16 grudnia Czernichów, …

Jak informuje Tauron Energia 16 grudnia przewidziano przerwy w dostawie prądu . Szczegóły poniżej:

16.12.2019

Kraków:
8:00-12:00 ulica Smoleńsk 11

Powiat krakowski:
8:00-14:30 Czernichów ulica Klonowa, Tyniecka przy Klonowej, Wołowice Pichonówka, Niwka

Powiat myślenicki:
8:00-16:00 Jawornik w kierunku Salonu samochodowego, Myślenic, złącza obok stacji
9:00-16:00 Dąbie od Piekarni w kierunku Kolaw

Powiat proszowicki:
8:30-16:00 Chorążyce od strony Muniaczkowic Muniaczkowice stacja od strony Chorążyc, Kresy

Spotkanie wójtów i bu …

12 grudnia w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu w Krakowie z wójtami i burmistrzami gmin i miast powiatu krakowskiego. Tematem spotkania było umówienie zagadnień związanych z sytuacją na rynku pracy.

Na spotkaniu dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Dorota Niemiec przedstawiła prezentacje : “Planowane działania aktywizujące na rok 2020 w kontekście zrealizowanych zadań – organizacja pracy i robót publicznych w gminach powiatu krakowskiego” .Następnie wystąpił dyrektor główny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Łukasz Kmita przybliżając: “Wstęp do prezentacji programów współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Jednostek Samorządu terytorialnego, możliwości rozwoju zawodowego dla Małopolski”. Iwona Musz, kierownik Projektu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawiła założenia “porozumień w sprawie realizacji projektów pn. Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce”.

Podczas spotkania uczestnicy podpisali deklaracje porozumienia stanowiące wyraz woli współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektów pod nazwami:Kierunek Kariera oraz Kierunek Kariera Zawodowa oraz Nowy Start w Małopolsce.

fot: powiat.krakow.pl

 

 

LGD “Blisko Krako …

Nadchodzi koniec roku 2019 – to doskonały czas do podsumowań . Przedstawiamy projekty realizowane w gm. Czernichów w ramach przynależności do Lokalnej Grupie Działania Blisko Krakowa.

Projekty zrealizowane zostały dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

-“Wyposażenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Czernichów w miejscowości Wołowice poprzez zakup elementów siłowni wewnętrznej do szatni sportowej LKS Piast Farmina” to tytuł kolejnego, zrealizowanego w 2019 roku projektu. W ramach tej operacji zakupiono urządzenia siłowni wewnętrznej do ogólnodostępnej sali szatni sportowej Ludowego Klubu Sportowego Piast Farmina. Urządzenia pozwalają na organizację zajęć lub indywidualne wykorzystanie sprzętu przez cały rok. Realizacja projektu pozwala na aktywizację szerokiej grupy osób, zachęca mieszkańców do aktywnego trybu życia oraz tworzy nową ogólnodostępną przestrzeń publiczną.  Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-W ramach realizacji projektu przebudowano drogę łączącą przysiółek Wyźrał w miejscowości Dąbrowa Szlachecka. W wyniku tego przedsięwzięcia nastąpił rozwój infrastruktury drogowej, poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej, tj. przystanek autobusowy, kaplica, turystyczny szlak rowerowy, punkt informacji turystycznej oraz obiekt gastronomiczny. Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarze Blisko Krakowa  w oparciu o lokalne dziedzictwo oraz zasoby społeczno – gospodarcze.Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu funduszy europejskich: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowany był  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach działań LGD Blisko Krakowa należy przypomnieć Warsztaty Świąteczne celem których jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa oraz osób przyjezdnych, w zakresie wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych. Warsztaty odbyły się w ubiegłym tygodniu w remizie OSP Zagacie .

22 września br. Lokalna Grupa Działania wzięła udział w pikniku rowerowym organizowanym przez Gminę Czernichów i Firmę StarComp w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Główną jego ideą było propagowanie zdrowego trybu życia i troska o jakość powietrza poprzez wykorzystanie na co dzień innych środków transportu niż samochód. Piknik był także okazją do przybliżenia uczestnikom walorów turystycznych gminy, poznania tras rowerowych oraz promocji lokalnej gastronomii.

