XXX sesja Rady Gminy Cz …

Dnia 23 listopada 2020 roku, w Czernichowie, w sali obrad urzędu gminy odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Czernichów. W porządku obrad znalazły się m.i. uchwały o odwołaniu i powołaniu skarbnika gminy. Uchwały zostały podjęte przez radnych, w kierunku nowego skarbnika „popłynęły” życzenia dalszej, owocnej pracy dla czernichowskiego samorządu. Obrady sesji zdominowane zostały dyskusją na temat rozpoczętej budowy obwodnicy Rybnej i wyzwaniami jakie mogą pojawić się w związku z realizacją tej inwestycji. Szerokie i merytoryczne informacje na ten temat przedstawiał wice wójt gminy Czernichów, dyskusje pomiędzy radnymi dotyczyły możliwości pojawienia się konieczności dofinansowania budowy obwodnicy Rybnej ze strony gminy Czernichów, w związku z sygnalizowaną potrzeba wykonania robót dodatkowych. Pogłębiona dyskusja na ten temat była wyprzedzeniem ewentualnych, mogących pojawić się potrzeb, dobrze prognozuje na dalsze działania inwestycyjne samorządowców i radnych gminy.

Wywiad z Jackiem Podgó …

Wiele lat był Pan radnym gminy Czernichów. Zainicjował Pan i zrealizował Pan wiele cennych dla mieszkańców inwestycji. Proszę przypomnieć Czytelnikom swoją pracę samorządową.

 

– Byłem radnym przez 28 lat, 10 lat byłem członkiem Zarządu Gminy i 8 lat Przewodniczącym Rady Gminy. W tym czasie , w mojej rodzinnej miejscowości- Rybnej, zostały wykonane następujące inwestycje: przebudowa mostu w okolicach remizy, budowa pętli autobusowej, gazyfikacja miejscowości, kanalizacja, budowa sali gimnastycznej przy szkole, powstały dwa zbiorniki na wodę, trzeci  jest w trakcie budowy, odbyły się: remont sieci wodociągowej, rozbudowa szkoły, budowa chodników, telefonizacja i rozpoczęta teraz budowa obwodnicy. Większości tych inwestycji byłem pomysłodawcą i koordynatorem. Oczywiście nie było by to wszystko możliwe bez zaangażowania mieszkańców, którzy pracowali w komitetach i aktywnie wspierali te inicjatywny, niejednokrotnie także finansowo.

 

Jest Pan uznanym liderem Rybnej, miejscowości, z którą związał Pan swoje życie, także poprzez pracę społeczną. Czasem tak bywa, że liderzy oglądają efekty pracy społecznej dopiero po latach. Czy taka sytuacja ma obecnie miejsce w Rybnej?

 

Niektóre efekty są widoczne od razu, tak jak w przypadku kanalizacji itp. Znacznie wpłynęło to na poprawę życia mieszkańców i Rybna stała się bardziej atrakcyjna, powstało wiele nowych osiedli.

 

Obwodnica Rybnej, śmiałe Pana i wielu marzenie, staje się faktem. Dlaczego nie wybudowano jej wcześniej. Jak to się stało?

 

Przygotowanie budowy obwodnicy trwało długo, ze względu za błędy w projekcie, które trzeba było dwukrotnie poprawiać. Gmina też nie miała pomysłu skąd pozyskać środki finansowe. Poza tym, nie wszyscy radni popierali ten projekt, nawet radni z Rybnej.

 

Lepiej późno niż wcale! Pana obecność przy „wbijaniu pierwszej łopaty do gruntu wiele osób przyjęło z zadowoleniem i satysfakcją. Czy zamierza Pan, w interesie mieszkańców Rybnej, aktywnie „nadzorować” realizację tej inwestycji?

 

Bardzo się cieszę, że budowa obwodnicy się rozpoczęła, bardzo jej kibicuję i czekam kiedy pracę się zakończą. Znacznie poprawi to jakość życia mieszkańców Rybnej.

