PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBI …

Informacja o PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW w gminie Czernichów.W punkcie tym odbierane będą dostarczone przez mieszkańców, którzy złożyli deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, selektywnie zebrane odpady w następujących frakcjach: odpady zielone, metal, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia.

 

Wywiad z Dariuszem Mast …

Jest Pan znanym i cenionym nie tylko w swojej miejscowości sołtysem.Ile lat jest Pan sołtysem i jak zmieniła się w tym czasie zarządzana przez Pana miejscowość?

-Jestem sołtysem od 2015 roku czyli  pierwszą kadencję.Wszystko zaczęło się od rady sołeckiej, do której należałem przez okres ostatniej kadencji mojego poprzednika. Wtedy postanowiłem pełnić funkcję sołtysa,  startując w wyborach w 2015 roku. Mieszkańcy zdecydowali o zmianie sołtysa, a co za tym idzie o zmianie sposobu rozwoju miejscowości. Fundamentem była zmiana organizacji wewnątrz miejscowości, czyli współpraca na linii sołtys-radna- urząd gminy i dalej sołtys -rada sołecka -osp i oczywiście koło gospodyń wiejskich. Przez okres czterech lat wspólnie zorganizowaliśmy kilkanaście imprez różnego rodzaju, tych  dużych plenerowych i tych mniejszych stacjonarnych , pozyskując środki  na rzecz naszej miejscowości. Trzeba podkreślić, że wiele zawdzięczamy firmom znajdującym się na terenie naszej wioski, które ochoczo i hojnie sponsorowały te imprezy. Reasumując, wiele działo się dobrego w ciągu tych czterech lat. Wracając do zmiany wizerunku naszej miejscowości ,mogę powiedzieć, że mijająca kadencja była bardzo pracowita.. Na początku założyliśmy że musimy modernizować budynek OSP, szkołę i drogi . W związku z tym cały nasz budżet sołecki przeznaczaliśmy na te obiekty i infrastrukturę drogową, co po czterech latach przyniosło wymierny efekt , który widać gołym okiem. Możemy pochwalić się również wyremontowanym boiskiem oraz siłownią , z której korzystają i dzieci i dorośli.Nie mogę zapomnieć w tej wypowiedzi o naszej radnej Joannie Wrońskiej, z którą współpracuję od 2011 roku. Ona zawsze jest pozytywnie nastawiona do każdego zadania. Radna ,która wiodła prym różnym pomysłom, z  Nią wspólnie dopinaliśmy każdy projekt. Jak na wstępie wspomniałem, w jedności siła. To jest klucz do rozwoju każdej miejscowości.

 

Widocznym elementem działania sołtysa  są drogi: remontowane, modernizowane, poprawiane i na nowo budowane. Proszę opowiedzieć o tym fragmencie Pana pracy.

-Tak, w Nowej Wsi Szlacheckiej mamy problemy z drogami gminnymi, z uwagi na brak prawa własności po stronie gminy , co powoduje znaczne trudności w realizacji remontu dróg.Nie wszystkie działki drogowe  są w posiadaniu UG, a w wielu przypadkach są tylko w jej władaniu . Jednak w ciągu kadencji udało się wyremontować trzy drogi gminne, można powiedzieć są to drogi strategiczne dla naszej miejscowości, gdyż dwie z nich tworzą obwodnice północną i południową ,a trzecia prowadzi do cmentarza parafialnego.  W tym roku przeznaczono środki  w budżecie sołeckim na 2020 rok  na przekształcanie dróg będących we władaniu UG na drogi gminne. Wiem, że ten proces jest czasochłonny, jednak przyniesie to efekt po kilku latach i Nowa Wieś Szlachecka będzie miała o wiele więcej dróg gminnych niż obecnie .Wtedy to  będzie można swobodnie je remontować i wydatkować na nie gminne pieniądze. Drogi to wizytówka wsi, dlatego dokładaliśmy się do zadań powiatowych: udało nam się położyć nową nakładkę asfaltową, przy głównym ciągu drogi powiatowej biegnącej przez całą naszą miejscowość .Jezdnia została uzupełniona  w linie krawędziowe i pasy akustyczne w rejonie szkoły oraz lustra w rejonie skrzyżowań. Remont tej drogi poprawił bezpieczeństwo kierujących i mieszkańców. Wiem, że jeszcze przy drogach jest wiele do zrobienia ale z biegiem czasu braki będą sukcesywnie uzupełniane.

