Nagrody Wójta Gminy Cz …

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, potocznie zwanego Dniem Nauczyciela 15 października 2019 r. w Urzędzie Gminy zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Czernichów dla wyróżnionych Nauczycieli :

mgr Anna Fila – Szkoła Podstawowa w Rybnej,

mgr Marta Hojny – Szkoła Podstawowa w Wołowicach,

mgr Małgorzata Pietrzak – Szkoła Podstawowa w Czernichowie,

mgr Joanna Mach- Szkoła Podstawowa w Kamieniu,

mgr Ewa Chodźko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rusocicach,

mgr Anna Hojny- Samorządowe Przedszkole w Czernichowie,

mgr Bronisława Hajduga – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej,

mgr Agata Gołębiewska – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej,

mgr Urszula Wojtyto – Szkoła Podstawowa w Wołowicach,

mgr Elżbieta Galos – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Czernichowie.

Serdecznie gratulujemy!

 

Utrudnienia na drodze w …

Utrudnienia na drodze w Przegini Narodowej

W okresie od 21 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą prowadzone prace związane z przebudową mostu na rzece Rudno. W związku z tym droga gminna od drogi powiatowej (serpentyny) w Przegini Narodowej do mostu na rzece Rudno będzie zamknięta. Dojazd będzie możliwy tylko dla mieszkańców. Możliwość dojazdu tylko wyznaczonym objazdem zgodnie z oznakowanym przebiegiem w terenie.

Utrudnienia na drodze w Dąbrowie Szlacheckiej

W okresie od 21 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na drodze gminnej w Dąbrowie Szlacheckiej (ul. Jana Pawła II) na odcinku od Kaplicy do granicy z gminą Liszki (Rączna) będą prowadzone prace modernizacyjne związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej. W związku z tym mogą pojawiać się utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym.

Wybory sołtysów i ra …

INFORMACJA

o zgłaszaniu kandydatów wyborach sołeckich na kadencję 2019-2023

Wybory sołtysów i rad soleckich przeprowadzane są na podstawie:

  • statutów sołectw gminy Czernichów (§ 14 – 38), stanowiących załączniki 1-12 do uchwały nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Czernichów (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8269 z późn. zm.);

  • uchwały nr XIII.108.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów formularzy na wybory sołeckie;

  • uchwały nr XIII.109.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich oraz ustalenia jej siedziby i trybu pracy

  • uchwały nr XIII.110.2019 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia siedzib i trybu pracy sołeckich komisji wyborczych

Lp.Nazwa sołectwa Liczba wybieranych członków rady sołeckiejLiczba kandydatów na członków rady sołeckiej, których musi zgłosić kandydat na sołtysa lub osoba, która tego kandydata zgłasza
Czernichów

6

4

Czułówek

5

3

Dąbrowa Szlachecka

5

3

Kamień

6

4

Kłokoczyn

5

3

Nowa Wieś Szlachecka

6

4

Przeginia Duchowna

6

4

Przeginia Narodowa

5

3

Rusocice

6

4

Rybna

7

5

Wołowice

6

4

Zagacie

5

3

 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Czernichów, II piętro, pok. 204 od 15 do 30 października 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Można je także przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, z dopiskiem: WYBORY SOŁECKIE (liczy się termin dostarczenia do urzędu)

INFORMACJA o przebiegu …

INFORMACJA

o przebiegu wyborów i wynikach głosowania

w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 13 października 2019 r.

w gminie Czernichów

Liczba obwodowych komisji wyborczych – 12

Liczba lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 6

Liczba członków obwodowych komisji wyborczych – 100

Liczba osób uprawnionych do głosowania – 11 441,

w tym – 11 420 mieszkańców gminy

Liczba osób, które uczestniczyły w wyborach – 7 095

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – 21

Głosowanie korespondencyjne – 1

Głosowanie przez pełnomocnika – 7

Głosowanie przy użyciu nakładki Braille’a – 0

Frekwencja w gminie – 62% (zróżnicowania w poszczególnych miejscowościach od 51% w Kamieniu do 72% w Czułówku)

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE NA LISTY KANDYDATÓW DO SEJMU RP, (w tym na kandydatów, którzy uzyskali mandaty w okręgu wyborczym nr 13):

Lista nr 1 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:

560 głosów; w tym:

Agnieszka ŚCIGAJ – 246

Lista nr 2 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

3 926 głosów, w tym:

