Jak adresować przesyłki po wprowadzeniu nazw ulic?

 

Wprowadzenie nazw ulic w miejscowościach naszej gminy ułatwi podawanie lokalizacji nieruchomości i dostarczanie przesyłek. Dzięki nazwom ulic łatwiej będzie też zlokalizować zgłoszenia służbom ratowniczym wzywanym przez mieszkańców. Te udogodnienia wiążą się jednak z przejściowymi trudnościami i obowiązkami, wynikającymi z faktu, że domy i nieruchomości w bazach danych adresowych będą miały nowe dane – nazwy ulic.

l adresowanie

Dane urzędowe

W związku z wprowadzeniem ulic w miejscowościach naszej gminy, w myśl § 6 Regulaminu świadczenia powszechnych usług pocztowych Poczty Polskiej przy podawaniu adresu nie jest wymagane podawanie placówki pocztowej, a jedynie właściwy kod pocztowy oraz nazwa miejscowości, do której przyporządkowany jest ten kod pocztowy. To pewna nowość, która ma swoje odzwierciedlenie chociażby w ewidencji ludności i adresach zameldowania/zamieszkania. Ogólnokrajowy system wymaga wprowadzenia danych właśnie według tej zasady.

Dane pocztowe

Jeżeli natomiast chodzi o adresowanie przesyłek pocztowych poprawne są dwie formy podawania adresów – zarówno NADAWCY, jak i ODBIORCY.

Adres umieszczony na przesyłce powinien zawierać dane zamieszczone w następującej kolejności:

  1. imię i nazwisko albo pełna nazwa nadawcy/adresata (instytucji, firmy, itp.);
  2. w przypadku miejscowości podzielonej na ulice - ulica, numer domu oraz ewentualnie numer mieszkania/lokalu;
  3. w przypadku miejscowości nie podzielonej na ulice – nazwa miejscowości i numer porządkowy nieruchomości oraz ewentualnie numer mieszkania/lokalu;
  4. właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości, do której kierowana jest przesyłka.

Przykład poprawnego adresowania przesyłek jeżeli w miejscowości są ulice :

Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 10
32-061 Przeginia Duchowna

Przykład poprawnego adresowania jeżeli w adresie chciałoby się wskazać kod pocztowy w formie używanej poprzednio – wówczas na ten sam adres przesyłkę należy zaadresować następująco:

Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 10
Przeginia Duchowna
32-061 Rybna

Dla doręczeń pocztowych obydwie formy adresowania są poprawne.

Jaka miejscowość z jakim kodem pocztowym?

Dla orientacji, jakie miejscowości w naszej gminie są przypisane do poszczególnych kodów pocztowych podajemy dane w poniższej tabelce.

 

Tabela z oznaczeniem kodów pocztowych i przyporządkowanych im miejscowości

kod pocztowy miejscowości
32-061 RYBNA Czułówek
Przeginia Duchowna
Rybna
32-070 CZERNICHÓW Czernichów
Dąbrowa Szlachecka
Kłokoczyn
Przeginia Narodowa
Wołowice
Zagacie
32-071 KAMIEŃ Kamień
Rusocice
32-060 LISZKI Nowa Wieś Szlachecka

 

Wstecz

 

Template Design free joomla templates