 

Współpraca z wójtem, radą gminy, sąsiednimi miejscowościami to podstawy rozwoju.

-Wiele zawdzięczamy Wójtowi Gminy Czernichów Szymonowi Łytkowi, współpracuje się nam bardzo dobrze, a powiem, że nawet wzorowo. Wójt nigdy nie odmówił nam pomocy w szerokim rozumieniu tego słowa, podchodzi do każdej sprawy merytorycznie i z pełnym zaangażowaniem. Nie  rozumiem niektórych osób stawiających naszego Wójta w złym świetle. Z wójtem należy i trzeba rozmawiać o problemach mieszkańców i ich bolączkach, bo zawsze jest wyjście z danej sytuacji . Wiele dobrego miałbym do powiedzenia na temat wójta i rady gminy ale myślę, że jeszcze będziemy mieli okazje o tym porozmawiać. W tym miejscu muszę skierować dobre słowo do kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników poszczególnych działów. Z Nimi mam bezpośredni kontakt i z Nimi załatwiam sprawy mieszkańców oraz realizacje poszczególnych zadań sołectwa.Moja pochwała to wdzięczność za kompetentną poradę i rzetelność wykonywanych zadań. Chciałem powiedzieć, że tu też musi być współpraca i wzajemnie zrozumienie, gdyż problemów i niecodziennych sytuacji w tych czasach jest na ” pęczki”. Co do współpracy z innymi miejscowościami , szczerze szanuje sobie kontakt z sołtysami ościennych miejscowości, jeżeli zachodzi potrzeba jakiejkolwiek pomocy to mogę na nich zawsze liczyć, myślę że ze wzajemnością. Większość sołtysów jest osobami doświadczonymi ze względu na czas sprawowanych funkcji, więc zawsze mam możliwość poprosić starszego kolegę lub  koleżankę o samorządową poradę.

 

Jak Pan ocenia wzajemne relacje i kim dla tych instytucji winien Pana zdaniem być sołtys?

-Moim zdaniem sołtys powinien być otwarty na problemy , nie bać się ich rozwiązywania. Sołtys powinien być osobą wsłuchującą się w potrzeby swoich mieszkańców i powinien być na nich  otwarty  . Powinien podchodzić do każdego problemu bezstronnie i uczciwie mając na uwadze dobro wsi.

 

Co w minionym czasie było niezrealizowanym marzeniem sołtysa?

-Każdy sołtys ma marzenia i ja też mam. Powiem szczerze: mieliśmy taki pomysł z radną Joanną Wrońską kierowany  dla dzieci i nie tylko. To miało być zorganizowanie zawodów sportowych po naszych gminnych drogach, jednak nie udało się tego zrealizować, gdyż jedna z remontowanych dróg jeszcze nie jest dokończona. Może uda się to zrealizować w przyszłych latach,mamy taką nadzieję.

 

Czego Pan chciałby życzyć mieszkańcom swojej miejscowości na kolejną kadencję?

-Na wstępnie chciałbym im  gorąco podziękować  za cierpliwość, wyrozumiałość, dobre słowo. Czasami nie było kolorowo dziękuję więc dzisiaj za wiarę w to, że wiele rzeczy udało się zrealizować, choć niektóre plany  mogłyby wydawać się nierealne. Życzę Moim  Drogim Mieszkańcom na przyszłą kadencję aby nie zabrakło cierpliwości, wyrozumiałości, wiary w sukces życzę realizacji rozpoczętych planów i projektów, spokoju i dobrego zdrowia. 

 

Krajowy Ośrodek Wsparc …

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie wspiera organizacyjnie program “stypendiów pomostowych”, który jest adresowany do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.Szczegóły poniżej :

 

 

Czas dla Wołowic i Cze …

W dniach od 26 czerwca do 26 lipca 2019 roku , w Czernichowie w siedzibie urzędu gminy odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wołowice. Na dzień 25 lipca, na godzinę 18 zaplanowano publiczną dyskusję nad przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi. Projekt planu zawiera prognozę jego oddziaływania na środowisko, która wynika z przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko.

W tych samych dniach odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czernichów a dyskusję nad ustaleniami projektu planu ustalono na dzień 25 lipca , na godzinę 17 , w  sali konferencyjnej urzędu gminy.

