PILNE: Rząd wprowadza …

Cała Polska od soboty strefą czerwoną, szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym, zamknięcie pubów, barów, kawiarni i restauracji na co najmniej 2 tygodnie – poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Od soboty 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Uwaga!

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym, m. in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Stanisław Molik zastę …

Zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów, z dniem 19 października 2020 r. powołany został pan Stanisław Molik na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Czernichów.

Stanisław Molik – lat 36, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kierunek doradztwo inwestycyjne. Pełni drugą kadencję funkcje sołtysa w sąsiedniej gminie Krzeszowice.

 

foto:fb/Stanisław Molik

 

RUSZYŁA BUDOWA OBWODNI …

Budowa obwodnicy Rybnej ma zostać zrealizowana w latach 2020-2022. Koszt zadania wynosi prawie 10,2 mln zł, z czego – jak poinformowała wójt Czernichowa Danuta Filipowicz – 76 proc. stanowi dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę wyasygnowały gmina Czernichów i powiat krakowski.

Koronawirus w Małopols …

W ciągu ostatnich dziesięciu dniu w Małopolsce przybyło ponad 8 tys. nowych zakażonych. Od jutra niemal całe województwo będzie objęte czerwoną strefą. Nieustannie zwiększana jest liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19. Podejmowane są też inne działania związane z zapewnieniem stabilności systemu opieki zdrowotnej.

 

Epidemia wkroczyła w naszym województwie na inny poziom niż dotychczas. Z dzisiejszych 1114 nowych potwierdzonych wyników testów ponad 84% (940) to przypadki rozproszone, a kolejne 5,5% (61) to ogniskach rodzinne. Zakażenia występują we wszystkich małopolskich powiatach, a ich liczba w poszczególnych regionach mieści się dziś w przedziale od 9 do 269. W czerwonej strefie nie będą tylko powiaty: dąbrowski, brzeski, tarnowski i proszowicki.

 

– Walka z koronawirusem prowadzona jest przez 24 godziny na dobę. Nieustannie rozbudowywany jest system opieki COVID-owej w oparciu o szpitale powiatowe, wojewódzkie i resortowe. Ale trzeba pamiętać, że ten proces to bardzo delikatna materia, wręcz praca na żywym organizmie. Trzeba zachować równowagę między świadczeniami na rzecz pacjentów z COVID-19 a pozostałymi, zmagającymi się z innymi schorzeniami. Dlatego każdą decyzję o poszerzeniu bazy łóżek konsultujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do systemu opieki COVID-owej dokładamy też szczególny element koordynacyjny. Powołałem swojego pełnomocnika ds. zabezpieczenia intensywnej terapii w województwie małopolskim. Będzie nim dr Wojciech Serednicki, wcześniej pełniący funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Jego rolą będzie wprowadzanie usprawnień w tym szczególnym obszarze i wspieranie szpitali, które w najbliższym czasie będą pełniły wiodącą rolę w swoich subregionach, jeśli chodzi o działania związane z koronawirusem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 w przeciągu ostatnich dni uległa znacznemu poszerzeniu. Kolejne decyzje zostały wydane wczoraj. Trwają dalsze ustalenia z dyrektorami szpitali i ich organami założycielskimi, na podstawie których ta baza zostanie stopniowo jeszcze zwiększona. Wydaliśmy decyzje, na podstawie których tylko w okresie od 9 do 16 października liczba łóżek zwiększyła się z poziomu 899 do 1495. Już wydane zostały decyzje gwarantują jej poszerzenie od najbliższego poniedziałku do 1914. Dalsze działania są w toku.

Jeśli chodzi o zaangażowanie szpitali, obowiązuje zasada: wszystkie ręce na pokład. Kolejne placówki zwiększają liczbę łóżek dla pacjentów COVID-owych. W ostatnich dniach do listy szpitali prowadzących te działania włączyły się choćby Nowy Szpital w Olkuszu czy Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Krakowie.

 

Zwiększa się poziom zaangażowania szpitali miejskich. W najbliższym czasie bazę łóżek poszerzy zarówno Szpital im. Żeromskiego (do 89 łóżek – 22%), jak i Szpital im. Narutowicza (do 84 łóżek – 21%). Podobnie szpitale wojewódzkie: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera (do 50 łóżek – 8%), Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (do 76 łóżek – 14%), Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie (do 63 – 16%).

Zgodnie z kierunkiem wyznaczonym na jednym z ostatnich posiedzeń sztabu kryzysowego, w uzgodnieniu z Oddziałem Małopolskim Narodowego Fundusz Zdrowia wskazane zostały szpitale, które będą pełniły wiodącą rolę w swoich subregionach. Poziom wykorzystania bazy łóżkowej pod kątem leczenia pacjentów z COVID-19 będzie w nich podobny do tego, który niebawem zostanie osiągnięty w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (340 łóżek – 36%). Zdecydowaliśmy, że nie będą to trzy, jak wstępnie sygnalizowaliśmy, a cztery placówki w subregionach: Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem (74 łóżka – 40%), ZOZ w Oświęcimiu (105 łóżek – 28%), Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie (114 łóżek – 36%) oraz Szpital Powiatowy w Limanowej (103 łóżka – do 34%).