Na stoisku LGD czekały liczne atrakcje, zabawy i gadżety promocyjne. Można było także uzyskać informacje o działalności LGD, zapoznać się z ofertą stowarzyszenia oraz poznać bogate dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa.

Finał akcji ,,CZYSTE P …

W dniu dzisiejszym odbył się w Wołowicach finał akcji ,, CZYSTE PŁUCA” zorganizowanej przez Czernichowski Alarm Smogowy. W spotkaniu wzięli udział : Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Małopolski, Szymon Łytek Wójt Gminy Czernichów ,Pani Stanisława Kapusta-Dyrektor Szkoły w Wołowicach , przedstawiciele Czernichowskiego Alarmu Smogowego , mieszkańcy .

,,Celem akcji jest zwrócenie uwagi władz i mieszkańców gmin na zanieczyszczenie powietrza. Przy dużym smogu, po kilku dniach można zauważyć zmianę koloru modelu płuc umieszczonych na bilbordzie. Polski Alarm Smogowy chce też w ten sposób zwrócić uwagę na kwestię wymiany tzw. “kopciuchów” w obwarzanku krakowskim” -informują przedstawiciele Czernichowskiego Alarmu Smogowego.

Podczas spotkania została złożona petycja na ręce wójta Gminy Czernichów w której przedstawiciele Czernichowskiego Alarmu Smogowego postulują wprowadzenie z zachowaniem okresu przejściowego całkowitego zakazu palenia węglem w gminie Czernichów.Pod apelem zebrano ponad 150 podpisów mieszkańców.

 

ZIMA NA DROGACH 2019/20 …

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czernichów wykonuje Firma Usługowo – Handlowa „STAR–KOP”, ul. Kościelna 1, 32–070 Czernichów. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do wykonawcy: tel. 664 995 400.

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych sprawuje Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32–070 Czernichów (pok. 116, 117). Uwagi i interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych są przyjmowane pod nr tel. 12 270 21 04 wew. 112, 113; e-mail: zima@czernichow.pl – w godzinach pracy; tel. kom. 509 959 243.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Czernichów wykonuje Firma Usługowo – Handlowa „STAR–KOP”, ul. Kościelna 1, 32–070 Czernichów. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do wykonawcy: tel. 664 995 400

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg powiatowych sprawuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice. Uwagi i interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Czernichów przyjmowane będą pod nr. telefonu: 12 622 10 13, 12 622 10 30 w godzinach pracy, tel. kom. 507 098 708 czynny w godz. od 6.00 do godz. 22.00, a w okresie trudnych warunków atmosferycznych – całodobowo.

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej 780 na terenie gminy Czernichów wykonuje Adam Kruszyna FHU ADIM Pomoc Drogowa, 32–020 Biskupice k. Wieliczki, Biskupice 134. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do wykonawcy: tel. 502 501 273 e-mail: adim@wp.pl.

Nadzór nad zimowym utrzymaniem drogi wojewódzkiej sprawuje Rejon Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zabierzowie, ul. Spokojna 1A, 32–080 Zabierzów, Obwód Drogowy w Babicach 32 613 49 61. Uwagi i interwencje dotyczące zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej na terenie gminy Czernichów przyjmowane będą pod nr telefonu: 12 285 51 26, 12 285 51 96, 12 285 10 74 w godzinach pracy, tel. kom. 517 104 468 czynny w godz. od 6.00 do godz. 22.00, a w okresie trudnych warunków atmosferycznych – całodobowo.