Małgorzata WASSERMANN – 2 229

Andrzej ADAMCZYK – 769

Elżbieta DUDA – 451

Jarosław GOWIN – 153

Ryszard TERLECKI – 102

Jacek OSUCH – 4

Lista nr 3 KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

632 głosy, w tym:

Maciej GDULA 263

Daria GOSEK-POPIOŁEK – 80

Lista nr 4 KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ:

545 głosów, w tym:

Konrad BERKOWICZ – 323

Lista nr 5 KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

1 256 głosów, w tym:

Paweł KOWAL – 548

Bogusław SONIK – 116

Ireneusz RAŚ – 76

Aleksander MISZALSKI – 72

Lista nr 6 KW PRAWICA

24 głosy

Lista nr 8 KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

90 głosów

Oddano 63 głosy nieważne, w tym z powodu postawienia znaku X obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z różnych list – 28, z powodu nie postawienia znaku X obok nazwiska żadnego kandydata – 35.

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE NA KANDYDATÓW DO SENATU RP:

Janusz BARGIEŁ – 2 617 głosów

Marek PĘK – 4 270 głosów

Oddano 208 głosów nieważnych, w tym z powodu postawienia znaku X obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów – 44, z powodu nie postawienia znaku X obok nazwiska żadnego kandydata – 164.

W okręgu wyborczym nr 31 mandat uzyskał Marek Pęk.

Więcej na https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/

Oprac.: UGCz

WYBORY PARLAMENTARNE 20 …

Lokale wyborcze otwarte są od 7.00 do 21.00
Każdy wyborca otrzyma 2 karty do głosowania ostemplowane czerwoną okrągłą
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej (bez niej karta nie jest ważna):

– do Sejmu RP – dużą płachtę (58×48 cm) na której znajduje się 7 list
kandydatów zgłoszonych przez 7 różnych komitetów wyborczych, na każdej
liście umieszczono od 18 do 28 kandydatów. Głosuje się na listę, stawiając
znak X w okienku obok nazwiska jednego kandydata z wybranej przez siebie
listy.

– do Senatu RP –  na karcie znajdują się nazwiska 2 kandydatów, wyboru
dokonuje się stawiając znak X w okienku obok nazwiska jednego kandydata.
Generalnie obowiązuje zasad: 1 karta – 1 krzyżyk.

PONIŻEJ OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO O GRANICACH OBWODÓW GLOSOWANIA ORAZ WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH .

INFORMACJA

KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Czernichów

Urząd Gminy Czernichów

ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Kłokoczyn

Szkoła Podstawowa w Kłokoczynie

Kłokoczyn 175, 32-070 Czernichów

3

Przeginia Narodowa

Dworek Matejkówka w Przegini Narodowej

Przeginia Narodowa 100, 32-070 Czernichów

4

Zagacie

Remiza OSP w Zagaciu

Zagacie, ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów

5

Kamień

Szkoła Podstawowa w Kamieniu,

ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Rusocice

Szkoła Podstawowa w Rusocicach

Rusocice, ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień

7

Rybna

Remiza OSP w Rybnej

ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Nowa Wieś Szlachecka

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej

Nowa Wieś Szlachecka, ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki

9

Przeginia Duchowna

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej,

Przeginia Duchowna 70, 32-061 Rybna

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Wołowice

Szkoła Podstawowa w Wołowicach

Wołowice 10, 32-070 Czernichów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

11

Dąbrowa Szlachecka

Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej

Dąbrowa Szlachecka, ul. św. Floriana 19, 32-070 Czernichów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12

Czułówek

Szkoła Podstawowa w Czułówku

Czułówek, ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Czernichów najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019r. od godz. 700do godz. 2100.

Komisarz Wyborczy

w Krakowie II

/-/ Wojciech Andrzej Makieła

OSP Czułówek z dotacj …

1 Października 2019 roku Prezes OSP Czułówek podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dotację przy zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego. 29 maja 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę udostępnienia środków Nr 112/2018/WF/US z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych”. Celem Programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Na podstawie ww. Umowy Fundusz w Krakowie podpisał do tej pory 42 umowy dotacji z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
w Małopolsce.

fot:strona WFOŚiGW

XX PLEBISCYT WIELKIE OD …

XX PLEBISCYT WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI ZA NAMI. W tym roku gospodarzem imprezy była gmina Czernichów. Jak już informowaliśmy wśród laureatów Rybna i Czernichów.
Rybna – II miejsce w kategorii Miejsca Niezwykłe
Stacja Muzeum Czernichów Główny – II miejsce w kategorii Atrakcje
Rybna – dyplom za dwukrotne zajęcie czołowych miejsc przez okres trwania plebiscytu Wielkie Odkrywanie Małopolski.

