Dobry Start. Jest jeszc …

Ponad 3,9 mln świadczeń z programu Dobry Start przyznano już rodzicom i opiekunom uczących się dzieci. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać jeszcze do końca listopada.

„Dobry Start” to świadczenie w wysokości 300 złotych, które przysługuje jednorazowo na każde uczące się dziecko. W tym roku do świadczenia uprawnionych jest 4,5 mln uczniów, a roczny koszt wypłaty wyprawek to ok. 1,4 mld złotych.

Z najnowszych danych Ministerstwa rodziny i Polityki Społecznej wynika, że zdecydowana większość uprawnionych do świadczenia uczniów już otrzymała wsparcie.

Od 1 lipca przyznano ponad 3,9 mln świadczeń. W tym czasie wpłynęło ponad 3 miliony wniosków, z czego zdecydowana większość – 2,2 mln – drogą elektroniczną – wylicza minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Nabór wniosków w tegorocznej edycji programu jeszcze trwa, ale fakt, że zdecydowana większość uprawnionych już otrzymała wsparcie dowodzi tego, że Dobry Start to świadczenie, które odpowiada na potrzeby rodzin, stanowi realne wsparcie domowych budżetów – dodaje minister Maląg.

Ważne terminy i zasady składania wniosków

Rodzice, którzy chcą skorzystać ze wsparcia z programu mają czas na złożenie wniosku do końca listopada.

Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej, bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie Dobry Start pierwszy raz wypłacono w 2018 roku. Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Na dzień 12 października 2020 roku w województwie małopolskim zostało złożonych 188 430 wniosków on-line o świadczenie Dobry Start.

Ćwiczenie RENEGADE/SAR …

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 6-9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej.

W ramach ćwiczenia 6 października 2020 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza.

 

 

ZAWIADOMIENIE XXVIII se …

ZAWIADOMIENIE XXVIII sesja Rady Gminy Czernichów, odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 17 sierpnia 2020 r. i XXVII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 21września 2020 r.
4. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym (druk nr 1).
5. Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2020 roku.
6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków oddanych do dyspozycji sołectw oraz z funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (druk nr 2).
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 3).
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 4).
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 5).
11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej ( druk nr 6).
12. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz ochotniczej straży pożarnej (druk nr 7).
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V.43.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn.,,Zintegrowana komunikacja aglomeracyjna w Gminie Czernichów” (druk nr 8).
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023 dla gminy Czernichów (druk nr 9).
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.133.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla gminy Czernichów (druk nr 10).
16. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w projekcie pn.,, Wymiana kotłów i pieców w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (druk nr 11).
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX.153.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 grudnia 2019 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2020 (druk nr 12).
18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX.153.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 grudnia 2019 r.-Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2020 ( druk nr 13).
19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX.153.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 grudnia 2019 r.- Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2020 ( druk nr 14).
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie sesji.

Dni Otwarte Funduszy Eu …

Już po raz siódmy podmioty i instytucje, które otrzymały unijne wsparcie, w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) prezentują zrealizowane przedsięwzięcia. Ta cykliczna, ogólnopolska akcja pomaga dostrzec, jak na co dzień każdy z nas korzysta z efektów unijnej pomocy. Można się o tym przekonać odwiedzając stronę internetową akcji: dniotwarte.eu, gdzie już teraz znajdziemy filmy o wybranych projektach z różnych dziedzin: transportu, kultury, medycyny, edukacji, nowoczesnych technologii etc.

Od 25 do 27 września, w czasie kulminacyjnego weekendu DOFE, za pośrednictwem strony dniotwarte.eu prowadzony będzie program specjalny, oparty o połączenia na żywo z regionami, odwiedziny u beneficjentów, konkursy z nagrodami. W niedzielę w samo południe zapraszamy na bezpośrednią transmisję z Teatru Ludowego w Krakowie rodzinnego spektaklu o najsilniejszej dziewczynce świata „Pippi”. W ramówce znajdą się także pełne niezwykłych doświadczeń spotkania z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Weekend DOFE w naszym regionie będzie doskonałą okazją do aktywnego wypoczynku. W sobotę, 26 września spotkamy się nad Jeziorem Czorsztyńskim na rodzinnych zawodach biegowych. Na rozciągniętej wokół zbiornika, dofinansowanej ze środków unijnych ścieżce rowerowej czekać będą trasy przygotowane z myślą zarówno o najmłodszych, jak i dorosłych amatorach biegania.

Co jeszcze czeka nas podczas weekendu DOFE? Informacje o wszystkich atrakcjach można będzie znaleźć na stronie: https://www.fundusze.malopolska.pl

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań promocyjnych akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronach internetowych i/lub na profilach w mediach społecznościowych, którymi Państwo dysponują.
W załączeniu przesyłam materiały graficzne do wykorzystania oraz link do plakatu:
https://www.dropbox.com/s/ly18vd3ljocdvf4/UMWM_ZawodyBiegowe_bezspadow.pdf?dl=0

Konsultacje społeczne …

Zarząd Stowarzyszenia LGD Blisko Krakowa ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Statutu Stowarzyszenia Blisko Krakowa oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów, a także procedur oceny i wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020.

Zmiany dokonane w dokumentach oznaczone zostały kolorem oraz wprowadzone zostały w trybie śledzenia zmian.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na adres biuro@bliskokrakowa.pl do dnia 30.07.2020 r., można je przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) do poniżej zamieszczonych dokumentów.

