Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym Projektu pn.: „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym

baner spotkania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym Projektu pn.: „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły  (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa".

 

Termin: Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 09.04.2021 r. w godzinach 10.00 - 13.00  w formie webinarium w oparciu o program Microsoft Teams. 

 

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNTQ2ZjMtMzljMS00MWVjLThkMGEtMmYzY2NkMTE1NTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22fb4eff40-438b-40cc-8f58-ea915d35d3cd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

 

 

+ Instrukcja dołączenia do spotkania konsultacyjnegoInstrukcja dołączenia do spotkania konsultacyjnego

+ AGENDA SPOTKANIA KONSULTACYJNEGOAGENDA SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

 

agenda

Template Design free joomla templates