Wywiad z Adamem Bałusz …

Zbliża się rok od wyborów samorządowych. Co udało się zrealizować z przedwyborczych planów i zamierzeń?

-Zrealizowano: ujęcie  i stację uzdatnienia wody (Rybna Górna ). Dla mnie osobiście był to bardzo ważny projekt, przede wszystkim z powodu złej jakości wody szczególnie po przejściu ulewnych opadów deszczu.   Koszt  budowy wynosił 600 tys.zł, pojemność zbiornika 300 m3, wydajność ujęcia wody 13 m3 na godzinę. Mieszkańcy Rybnej Górnej już korzystają z tej inwestycji. Kolejna inwestycja która , mam nadzieję że zostanie zrealizowana  to budowa drugiego zbiornika na wodę ,(RYBNA Nowy Świat) w miejsce starego, który ma zbyt małą pojemność  co powoduje braki wody ,dodatkowo zbyt małe ciśnienie wody powoduje że beż użycia hydroforów pobór wody  przez mieszkańców jest  bardzo utrudniony, posiadamy więc dwa zbiorniki jednak buforowo pobieramy wodę z sąsiedniej Gminy ( Alwernia ).Celem naszego działania jest pobieranie jak najmniejszej ilości wody, natomiast nie możemy sobie pozwolić na kompletny brak zabezpieczenia (buforowania ) wody. Kolejna ważna inwestycja to budowa ronda w Rybnej na tzw. rogatce. Realizacja ta usprawniła komunikację oraz wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców. Będąc strażakiem, wiem jak ważne jest zapobieganie wypadkom. Konkretnie w tym miejscu odnotowaliśmy dwa bardzo poważne  wypadki, jestem  przekonany że w przyszłości nie będzie dochodzić w tym miejscu do wypadków drogowych. chciałem również nadmienić że ta inwestycja była współ finansowana ze środków naszej gminy, bez tego wsparcia finansowego ta inwestycja nie została by zrealizowana w tym okresie. W naszym działaniu nie tylko są widoczne efekty, ważnym punktem jest przygotowanie budowy obwodnicy Rybnej , która obecnie jest na etapie wniosku. Kolejnym przygotowywanym to rewitalizacja centrum Rybnej-wykonanie chodnika, uprzątnięcie terenu wzdłuż kościoła. Pozostaje oczywiście kwestia remontu wikarówki uważam, że remontowanie wikarówki przez gminę jest na tym poziomie niezasadne. Przede wszystkim dlatego że prawnym właścicielem wspomnianego obiektu jest kuria w związku z tym faktem ,z informacji jakie ja posiadam gmina nie może finansować remontu obiektu który do niej nie należy ,gdyby udało się zawrzeć porozumienie dotyczące dzierżawy tego obiektu z kurią ,to ja osobiście jestem skłonny zaangażować się w remont tego obiektu   w ramach inicjatywy  społecznej. Pozwolę sobie na złożenie deklaracji, jeżeli znajdą się osoby zainteresowane remontem wikarówki ja ze swojej strony przeznaczę na ten cel jedną dietę radnego, gdyby udało się wyremontować wikarówkę byłby to idealny obiekt użyteczności publicznej . Natomiast jeżeli chodzi o teren przyległy do wikarówki to w kolejnym roku będzie zrealizowana budowa placu zabaw .

Które z „problemów inwestycyjnych” Rybnej uważa Pan za szczególnie ważne dla całej gminy Czernichów?