Dokumenty konsultować można również podczas spotkania w biurze, które odbędzie się 27.07.2020 w godzinach 16:00-17:00, lub telefonicznie.

http://www.bliskokrakowa.pl/aktualnosci/2020/1479-konsultacje-spoleczne-aktualizacji-dokumentow-lgd-blisko-krakowa.html?fbclid=IwAR3lQ9ntPfMvJktbGYf97U4osghqYAoUVKEgXkLHp1-dpolOnj4V4atvf3o

Komunikat Starostwa Pow …

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. stacjonarne dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu krakowskiego zostają wznowione.

Wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej umówić pod numerem telefonu 576 058 217 (numer czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.30 do 17.00) lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, ,n. in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu,
a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Ogłoszenie III naboru …

W dniu 8 lipca 2020 r. podczas wizyty Pani Marleny Maląg –  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Małopolsce nastąpiło uroczyste ogłoszenie III naboru do Projektu Małopolska Niania 2.0. 

Szczegółowe informacje dotyczące III naboru znajdują się w zakładce Małopolska Niania 2.0 

Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym
Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
ogłasza
TRZECI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”
CEL PROJEKTU
Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.
UCZESTNICY
O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):
a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,
b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
Z dofinansowania nie może korzystać:
– osoba, która korzysta/ła z dofinansowania w ramach poprzednich naborów do Projektu „Małopolska Niania 2.0” (jako Rodzic/Drugi Rodzic/Opiekun dziecka);
– osoba, która była/jest Nianią dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”.
KRYTERIA REKRUTACJI są szczegółowo opisane w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2020)
Kryteria formalne (obowiązkowe):
spełnienie warunków kwalifikowalności grupy docelowej, o których mowa w Podrozdziale 2.1 Regulaminu; wypełnienie dokumentów w języku polskim; wypełnienie wniosku na właściwym formularzu; kompletność złożonej dokumentacji; dołączenie wymaganych załączników. Kryteria formalne są szczegółowo opisano w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu.
Kryteria dostępu (obowiązkowe):
1. Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa małopolskiego, tj. przebywa na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu.
2. Wnioskodawca sprawuje opiekę nad Dzieckiem do lat 3.
3. Wnioskodawca nie może podjąć pracy/powrócić do pracy/utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3.

Rusza kolejny już nab …

– Fundusz Dróg Samorządowych to realne narzędzie pozwalające poprawiać bezpieczeństwo i jakość dróg lokalnych. W ramach trzech pierwszych naborów w Małopolsce zrealizowano lub rozpoczęto realizację ponad 430 inwestycji drogowych o łącznej długości prawie 510 km. Przekazane samorządom dofinansowanie już wyniosło grubo ponad pół miliarda złotych. Wśród zrealizowanych inwestycji są takie, na które mieszkańcy czekali od wielu lat. Dziś służą im jako lepsze połączenie komunikacyjne, umożliwiające udanie się do miejsca pracy, lekarza czy szkoły – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik, ogłaszając nabór na rok 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wczoraj Minister Infrastruktury zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 roku. W ramach naboru na 2021 r. na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł.

– W naborze na rok 2021 roku do Małopolski trafi prawie 180 mln zł. Zachęcam samorządowców do aplikowania. To pula, która pozwala podjąć kolejne wyzwania inwestycyjne i wspólnymi siłami działać w imię zrównoważonego rozwoju całego regionu – podkreśla wojewoda Piotr Ćwik.

 

Minister Infrastruktury dokonuje podziału środków FDS na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny samorządów, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

W przypadku województwa małopolskiego limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 179 352 779,23 zł, zaś limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 72 718 620,26 zł. Wnioski można składać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia naboru.

– Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania działań w celu ochrony sektora transportu drogowego, wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi jeden z istotnych elementów walki ze skutkami kryzysu gospodarczego i pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców. Rządowy program jest mechanizmem stabilnym, obliczonym na wiele lat. FDS umożliwia finasowanie także dużych, wieloletnich inwestycji, dotychczas odkładanych przez samorządy. W ciągu 10 lat jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 36 mld zł. Takie rozwiązanie stanowi bodziec do przyspieszenia budowy bezpiecznej, spójnej oraz nowoczesnej sieci dróg lokalnych oraz przyczynia się realnego wzrostu konkurencyjności regionów – mówił wczoraj minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Punkt selektywnego zbie …

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Czernichów

Lokalizacja PSZOK:
Rybna (działka nr 3075/1 – przy boisku LKS Sokół Rybna)
Czernichów (działka nr 1349/4 – Studzienki, plac targowy)

Rybna 11.07.2020 r. 9.30 – 12.30
Czernichów 25.07.2020 r. 9.30 – 12.30
– Rybna 08.08.2020 r. 9.30 – 12.30
– Czernichów 22.08.2020 r. 9.30 – 12.30

Do PSZOK oddajemy:
zużyte opony, czyste drewno, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z papieru i tektury tworzyw sztucznych i metali, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale,meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory (nie dotyczy samochodowych), odzież i tekstylia, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kleje) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, odpady nie kwalifikujące się jako odpady medyczne powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady budowlane i rozbiórkowe (po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy), inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
gminy – pok. 108, telefon 12 270 21 04 wew. 120.