 

Radość, satysfakcja, spełnienie marzeń. Jakie uczucia towarzyszyły Panu w momencie uroczystego rozpoczynania inwestycji?

 

Byłem bardzo zadowolony i widzę, że wysiłek włożony i wiele spotkań, które odbyłem m.i. z premierem Beatą Szydło, ze starostą, z ministrem Adamczykiem, z wojewodą małopolskim, przyniosły efekty. Wszystkie te spotkania pomogły w pozyskaniu środków finansowych na budowę obwodnicy. Za co, w swoim imieniu i mieszkańców Rybnej serdecznie dziękuję.

 

Komu, zdaniem Pana, na tym etapie należą się słowa podziękowania

 

Jak wyżej oraz wszystkim mieszkańcom Rybnej, którzy wspierali ten projekt.
Uważam, że nowa Pani Wójt bez problemów doprowadzi do zadanie do końca. Czego Jej serdecznie życzę.

Dziękujemy za wywiad.

Budowa zbiornika wody p …

Trwa już budowa zbiornika wody pitnej w Rybnej na Nowym Świecie, w gminie Czernichów.Wójt Gminy Danuta Filipowicz, dnia 28 października 2020 roku, poinformowała oficjalnie o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą była propozycja wykonania robót wyspecyfikowanych w SIWZ, złożona przez firmę GLOBTANK sp.z.o, Sp.K z Warszawy. Zaproponowany koszt wykonania  robót wyniósł w tej ofercie  551 637 zł. Realizowana już umowa przewiduje wykonanie stalowego zbiornika wody pitnej w Rybnej, na Nowym Świecie, posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej. Zbiornik będzie miał wysokość 7,2 m, średnicę 9,355 m i pojemność 435 m3.

W ramach wykonywanych prac zostanie wykonane doprowadzenie wody do zbiornika,wykonane będzie odprowadzenie do sieci wodociągowej, odprowadzenie przelewu do kanalizacji, montaż studni betonowej, także wykonane będzie utwardzenie dojazdu, wykonanie ogrodzenia wraz montażem bramy przesuwnej, uporządkowanie terenu oraz komplet innych czynności wynikających z pełnej realizacji zapisów stawianych wykonawcy w SIWZ.

Wprowadzenie do sieci wodociągowej wody z własnych ujęć prowadzi do powstawania i  kumulowania oszczędności, co jest bardzo istotne dla Gminy Czernichów.

ZMARŁ ŚP. KS. PRAŁAT …

ZMARŁ ŚP. KS. PRAŁAT STANISŁAW MURZYN, EMERYTOWANY PROBOSZCZ PARAFII PW. PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY W CZERNICHOWIE

12 listopada 2020 r. zmarł śp. ks. Prałat Stanisław Murzyn, emerytowany Proboszcz Parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 17 listopada 2020 roku w parafii pw. św. Marcina w Wiśniowej. Msze św. pogrzebowe z możliwością koncelebry o godz. 10.00, 12.00 i 14.00, a następnie pochówek na miejscowym cmentarzu.

Osocze dla chorych na C …

Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują do wszystkich osób, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe, do oddawania osocza krwi. Dzięki przeciwciałom, które ono zawiera, udaje się uzyskać lek, który pomaga wielu ciężko chorym na COVID-19. 

Zabieg pobrania osocza jest bezpieczny i trwa około pół godziny. Stosuje się tu najczęściej metodę plazmoferezy, która polega na tym, że z krwi żylnej dawcy pobierana jest krew, ale oddziela się z niej osocze od pozostałych składników krwi – osocze jest pobierane, a pozostałe składniki powracają do tej samej żyły.

Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok. 220-230 ml osocza.

Po pobraniu osocze jest badane (musi być m.in. pewność, że nie zawiera żadnych patogenów) i zamrażane.

Zabieg może być powtarzany nawet do trzech razy w tygodniowych odstępach.