Osobiście “rozwojowym tematem “dla mnie jest to temat obwodnicy, natomiast jestem przekonany, że powinniśmy się skupić na oczyszczalni ścieków. Moim zdaniem głównym powodem jej wadliwej pracy było przeciążenie poprzez przyłączenie Czułówka oraz Przegini. Wykonana modernizacja nie była udana i nie poprawiła pracy oczyszczalni. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać środki zewnętrzne z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę  modułowej  oczyszczalni ścieków,  Rybna cały czas się rozwija, w ostatnich latach przybyło około 100 nowych domów ta sytuacja dodatkowo obciąża oczyszczalnie, uważam że nie powinniśmy skupiać się  tylko na ,szukaniu winnych, powinniśmy dążyć  do rozwiązania problemu . Koszt budowy takiej inwestycji wynosi ok.15 mln złotych, byłoby to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy gdyby ta inwestycja miałaby być realizowana tylko przy użyciu środków własnych gminy. Na obecną chwile został rozpisany przetarg na częściową modernizacje oczyszczali inwestycja ta  ma polegać na budowie filtrów osadów stałych co niewątpliwie obniży poziom zanieczyszczenia pobliskiej rzeki,  koszt tej inwestycji to ok 700 tys. zł, Czekamy na firmy, które byłyby zainteresowane wykonaniem takiego ulepszenia i wystartują w przetargu. W rozmowie z zainteresowanym sprawą lokalnym redaktorem, który z tego co wiem jest twórcą donosów o rzekomym zrzucaniu ścieków, chciałbym go osobiście poinformować, że w sytuacji podjęcia działań przez Fundusz Ochrony Środowiska, Gmina będzie musiała zapłacić karę w wysokości  ok.1 mln złotych. W takiej sytuacji będziemy zmuszeni wziąć kredyt na wyrównanie kary oraz wykonanie modernizacji. Opozycja w stosunku do naszych działań ( tak można nazwać grupę ludzi skupionych wokół wymienionego redaktora) powinna nie tylko dostrzegać problemy z jakimi boryka się gmina  ale i jednocześnie wskazywać na pomysły i sposoby rozwiązania problemów . W innej sytuacji naraża nas mieszkańców na kolejny wydatek który będzie miał bardzo duży wpływ na budżet a co za tym idzie na realizacje planowych inwestycji.

Wysoka opłata za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest niemiłym zaskoczeniem dla mieszkańców. Nie było innego wyjścia?

Tematem przewodnim ostatnich dwóch spotkań z mieszkańcami w Rybnej i w Rusocicach była cena wywozu odpadów. O dwóch przetargach poinformowano  5 firm, które działają na rynku od wielu lat, ofertę złożyła tylko jedna. Po rozstrzygnięciu  przetargu cena za wywóz  odpadów znacznie wzrosła do  kwoty 23 zł za wywóz śmieci segregowanych oraz 45 zł za śmieci niesegregowane. W sytuacji braku akceptacji powyższych warunków, mieszkańcy zostaliby z zalegającymi odpadami, a gmina byłaby odpowiedzialna za brak podjęcia działań. Umowa została zawarta na rok, więc mamy możliwość podjęcia w przyszłości działań, które być może spowodują obniżenie tych stawek. Ustawa o zamówieniach publicznych mówi jasno, że zachęcanie lub lobbowanie firm do przetargu może skończyć się w prokuraturze.. Pomysł pana redaktora i powołanego komitetu społecznego którego celem jest obniżenie opłat za odbiór śmieci , czyli obniżenie stawek z 23 zł na 16 zł .spowoduje że gmina w skali roku będzie musiała dopłacić do obioru śmieci ok. 1 ml 162 tys. złotych, są to środki które moglibyśmy zainwestować np. w budowę nowego  zbiornika  na wodę lub obwodnicę. Opinia radcy prawnego gminy jest jednoznaczna: system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować ,co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie jestem zwolennikiem dopłaty przez gminę takich środków do wywozu śmieci a pomysł pana redaktora odnośnie wykorzystania środków finansowych z budowy Szkoły w Czernichowie i przeniesieniu na dopłatę do śmieci jest co najmniej wysoce niezrozumiały.

Wójt zdobywa pieniądze na drogi. Co dalej dzieje się z obwodnicą Rybnej?

Gmina wykupuje grunty przeznaczone na budowę obwodnicy. Szacunkowy koszt wykupu to kwota ok. 1 mln zł jest to wypłata  odszkodowań , W większości przypadków, za wyjątkiem terenu przy Kasztelu , w którym są grunty przeznaczone w planie zagospodarowania pod inwestycję, resztę stanowią  grunty rolne. Kwota którą płaci gmina jest wysoka ,wynosi ok. 2000 zł/ar. Komisja funduszu dróg lokalnych rozpatruje nasz wniosek, w którym kwota dofinansowania miałaby wynosić 12 mln zł. Pamiętajmy, że szacunkowy koszt obwodnicy wynosi 24-25 ml zł. Starosta deklaruje pomoc w wysokości 6 ml zł . W zaistniałej sytuacji gmina musi dołożyć 6 ml zł ( czyli prawie 10% rocznego budżetu gminy).Należy tutaj wspomnieć że budowa obwodnicy Rybnej będzie możliwa tylko wtedy jeżeli dostaniemy dofinansowanie z funduszu dróg lokalnych.

