WYWIAD Z SOŁTYSEM RYBN …

Jakim programem dla Rybnej przekonał Pan mieszkańców w czasie ostatnich wyborów?

-Nie przygotowywałem specjalnego  programu wyborczego , od lat działam społecznie, ludzie mnie znają. Znany jestem  z harcerstwa, z orkiestry i z dzielności w Stowarzyszeniu. Lubię swoją działalnością przekonywać do wyboru, tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem wice przewodniczącym Stowarzyszenia Wokół Rybnej. Stowarzyszenie to powstało  kilka lat temu, moim marzeniem  było wtedy odnowienie kilka zabytkowych nagrobków na cmentarzu, takich których jakoś wcześniej nie było okazji do  odnowienia. To dzięki naszemu Stowarzyszeniu udało się wiele zrobić, nie tylko  nagrobki  odnowić  poprzez różne akcje, zbiórki, kolędowanie. Jest to dla mnie może nie tylko osobisty sukces. Moja praca w Stowarzyszeniu to wiele spotkań z ciekawymi ludźmi : patriotyczne imprezy , odczyty i wszelkiego rodzaju spotkania, które miały i mają na celu integracje społeczeństwa wokół historii i rozwoju Rybnej. W bezpośrednich, stałych kontaktach z mieszkańcami znajduje się mój program działania.

Co chciałby Pan zrealizować w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego?

-Na 2020 rok fundusz mamy już przegłosowany, tutaj nie ma dużego pola do manewru. Tam jest zaplanowana rozbudowa oświetlenia,rozbudowa chodnika do górnej Rybnej, naprawa dróg. To co roku uchwala się w funduszu sołeckim wiele się nie zmienia, są to stałe wydatki, które pojawiają się w każdym roku. W zasadzie od kilku lat cały fundusz Sołecki przeznaczony jest na oświetlenie. Ze środków, które  gmina przeznacza na wieś, chciałbym ze swojej strony, dopomóc  organizacjom oraz stowarzyszeniom działającym na terenie Rybnej np. Kołu Gospodyń Wiejskich. Pomoc mogłaby być w  formie finansowej lub też w realizacji ich wyjazdów.Fundusz sołecki otwiera możliwości pisania programów i aplikowania o środki. Wiem, że stowarzyszenia  borykają się same z finansowaniem wielu, dobrych inicjatyw i z problemami organizacyjnymi.Chciałbym, aby  udało mi się pomoc im w realizacji dobrych zamierzeń.

Czy budowę obwodnicy uważa Pan za priorytet inwestycyjny Rybnej?

-Jest to bardzo ważna sprawa, bo przecież wiem, że sołectwo niewiele samo tutaj może.  Mieszkam przy głównej ulicy i wiem jaki problem dla mieszkańców stwarza natężenie ruchu, myślę że budowa obwodnicy to  bardzo ważna sprawa.To priorytet!  Mając na uwadze fakt, ile pieniędzy zostało już zainwestowane w ubiegłych latach  na ten cel, szkoda byłoby to wszystko zmarnować. Słyszę, że jest szansa na budowę obwodnicy i trzeba to wspierać i wykorzystać.

Jak zamierza się Pan jako nowy sołtys porozumieć się z Kółkiem Rolniczym w sprawie tzw. zwanego szkieletora?

-Myślę, że może to od kółka wyjdzie inicjatywa spotkania i rozmowy na ten temat, jestem otwarty na wszelkie inicjatywy, chętnie pomogę w ramach możliwości jakie ma sołtys i Rada Sołecka. Szkieletor, jak jest każdy widzi, budowa stoi opustoszała, pewnie brak jest funduszy. Nie chcę  nikogo krytykować ale brzydko to wygląda, takie niedokończenie i  jakaś taka niemoc w tym wszystkim. Być może wynikało to z przeinwestowania a może z niedoszacowania środków,może sytuacja się zmieniła. Stało się, coś musimy z tym tematem wspólnie zrobić!