Jeden ozdrowieniec, który trzykrotnie odda osocze (3×600 ml), może przyczynić się do powstania aż dziewięciu dawek leku na COVID-19 (9×200 ml). Chorzy na COVID-19 otrzymują w celu leczenia od 200 do 400 ml osocza ozdrowieńca.

Leczenie to stosuje się w ramach tzw. „commpassionate use”. Tego rodzaju metoda – pozyskiwania przeciwciał z osocza była używana w przypadkach innych chorób zakaźnych, takich np. SARS czy MERS. W przypadku COVID-19 nie ma zakończonych podwójnie zaślepionych randomizowanych prób klinicznych (czyli takich, w których część pacjentów otrzymuje inne leczenie lub – jeśli jest to dopuszczalne -placebo, a część – przeciwciała z osocza, przy czym ani sami pacjenci, ani opiekujący się nimi lekarze nie wiedzą do czasu odkodowania danych, kto jaką terapię otrzymuje). Tego rodzaju badania są prowadzone, natomiast istnieje wystarczająco dużo danych ze szpitali, gdzie leczy się pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19, iż terapia dużej części przynosi poprawę i nie pogarsza ich stanu.

Zabieg pobrania osocza może być połączony z oddaniem koncentratu czerwonych krwinek, który następnie może być wykorzystany dla chorych z innymi poważnymi problemami zdrowotnymi.

Kto może oddać osocze

Wstępne (łączne) kryteria to:

  • Wiek 18-65 lat;
  • Co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów COVID-19 albo 18 dni od zakończenia izolacji  po zakażeniu SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z COVID-19;

Poza tym ozdrowieńcy muszą spełniać kryteria dla dawców krwi, czyli na przykład nie mogą oddawać osocza i krwi te osoby, które chorowały na wirusowe zapalenie wątroby jakiegokolwiek typu, mają czynną infekcję (np. opryszczkę), mają cukrzycę.

W celu oddania osocza, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższym regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa – telefonicznie lub mejlowo. Pierwsza kwalifikacja do zabiegu zostanie przeprowadzona telefonicznie; kolejna zostanie już przeprowadzona na miejscu. Dawcy nie muszą wykonywać żadnych badań we własnym zakresie.

Co przysługuje dawcy osocza:

  • dziewięć tabliczek czekolady,
  • dzień wolny w pracy (jeżeli pracuje na umowie o pracę),
  • niewielka ulga podatkowa w PIT.

Źródło: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

materiał :PAP

Remonty dróg w gminie …

Mieszkańcy gminy Czernichów z zadowoleniem przyjmują wykonanie remontów oraz modernizację dróg na terenie gminy. W miejscowości Czułówek, dnia 22 października 2020 roku zakończono roboty drogowe na drodze powiatowej nr 2190 K, w ramach których za kwotę 214 000 PLN, wyremontowano nawierzchnię jezdni oraz pobocze drogi. Inwestorem zadania był powiat Krakowski. W kolejnej miejscowości gminy, w Wołowicach trwa kompleksowa rozbudowa drogi powiatowej nr 2181 K na długości 2,2 km, w ramach której nie tylko zostanie przebudowana nawierzchnia ale także powstają chodniki, utwardzone pobocza, kanalizacja deszczowa, przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych, indywidualne zjazdy na posesje oraz pozostała wymagana infrastruktura towarzysząca. Realizacja tej inwestycji, nawet na odcinku ponad 2 kilometrów znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi.

11 listopada w szczegó …

Mogiły żołnierzy, powstańców, bohaterów narodowych a także miejsca szczególne; narodowej, lokalnej i historycznej pamięci „otulone” zostały bardziej niż zwykle  listopadowymi chryzantemami, kwiatami naszej wdzięczności.Ponad 100 doniczek tych pięknych kwiatów, pochodzących od lokalnych hodowców i nie wykupionych z powodu zamknięcia w dniu 1 listopada cmentarzy,  przekazała w ramach programu pomocowego  ARiMR.Kwiaty ustawiono także przed Urzędem Gminy w Czernichowie.Czas pomiędzy 1 a11 listopada w szczególny sposób otwiera nas na pamięć i wdzięczność.