JAN FREIBERG ZAJĄŁ II …

Misternie zbudowane, pięknie zdobione, dopracowane w szczegółach a przede wszystkim nawiązujące w architekturze, detalu i zdobnictwie do historii i tradycji Krakowa szopki po raz kolejny zachwycają i wpisują się w nasze przeżywanie świąt. Kraków – magiczne miasto, tajemniczość i piękno zawdzięcza także „małym , świątecznym budowlom dającym radość i budzącym zachwyt.Po pokazie szopek na krakowskim rynku (o którym pisaliśmy wcześniej) ogłoszenie tegorocznych wyników konkursu nastąpiło w niedzielę, 8 grudnia w sali audytoryjnej Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory. Wszystkie zgłoszone szopki będą tradycyjnie prezentowane na pokonkursowej wystawie, tym razem wyjątkowo w oddziale Celestat na ul. Lubicz 16.Niezwykle miło jest nam poinformować, że trzecie miejsce w konkursie szopek ( kategoria szopek średnich) zdobył mieszkaniec Rusocic, gmina Czernichów, pan Jan Freiberg. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy.

fot: M.L

 

 

Uroczyste otwarcie nowe …

W dniu dzisiejszym w Kamieniu odbyło się uroczyste otwarcie nowego Przedszkola .Poświęcenia budynku dokonał ks. Wojciech Ćwiękała CRL. Rozbudowa budynku przedszkola w Kamieniu kolejnie działanie podnoszące jakość usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych na rzecz dzieci. Inwestycja jest dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 odnowa obszarów wiejskich.

Projekt: Zespół Biur Projektowych; Kraków ul. Świętokrzyska 12

Wartość robót budowlanych: 1 066 212,53 zł

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Plaszczak; Kojszówka 109

Termin zakończenia zadania: 30.09.2019r.

Wartość nadzoru inwestorskiego: 23 985,00 zł

Nadzór Inwestorski: : PPHiU KOPROBUD Ryszard Głowa; Skawina ul. Radziszowska 11

W ramach zadania stary budynek przedszkola został rozbudowany oraz gruntownie przebudowany i zmodernizowany. Dobudowano klatkę schodową oraz nadbudowano poddasze gdzie powstały nowe pomieszczenia w tym również sanitariaty, które mają służyć pod działalność Izby Pamięci. Na dole budynku przewidziane jest zlokalizowanie przedszkola.Ze starego budynku pozostały tylko ściany, cała reszta jest nowa. Nowe podłogi, nowy strop i dach, nowe instalacje, nowe tynki, nowa stolarka, nowe zagospodarowanie terenu wokół budynku.Budynek został również solidnie ocieplony i wykonano nową elewacje.Obecnej inwestycja jest na ukończeniu.

Inicjatywa zabezpieczen …

Jak poinformował radny Adam Bałuszek, inicjatywa zabezpieczenia tzw. wikarówki w Rybnej, nabrała realnych kształtów. Dzięki anonimowemu darczyńcy, który przekazał część materiałów pokrycia dachowego, pracy radnych: Józefa Suchanika i Adama Bałuszka oraz sołtysa Rybnej, dach budynku zostanie zabezpieczony przed skutkami zimy. Pozwoli to na opracowanie koncepcji funkcjonowania budynku i zgromadzenie niezbędnych środków na jego gruntowny remont. Radny Bałuszek za naszym pośrednictwem dziękuje Wszystkim za podjęcie cennej i ważnej inicjatywy oraz za ofiarność i prosi o dalsze wspieranie remontu tego obiektu. Szczególne podziękowania dla strażaków z OSP Czułówek w zabezpieczeniu prac  przede wszystkim podziękowania dla Prezesa Andrzeja Mach za wsparcie. W dalszej perspektywie planowana jest wymiana dachu. Na dzień dzisiejszy mamy zapewnienie ze strony anonimowego darczyńcy o przekazaniu kwoty 10 tys zł na ten cel -informuje radny .