Metody pracy nowego sołtysa

-Przede wszystkim założyłem stronę na Facebooku, tak aby ludzie mogli się wypowiadać i pisać do sołtysa. Często spotykam się z mieszkańcami, stowarzyszeniami, dużo rozmawiam i wiele się uczę. Dla mnie to też jest nowość, jestem otwarty na każdą inicjatywę, pomoc i rozmowę. Z mojej strony wszyscy Mieszkańcy oraz Stowarzyszenia mogą liczyć na pomoc, jestem otwarty dla wszystkich, cieszy mnie to, że poznaję bardzo dużo chętnych  do współpracy ludzi. Uważam, że trzeba słuchać ludzi. Wiadomo, że są pomysły, które możemy razem zrealizować i są takie, które są nierealne, ale mimo to słuchać trzeba.

W najbliższy perspektywie mamy Nowy Rok! Co sołtys, chciałby przekazać mieszkańcom w tym okresie?

-Chciałbym życzyć przede wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku. Mieszkańcom Rybnej oraz moim wyborcom życzę dużo optymizmu, aby nie „ bali” się nowego sołtysa i przychodzili z każdym problemem.  Jestem otwarty na wszystkich! Myślę, że nowy rok, będzie rokiem dobrym. Spróbujemy pewne rzeczy uporządkować, może podejmiemy jakieś nowe wyzwania, inicjatywy. Jestem dla Was.

Dziękuję za wywiad.

Radujmy się z 2020 roku. Niech wiara w szczęśliwszą przyszłość zachęca Wszystkich do nowych twórczych postaw i odbudowuje wartość każdej, nawet najmniejszej wspólnoty.
Odkryjmy w sobie na nowo każde najmniejsze dobro i włączajmy go w budowanie osobistego i zbiorowego szczęścia.
Radości, nadziei i pokroju, siły i wytrwałości życzy:
Redakcja

Biblioteka w Kamieniu - …

W nowo otwartym budynku w Kamieniu, oprócz przedszkola mieści się także biblioteka oraz sala Towarzystwa Przyjaciół Kamienia. Wpisując się w ideę, aby miejsca te służyły również lokalnej społeczności, planowane jest organizowanie cotygodniowych warsztatów twórczo – czytelniczych.W ubiegłą środę (11 grudnia) na zaproszenie bibliotekarz Magdaleny Tomasiak odbyły się pierwsze takie spotkanie, których gościem była dr Joanna Stojer-Polańska – prawnik, kryminalistyk, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki z kryminalistyki, kryminologii i zwalczania przestępczości oraz autorka książek dla dzieci o pracy zwierząt na służbie. Warsztaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów nie tylko z Kamienia, ale i z pobliskich miejscowości. Informacje o kolejnych planowanych spotkaniach będzie można znaleźć na oficjalnym profilu Biblioteki Szkoły Podstawowej w Kamieniu na FB oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Szkolnej.

Magdalena Tomasiak

 

Ponad 14 mln na inwesty …

Zdecydowanie jednym z najciekawszych i najbardziej poglądowych miejsc w projekcie budżetu gminy Czernichów na 2020 rok jest załącznik pod tytułem „Wydatki majątkowe na 2020 rok”. Wynika z niego, że w nadchodzącym roku gmina zamierza przeznaczyć na inwestycje kwotę 14 mln 660 tys.187 zł 54 gr. Wśród wielu szczegółowych zapisów, w stosownych działach, rozdziałach i paragrafach odnajdujemy między innymi wydatki na:

Budowę zbiornika wody pitnej na Nowym Świecie, w Rybnej w kwocie 150 tys.zł.

modernizację dróg rolniczych 100 tys.zł.

inwestycje na drogach powiatowych 750 tys.zł.

 • Inwestycje na drogach gminnych 510 tys.zł.
 • Wydatki na przebudowę drogi gminnej w Dąbrowie Szlacheckiej w wys.770 tys. 164 zł.
 • Remont budynku byłego O.Z. w Rybnej 50 tys.zł.
 • Wydatki na obwodnicę Rybnej 500 tys.zł.
 • Modernizację budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie 670 tys.zł.
 • Wydatki na OSP 340 tys.754 zł.
 • Wydatki na budowę Zespołu Placówek Oświatowych w Czernichowie łącznie 2mln 500 tys.zł.
 • Na budowę kanalizacji w Wołowicach 700 tys.zł
 • Wydatki na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej 750 tys.zł.
 • Na ochronę powietrza atmosferycznego łącznie 6 mln.148 tys. 393 zł.
 • Wydatki na nowe oświetlenie uliczne 59 tys.997 zł 
 • Wydatki na inwestycje sportowe 80 tys. 887zł.