Niepodległa do hymnu

Aktualna sytuacja pandemiczna sugeruje, aby tegoroczne, kolejne Narodowe Święto Niepodległości uczcić w naszych domach, łącząc się z Polakami na całym świecie, poprzez wspólne odśpiewanie o godz.12.00 hymnu narodowego. Warto przypomnieć, w przeddzień tego wydarzenia, o szczególnym związku Małopolski z naszym hymnem. Słowa „pieśni Legionów Polskich we Włoszech” napisał Józef Wybicki „wzruszony’ widokiem polskich mundurów, orłów, sztandarów, widokiem polskich legionów, których naczelnikiem był urodzony w Małopolsce, w Pierzchowcu (przysiółek Pierzchowa- niedaleko Gdowa), generał Jan Henryk Dąbrowski.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości” przypadają także w roku 100-rocznicy urodzin Karola Wojtyły, który przecież był wikariuszem w bardzo blisko leżącej Pierzchowa, Niegowici. Według wspomnień mieszkańców Pierzchowa. ksiądz Karol Wojtyła ucząc religii, przychodził z młodzieżą pod pomnik gen. Dąbrowskiego, by pomodlić się i odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Nie było wtedy składania wieńców i kwiatów, była głęboka refleksja nad słowami polskiego hymnu. Zachęcamy do tego samego w tym szczególnym czasie, dodatkowo proponując wspomnienie o Janie Pawle II, w 100-lecie Jego urodzin.

Komunikat o wstrzymaniu …

Urząd Gminy Czernichów informuje o wstrzymaniu inkasa podatków lokalnych przez sołtysów w zakresie poboru IV raty podatków lokalnych za rok 2020, której termin płatności upływa 15 listopada 2020 roku.

Uzasadnieniem tej decyzji jest zagrożenie dla zdrowia podatników i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz ich pisemne potwierdzanie, co wymaga bezpośredniego kontaktu pomiędzy inkasentem i podatnikiem.

Wpłaty podatków, podobnie jak inne płatności na rzecz gminy, mogą być dokonywane bezgotówkowo za pomocą bankowości elektronicznej lub w formie gotówkowej w bankach i w urzędach pocztowych.

Oddziały Krakowskiego Banku Spółdzielczego nie pobierają opłat ani prowizji od wpłat dokonywanych na rachunki bankowe Gminy Czernichów w formie gotówkowej.

OSP Czułówek prowadzi …

OSP Czułówek prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup środków higienicznych dla Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego w Krakowie, na ulicy Modrzewiowej,

Jak informują druhowie w tym szpitalu pracują zarówno mieszkańcy Czułówka, jak i okolicznych miejscowości. Rygor sanitarny wymaga od nich każdorazowej kąpieli po każdym zejściu z oddziału. Powtarza się to 3 razy dziennie i zużywa bardzo duże ilości środków higienicznych (żeli, szamponów i ręczników jednorazowych). Szpital posiada zapasy tych środków, jednak kurczą się one w szybkim tempie

Jeśli chcą Państwo wesprzeć zbiórkę, prosimy o przelew środków na:konto:
▪️04 8591 0007 0060 0000 3548 0001
▪️Ochotnicza Straż Pożarna w Czułówku
32-061 Rybna,
Czułówek, ul.Strażacka 1
▪️Wpisując w tytule przelewu:”Darowizna na zakup środków higienicznych – Szpital na ul. Modrzewiowej”
➡️W razie pytań lub wątpliwości druhowie z Czułówka pozostają  do dyspozycji pod adresem e-mail: strazpozarnaczulowek@gmail.com
lub pod numerami telefonów:
Komendant OSP: 668 318 121
Dh Jakub Knapik: 572 689 884
foto OSP Czołówek