest Pan znanym i cenionym nie tylko w swojej miejscowości sołtysem.Ile lat jest Pan sołtysem i jak zmieniła się w tym czasie zarządzana przez Pana miejscowość?

-Jestem sołtysem od 2015 roku czyli  pierwszą kadencję.Wszystko zaczęło się od rady sołeckiej, do której należałem przez okres ostatniej kadencji mojego poprzednika. Wtedy postanowiłem pełnić funkcję sołtysa,  startując w wyborach w 2015 roku. Mieszkańcy zdecydowali o zmianie sołtysa, a co za tym idzie o zmianie sposobu rozwoju miejscowości. Fundamentem była zmiana organizacji wewnątrz miejscowości, czyli współpraca na linii sołtys-radna- urząd gminy i dalej sołtys -rada sołecka -osp i oczywiście koło gospodyń wiejskich. Przez okres czterech lat wspólnie zorganizowaliśmy kilkanaście imprez różnego rodzaju, tych  dużych plenerowych i tych mniejszych stacjonarnych , pozyskując środki  na rzecz naszej miejscowości. Trzeba podkreślić, że wiele zawdzięczamy firmom znajdującym się na terenie naszej wioski, które ochoczo i hojnie sponsorowały te imprezy. Reasumując, wiele działo się dobrego w ciągu tych czterech lat. Wracając do zmiany wizerunku naszej miejscowości ,mogę powiedzieć, że mijająca kadencja była bardzo pracowita.. Na początku założyliśmy że musimy modernizować budynek OSP, szkołę i drogi . W związku z tym cały nasz budżet sołecki przeznaczaliśmy na te obiekty i infrastrukturę drogową, co po czterech latach przyniosło wymierny efekt , który widać gołym okiem. Możemy pochwalić się również wyremontowanym boiskiem oraz siłownią , z której korzystają i dzieci i dorośli.Nie mogę zapomnieć w tej wypowiedzi o naszej radnej Joannie Wrońskiej, z którą współpracuję od 2011 roku. Ona zawsze jest pozytywnie nastawiona do każdego zadania. Radna ,która wiodła prym różnym pomysłom, z  Nią wspólnie dopinaliśmy każdy projekt. Jak na wstępie wspomniałem, w jedności siła. To jest klucz do rozwoju każdej miejscowości.

 

Widocznym elementem działania sołtysa  są drogi: remontowane, modernizowane, poprawiane i na nowo budowane. Proszę opowiedzieć o tym fragmencie Pana pracy.

-Tak, w Nowej Wsi Szlacheckiej mamy problemy z drogami gminnymi, z uwagi na brak prawa własności po stronie gminy , co powoduje znaczne trudności w realizacji remontu dróg.Nie wszystkie działki drogowe  są w posiadaniu UG, a w wielu przypadkach są tylko w jej władaniu . Jednak w ciągu kadencji udało się wyremontować trzy drogi gminne, można powiedzieć są to drogi strategiczne dla naszej miejscowości, gdyż dwie z nich tworzą obwodnice północną i południową ,a trzecia prowadzi do cmentarza parafialnego.  W tym roku przeznaczono środki  w budżecie sołeckim na 2020 rok  na przekształcanie dróg będących we władaniu UG na drogi gminne. Wiem, że ten proces jest czasochłonny, jednak przyniesie to efekt po kilku latach i Nowa Wieś Szlachecka będzie miała o wiele więcej dróg gminnych niż obecnie .Wtedy to  będzie można swobodnie je remontować i wydatkować na nie gminne pieniądze. Drogi to wizytówka wsi, dlatego dokładaliśmy się do zadań powiatowych: udało nam się położyć nową nakładkę asfaltową, przy głównym ciągu drogi powiatowej biegnącej przez całą naszą miejscowość .Jezdnia została uzupełniona  w linie krawędziowe i pasy akustyczne w rejonie szkoły oraz lustra w rejonie skrzyżowań. Remont tej drogi poprawił bezpieczeństwo kierujących i mieszkańców. Wiem, że jeszcze przy drogach jest wiele do zrobienia ale z biegiem czasu braki będą sukcesywnie uzupełniane.

 

Współpraca z wójtem, radą gminy, sąsiednimi miejscowościami to podstawy rozwoju.

-Wiele zawdzięczamy Wójtowi Gminy Czernichów Szymonowi Łytkowi, współpracuje się nam bardzo dobrze, a powiem, że nawet wzorowo. Wójt nigdy nie odmówił nam pomocy w szerokim rozumieniu tego słowa, podchodzi do każdej sprawy merytorycznie i z pełnym zaangażowaniem. Nie  rozumiem niektórych osób stawiających naszego Wójta w złym świetle. Z wójtem należy i trzeba rozmawiać o problemach mieszkańców i ich bolączkach, bo zawsze jest wyjście z danej sytuacji . Wiele dobrego miałbym do powiedzenia na temat wójta i rady gminy ale myślę, że jeszcze będziemy mieli okazje o tym porozmawiać. W tym miejscu muszę skierować dobre słowo do kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników poszczególnych działów. Z Nimi mam bezpośredni kontakt i z Nimi załatwiam sprawy mieszkańców oraz realizacje poszczególnych zadań sołectwa.Moja pochwała to wdzięczność za kompetentną poradę i rzetelność wykonywanych zadań. Chciałem powiedzieć, że tu też musi być współpraca i wzajemnie zrozumienie, gdyż problemów i niecodziennych sytuacji w tych czasach jest na ” pęczki”. Co do współpracy z innymi miejscowościami , szczerze szanuje sobie kontakt z sołtysami ościennych miejscowości, jeżeli zachodzi potrzeba jakiejkolwiek pomocy to mogę na nich zawsze liczyć, myślę że ze wzajemnością. Większość sołtysów jest osobami doświadczonymi ze względu na czas sprawowanych funkcji, więc zawsze mam możliwość poprosić starszego kolegę lub  koleżankę o samorządową poradę.

 

Jak Pan ocenia wzajemne relacje i kim dla tych instytucji winien Pana zdaniem być sołtys?

-Moim zdaniem sołtys powinien być otwarty na problemy , nie bać się ich rozwiązywania. Sołtys powinien być osobą wsłuchującą się w potrzeby swoich mieszkańców i powinien być na nich  otwarty  . Powinien podchodzić do każdego problemu bezstronnie i uczciwie mając na uwadze dobro wsi.

 

Co w minionym czasie było niezrealizowanym marzeniem sołtysa?

-Każdy sołtys ma marzenia i ja też mam. Powiem szczerze: mieliśmy taki pomysł z radną Joanną Wrońską kierowany  dla dzieci i nie tylko. To miało być zorganizowanie zawodów sportowych po naszych gminnych drogach, jednak nie udało się tego zrealizować, gdyż jedna z remontowanych dróg jeszcze nie jest dokończona. Może uda się to zrealizować w przyszłych latach,mamy taką nadzieję.

 

Czego Pan chciałby życzyć mieszkańcom swojej miejscowości na kolejną kadencję?

-Na wstępnie chciałbym im  gorąco podziękować  za cierpliwość, wyrozumiałość, dobre słowo. Czasami nie było kolorowo dziękuję więc dzisiaj za wiarę w to, że wiele rzeczy udało się zrealizować, choć niektóre plany  mogłyby wydawać się nierealne. Życzę Moim  Drogim Mieszkańcom na przyszłą kadencję aby nie zabrakło cierpliwości, wyrozumiałości, wiary w sukces życzę realizacji rozpoczętych planów i projektów, spokoju i dobrego zdrowia.