Ujęcia wody. Czy gmina korzysta w pełni z własnych źródeł?

Nie mam na tyle informacji, aby odnieść się do całej gminy. Jeśli chodzi o Rybną to jeszcze raz w tym wywiadzie powtórzę, posiadamy 5 zlokalizowanych  źródeł  ( Rybna Nowy Świat, wydajność 9 tys. m3/ na godzinę, Rybna Górna 13 tys m3, oraz dwa mniejsze i dodatkowo ujęcie wody Na Morgach, Niedawno oddane nowe ujęcie w „Rybnej Górnej” zaopatruje już mieszkańców tego rejonu w wodę, trwają prace nad przesyłem wody w dalsze rejony  Rybnej. Wymaga to budowy instalacji zmniejszającej ciśnienie w sieci. Nadmieniam, że pomimo wspomnianej rozbudowy własnych ujęć wody, uważam, że nie możemy zrezygnować z pobierania  wody z gminy Alwernia. Zawsze potrzebny jet bufor bezpieczeństwa na wypadek suszy. Myślę, że w dalszej perspektywie uda się wybudować zbiornik „Rybna Nowy Świat” co powiększyłoby ilość wody w sieci.

Proszę poinformować o remoncie szkoły w Rybnej.

To kolejna duża, oświatowa inwestycja w Gminie Czernichów ( koszt ok 2 ml złotych). Jest to między innymi termomodernizacja całego budynku, wymiana kotła oraz instalacja paneli  fotowoltaicznych  na południowej połaci dachu ,pozwolę sobie zauważyć że ta inwestycja zmniejszy w sposób radykalny opłaty za prąd jaki ponosi gmina ,co więcej ta inwestycja powinna się zwrócić za ok.10 lat ,żywotność paneli fotowoltanicznych  wynosi ok.25 lat w związku z tym przez ok.15 lat szkoła będzie samowystarczalna jeżeli chodzi o produkcję prądu, co więcej ta inwestycja  przyczyni się w perspektywie  dalszej do zmniejszenia emisji CO 2 do atmosfery. Natomiast  jeżeli chodzi o kolejne inwestycje które powinny być zrealizowane to bardzo potrzebny jest parking w pobliżu szkoły, myślę że w dalszej perspektywie  uda się zrealizować ten cel.

Może posiada Pan informacje co dalej z tzw. szkieletorem?

Trochę się interesowałem tym tematem. Właścicielem budynku jest kółko Rolnicze i tak naprawdę wszystko zależy od jego decyzji. W mojej ocenie najważniejsze teraz jest zabezpieczenie konstrukcji dachem oraz stolarką okienną, tak aby ta inwestycja nie ulegała  dalszej destrukcji. Mój pomysł jest podobny do tego, który proponowałem w sprawie tzw. „wikarówki”. Gdyby udało się  dojść do porozumienia z członkami zarządu Kółka Rolniczego, można byłoby  założyć stowarzyszenie skupiające osoby które mają pomysł na pozyskanie środków poprzez różnorakie akcje społeczne typu: festyny, kwesty, działalność wydawniczą, kalendarze, widokówki z Rybnej. Jedna z mieszkanek Rybnej  robi świetne zdjęcia plenerowe , być może udostępniłaby je do takich celów. Na pewno jeśli nie rozpoczniemy działań „ szkieletor” będzie ulegał samozniszczeniu w najbliższych latach. Jak już wspomniałem priorytetem jest zamknięcie konstrukcji dachem i oknami. Wszystko zależy od właścicieli i chęci mieszkańców do współpracy ponad podziałami.

 

Dziękuję za wywiad!

 

Prezentacja J-PET-sukce …

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o sukcesie wybitnych naukowców z Zakładu Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. Pawła Moskala – mieszkańca Czułówka. Zarzad J-PET- u stanowią m. i: prezes prof. Paweł Moskal oraz członek zarządu Jozef Suchanik. Współpraca z zespolem naukowców z różnych dziedzin obejmuje około 50 osob.W dniu wczorajszym odbyła się prezentacja urządzenia. Zespoł J-PET-u skonstruował tomograf ważący zaledwie 50 kg, który jest kilka razy tańszy od obecnych. Urządzenie umożliwia dokładniejszą  diagnostykę nowotworów i możliwość zbadania ich występowania  jednocześnie w całym ciele oraz stwierdzenie stopnia ich złośliwości bez konieczności wykonania biopsji.

Fotogaleria :

*fot J.S