Stosowne i wymagane prawem informacje o wyłożeniach planów i terminach dyskusji  oraz przyjmowania wniosków znajdują  się na stronie głównej urzędu. Czynny udział mieszkańców w procesie planistycznym na etapie opracowywania projektów planów, nad jego oddziaływaniem na środowisko jest podstawą dobrego rozwoju całej gminy i daje mieszkańcom wszelkie możliwości decydowania o kierunkach dalszego rozwoju. W projekcie planu zawarte są nie tylko propozycje rozstrzygnięć dotyczące indywidualnych działek ale także plany zagospodarowania działek gminnych, urządzenia przestrzeni publicznej, poprowadzenia sieci dróg, lini energetycznych i całej infrastruktury towarzyszącej, dlatego trwający już czas wyłożenia jest niezwykle ważnym okresem przede wszystkim dla mieszkańców Wołowic i Czernichowa ale także dla całej gminy. Warto dobrze i aktywnie ten czas wykorzystać.

LINK WOŁOWICE

 

 

MDP – warsztaty f …

W ubiegłym tygodniu odbyły się warsztaty fotograficzne “CZERNICHÓW OKIEM OBIEKTYWU” – promujące Skarby Blisko Krakowa”, zorganizowane dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej .Warsztaty były współfinansowane oraz objęte patronatem przez Stowarzyszenie Skarby Blisko Krakowa . Tajemnice fotografii przybliżyła Małgorzata Łęcka oraz Anna Dela-Hnatyk, a wydarzenie organizowała Róża Rosena.

Agnieszka Urbańczyk

 

 

SYSTEM ODBIORU ODPADÓW …

Udostępniamy materiał, który objaśnia system gospodarowania odpadami w Gminie Czernichów. Przedstawiamy nowe stawki za wywóz i unieszkodliwianie odpadów obowiązujące od 1 lipca 2019 roku.

Wianki Czernichowskie 2 …

23 czerwca 2019 r. na Błoniach przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie odbyły się “Wianki Czernichowskie – Święto Kiełbasy Lisieckiej”. Goście mogli bawić się przy koncercie zespołu “Latające Talerze”, występie Kabaretu pod Wyrwigroszem, a także muzyce Sławomira.

 

Linia 269 powraca

Para Prezydencka w Nowe …

W dniu 27 marca 2019 roku Para prezydencka na zaproszenie właścicieli gościła w firmie Płatek Zakład Przetwórstwa Mięsnego  Spółka Jawna w Nowej Wsi Szlacheckiej. Firma ta jest laureatem Gali AgroLiga 2015 . Konkurs  organizowany od ponad 20 lat, wyłania i promuje najlepszych polskich rolników oraz najlepsze firmy z branży rolno-spożywczej. Finał AgroLiga 2015 odbył się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

„To polska, rodzinna produkcja na najwyższym światowym poziomie” – ocenił prezydent. “Światowy poziom to nasz poziom. To my dziś dyktujemy światu, jak powinna być produkowana żywność, która sprzyja zdrowiu człowieka, a nie mu szkodzi” – zaznaczył Andrzej Duda podczas spotkania z pracownikami zakładu.Prezydent zwrócił uwagę, że tego typu rodzinne firmy przetwórcze pracują na dobrą markę polskiej żywności. – Tu wszystko jest robione zgodnie z wieloletnią tradycją. To widać, że jest to prawdziwe, dobre, uczciwie przygotowane, z najwyższym stopniem rzetelności – ocenił.

 

Para Prezydencka zwiedziła nowoczesny zakład, w którym produkcja rozpocznie się w połowie br. W trakcie wizyty goście skosztowali tradycyjnych lokalnych wyrobów. Parze prezydenckiej towarzyszył m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, Wojciech Pałka -starosta krakowski, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz Szymon Łytek wójt gminy Czernichów.

Udostępniamy film z wręczenia odznaczenia AgroLigi 2015  :

(youtube:nowypm)

 

 

 

 

 

 

IMGW ostrzega przed sil …

IMGW ostrzega przed silnymi podmuchami wiatru. Województwo Małopolskie spodziewa się silnego wiatru, ale nie aż tak silnego jak w poniedziałek. Dla naszego regionu wydane pierwszy stopień ostrzeżenia.

Najmocniejsze podmuchy przewidywane są nad ranem w sobotę.

Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 85 km/h z zachodu.

Silne porywy wiatru stanowią zagrożenie, dlatego:

  • należy usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;
  • przeparkować samochód w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej był zaparkowany pod drzewami;
  • zamknąć okna i drzwi;
  • pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe.

O przypadkach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa należy informować straż pożarną dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998.