Rusza projekt “Ka …

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach kampanii „Dorosnąć do Bezpieczeństwa” #dorosnacdobezpieczenstwa przygotowała kolejny projekt. Tym razem, bazując na wiedzy i doświadczeniu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie stworzyła serię materiałów edukacyjnych dla szkół z zakresu wychowania komunikacyjnego i karty rowerowej. Materiały edukacyjne składają się z 9 tematów: Uprawnienia do kierowania rowerem, Rower-warunki techniczne i niezbędne wyposażenie, Pojęcia podstawowe, Zasady ruchu rowerzystów na drodze, Podstawowe zasady ruchu drogowego, Wybrane znaki i sygnały drogowe, Skrzyżowania, Pierwsza Pomoc, Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Materiały stanowią rzetelne źródło wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i wykorzystywane są do przygotowania teoretycznego do egzaminu na kartę rowerową. Zostały także pozytywnie zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Całość uzupełnia przygotowany przez Radę spot edukacyjny skierowany do rodziców, zachęcający do zdobywania potrzebnej wiedzy w tym zakresie i wskazujący na ogromną potrzebę poznania przepisów, reguł i zasad bezpieczeństwa oraz wyrabiania karty rowerowej. Ogromne podziękowania dla Małopolska Policja oraz @Osp Czernichów , One Light Studio Szkoła Podstawowa im.mjr Stanisława Szymachy w Glewcu za pomoc w realizacji materiału.

 

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU …

 

W związku z imprezą biegową pn. „Lisiecki Półmaraton im. Ks. Siemaszki 2019”, która będzie odbywać się w dniu 8 grudnia 2019 r. (niedziela), w godz. od ok. 9:30 do ok. 12:45 zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii 219, 239 i 259.

• Linia 219 będzie wykonywać kursy na trasie skróconej: Os. Podwawelskie – Piekary. Na pętli w Piekarach autobus będzie oczekiwać na rozpoczęcie kursu w kierunku Krakowa zgodnie z rozkładem jazdy. Zmiana dotyczy kursu z Os. Podwawelskiego z godz. 9:25. Kurs z Jeziorzan Pętli z godz. 10:15 zostanie wykonany od przystanku „Piekary”. Bez obsługi pozostaną wszystkie przystanki na odcinku „Piekary Pałac” – „Jeziorzany Pętla”.

• Linia 239 będzie wykonywać kursy na trasie skróconej Salwator – Liszki Krzyżówka. Po obsłużeniu przystanku „Liszki Krzyżówka” (w kierunku Kaszowa) linia zawróci na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780, następnie zatrzyma się na przystanku „Liszki Krzyżówka” (w kierunku Krakowa), na którym autobus będzie oczekiwać na wyjazd na trasę w kierunku Salwatora. Zmiana dotyczy kursów z Salwatora z godz. 9:32 i 11:15. Kurs z Wołowic Kapliczki z godz. 10:19 oraz kurs z Jeziorzan Pętli z godz. 11:55 zostaną wykonane od przystanku „Liszki UG”. Kursy powrotne z przystanku „Liszki Krzyżówka” będą realizowane 2 minuty przed planowanym odjazdem z przystanku „Liszki UG” w kierunku Salwatora, tj. o godz. 10:37 i 12:05. Bez obsługi pozostaną wszystkie przystanki na odcinku „Liszki Wołowska Droga” – „Jeziorzany Pętla”/„Wołowice Kapliczka” (przez Rączną Podlas) oraz „Wołowice Kapliczka”/ ”Jeziorzany Pętla” – „Rączna Kapliczka” (przez Ściejowice).

• Linia 259 będzie wykonywać kursy na trasie skróconej: Salwator – Piekary. Na pętli w Piekarach autobus będzie oczekiwać na rozpoczęcie kursu w kierunku Krakowa zgodnie z rozkładem jazdy. Zmiana dotyczy kursów z Salwatora z godz. 9:20 i 11:10. Kursy z Czernichowa Pętli z godz. 10:10 i 11:57 zostaną wykonane od przystanku „Piekary”. Bez obsługi pozostaną wszystkie przystanki na odcinku „Piekary Pałac” – „Czernichów Pętla”.

Po zakończeniu zawodów linie aglomeracyjne nr 219, 239, 259 wrócą niezwłocznie na swoje stałe trasy.