Wydatki majątkowe stanowią 18 % ogółu wydatków gminy Czernichów.

 

16 grudnia Czernichów, …

Jak informuje Tauron Energia 16 grudnia przewidziano przerwy w dostawie prądu . Szczegóły poniżej:

16.12.2019

Kraków:
8:00-12:00 ulica Smoleńsk 11

Powiat krakowski:
8:00-14:30 Czernichów ulica Klonowa, Tyniecka przy Klonowej, Wołowice Pichonówka, Niwka

Powiat myślenicki:
8:00-16:00 Jawornik w kierunku Salonu samochodowego, Myślenic, złącza obok stacji
9:00-16:00 Dąbie od Piekarni w kierunku Kolaw

Powiat proszowicki:
8:30-16:00 Chorążyce od strony Muniaczkowic Muniaczkowice stacja od strony Chorążyc, Kresy

Spotkanie wójtów i bu …

12 grudnia w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu w Krakowie z wójtami i burmistrzami gmin i miast powiatu krakowskiego. Tematem spotkania było umówienie zagadnień związanych z sytuacją na rynku pracy.

Na spotkaniu dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Dorota Niemiec przedstawiła prezentacje : “Planowane działania aktywizujące na rok 2020 w kontekście zrealizowanych zadań – organizacja pracy i robót publicznych w gminach powiatu krakowskiego” .Następnie wystąpił dyrektor główny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Łukasz Kmita przybliżając: “Wstęp do prezentacji programów współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Jednostek Samorządu terytorialnego, możliwości rozwoju zawodowego dla Małopolski”. Iwona Musz, kierownik Projektu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła założenia “porozumień w sprawie realizacji projektów pn. Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce”.

Podczas spotkania uczestnicy podpisali deklaracje porozumienia stanowiące wyraz woli współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektów pod nazwami:Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce.

fot: powiat.krakow.pl

 

 

LGD “Blisko Krako …

Nadchodzi koniec roku 2019 – to doskonały czas do podsumowań . Przedstawiamy projekty realizowane w gm. Czernichów w ramach przynależności do Lokalnej Grupie Działania Blisko Krakowa.

Projekty zrealizowane zostały dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

-“Wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Czernichów w miejscowości Wołowice poprzez zakup elementów siłowni wewnętrznej do szatni sportowej LKS Piast Farmina” to tytuł kolejnego, zrealizowanego w 2019 roku projektu. W ramach tej operacji zakupiono urządzenia siłowni wewnętrznej do ogólnodostępnej sali szatni sportowej Ludowego Klubu Sportowego Piast Farmina. Urządzenia pozwalają na organizację zajęć lub indywidualne wykorzystanie sprzętu przez cały rok. Realizacja projektu pozwala na aktywizację szerokiej grupy osób, zachęca mieszkańców do aktywnego trybu życia oraz tworzy nową ogólnodostępną przestrzeń publiczną.  Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-W ramach realizacji projektu przebudowano drogę łączącą przysiółek Wyźrał w miejscowości Dąbrowa Szlachecka. W wyniku tego przedsięwzięcia nastąpił rozwój infrastruktury drogowej, poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej, tj. przystanek autobusowy, kaplica, turystyczny szlak rowerowy, punkt informacji turystycznej oraz obiekt gastronomiczny. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarze Blisko Krakowa  w oparciu o lokalne dziedzictwo oraz zasoby społeczno – gospodarcze.Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach działań LGD Blisko Krakowa należy przypomnieć Warsztaty Świąteczne celem których jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa oraz osób przyjezdnych, w zakresie wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych. Warsztaty odbyły się w ubiegłym tygodniu w remizie OSP Zagacie .

22 września br. Lokalna Grupa Działania wzięła udział w pikniku rowerowym organizowanym przez Gminę Czernichów i Firmę StarComp w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Główną jego ideą było propagowanie zdrowego trybu życia i troska o jakość powietrza poprzez wykorzystanie na co dzień innych środków transportu niż samochód. Piknik był także okazją do przybliżenia uczestnikom walorów turystycznych gminy, poznania tras rowerowych oraz promocji lokalnej gastronomii.

Na stoisku LGD czekały liczne atrakcje, zabawy i gadżety promocyjne. Można było także uzyskać informacje o działalności LGD, zapoznać się z ofertą stowarzyszenia oraz poznać bogate dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa.

Małopolski Konkurs Wie …

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamieniu: Mateusz Górecki, Grzegorz Kraczka i Jakub Tyrpa zdobyli III miejsce w Małopolskim Konkursie Wiedzy o historii i kulturze Stanów Zjednoczonych. Na zdjęciu z Konsulem Generalnym USA. Do konkursu przystąpiło 64 uczniów z 24 szkół województwa małopolskiego.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 grudnia z udziałem władz uczelni: Prof. Bogusława Skowronka – Prorektora ds. Kształcenia, Patricka T. Slowinskiego – Konsula Generalnego USA w Krakowie oraz Pani Kariny Sękowskiej – przedstawiciela Firmy Pocketbook, Sponsora.

 

II kolejka Ligi Can Pac …

7 grudnia w hali przy ulicy Reymonta został zorganizowany Turniej Mikołajkowy dla dzieci Akademii Wisły CanPack.
Drużynę z Kamienia tego dnia czekały dwa bardzo ciężkie mecze.
Najpierw uczestnicy zmierzyli się ze szkołą sportową SP 113 w Krakowie, tryumfatorem zeszłorocznej edycji Ligi Can Pack, a następnie z drużyną dziewcząt Wisły Kraków.
Drużyna z Kamienia zaczyna zbierać owoce swojej ciężkiej pracy i wielu treningów.
W pierwszym meczu wygrywana z SP 113 Kraków a następnie z TS Wisła Kraków.
Wyniki: SP 113 – SP Kamień 3-17
SP Kamień – TS Wisła 30-6
Wygląda na to, że dziewczęta z Kamienia mogą powalczyć w tym roku o miejsca medalowe w lidze Can Pack:)
Drużyna, zwycięstwa dedykuje nieobecnej na turnieju Nadii Panek, pozdrawiamy i czekamy na szybki powrót.

Drużyna w składzie: Małgorzata Wrona, Maria Freń, Julita Sykała, Oliwia Martyna, Hanna Satała, Magdalena Sykała, Zuzanna Grzywa, Amelia Brzezoń, Julia Porada, Aleksandra Chmielik,
Alicja Suwaj, Julia Włoch, Oliwia Sykała

fot:SP w Kamieniu

 

Finał akcji ,,CZYSTE P …

W dniu dzisiejszym odbył się w Wołowicach finał akcji ,, CZYSTE PŁUCA” zorganizowanej przez Czernichowski Alarm Smogowy. W spotkaniu wzięli udział : Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Małopolski, Szymon Łytek Wójt Gminy Czernichów ,Pani Stanisława Kapusta-Dyrektor Szkoły w Wołowicach , przedstawiciele Czernichowskiego Alarmu Smogowego , mieszkańcy .

,,Celem akcji jest zwrócenie uwagi władz i mieszkańców gmin na zanieczyszczenie powietrza. Przy dużym smogu, po kilku dniach można zauważyć zmianę koloru modelu płuc umieszczonych na bilbordzie. Polski Alarm Smogowy chce też w ten sposób zwrócić uwagę na kwestię wymiany tzw. “kopciuchów” w obwarzanku krakowskim” -informują przedstawiciele Czernichowskiego Alarmu Smogowego.

Podczas spotkania została złożona petycja na ręce wójta Gminy Czernichów w której przedstawiciele Czernichowskiego Alarmu Smogowego postulują wprowadzenie z zachowaniem okresu przejściowego całkowitego zakazu palenia węglem w gminie Czernichów.Pod apelem zebrano ponad 150 podpisów mieszkańców.