 

Co istotne, w oparciu o analizy prowadzone aktualnie przez zespół pełnomocnika wojewody ds. intensywnej terapii dr. Wojciecha Serednickiego wskazane zostaną szpitale w regionie, które wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim będą pełniły funkcję ośrodków wiodących w zakresie intensywnej terapii dedykowanej pacjentom z COVID-19. Założeniem tych działań jest zoptymalizowanie – w oparciu o szpitale w regionie – systemu opieki nad pacjentami wymagającymi szczególnych procedur medycznych. Do ośrodka centralnego dołączą zatem szpitale, które będą koordynowały struktury obwodowe. Dodatkowo szpitale te zostaną wzmocnione sprzętowo, w szczególności w zakresie aparatury wykorzystywanej do tzw. terapii wysokoprzepływowej. Jest ona stosowana na wczesnym etapie choroby COVID-19 i pozwala na zmniejszenie liczby interwencji medycznych z wykorzystaniem respiratorów. Założeniem jest też taka organizacja we wskazanych szpitalach wiodących w zakresie intensywnej terapii, aby zoptymalizować ich wykorzystanie, niejako skupić łóżka respiratorowe w jednym miejscu. Aktualnie dr Wojciech Serednickiego prowadzi działania w terenie i ocenia potencjał szpitali w tym zakresie.

 

– Mamy przełomowy moment. Wiele zależy od postawy każdego z nas. Zalecam daleko idące ograniczenie aktywności w codziennym funkcjonowaniu, zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi przez polski rząd. Bądźmy odpowiedzialni i minimalizujmy ryzyko. Każdy z nas musi solidarnie włączyć się w tę walkę. Dziękuję personelowi medycznemu, który jest na pierwszej linii frontu. Kiedyś przyjdzie czas na podsumowania. Ale już teraz mamy tak wiele dowodów, że Małopolska jak długa i szeroka jednoczy się wokół wspólnego celu, jakim jest pomoc pacjentom i walka z koronawirusem – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Zarządzenie Wójta Gmi …

ZARZĄDZENIE Nr 77.2020

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

 

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy Czernichów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 713) oraz § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758) zarządzam, co następuje;

§ 1.   Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby osób zarażonych koronawirusem, odnotowany na terenie powiatu krakowskiego oraz gminy Czernichów, a także w związku z wprowadzeniem od dnia 17 października na terenie powiatu krakowskiego czerwonej strefy, zarządzam wykonywanie zadań publicznych przez Urząd Gminy Czernichów w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.

§ 2.   1. Zarządzam zamknięcie budynku Urzędu Gminy Czernichów dla bezpośredniej obsługi klientów; wszelkie dokumenty, wnioski, podania, faktury powinny być składane w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną (e-mail) albo w formie papierowej poprzez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Czernichów dostępnej w godzinach pracy Urzędu.

2. Zawieszam obsługę kasową w Urzędzie Gminy; wszelkie wpłaty i wypłaty dokonywane będą przy pomocy bankowości elektronicznej lub w placówce Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Czernichowie, prowadzącego obsługę bankową budżetu gminy.

3. Sprawy wymagające natychmiastowego niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu terminu wizyty w Urzędzie, na podstawie zgłoszenia dokonanego wcześniej telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail, ePUAP).

§ 2.   Klienci, którzy będą obsługiwani w Urzędzie Gminy, o których mowa w § 2 ust. 3, są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w szczególności do zdezynfekowania rak, osłonięcia ust i nosa oraz zachowania dystansu, a także do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz podania danych osobowych i do kontaktu.

§ 3.   Informację o ograniczeniu bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy Czernichów podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przez wywieszenie na drzwiach budynku Urzędu Gminy i na tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 4.   Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§ 5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października i obowiązuje do odwołania.

OD 17.10 POWIAT KRAKOWS …

Powiat krakowski od soboty (17.10) znajdzie się w strefie czerwonej. Jednocześnie rząd zaostrza zasady bezpieczeństwa obowiązujące nie tylko w strefie czerwonej, ale także w strefie żółtej, która obejmuje cały kraj.

 

Jakie NOWE zasady w czerwonej strefie? (od 17.X)

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

 

 

 

Jakie NOWE zasady w żółtej strefie? (od 17.X)

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19.10– ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

 

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOG …

Urząd Gminy Czernichów informuje, iż osoby zainteresowane wywozem odpadów wielkogabarytowych (spod domu) muszą wcześniej zgłosić się telefonicznie, pisemnie, mailem podając adres zamieszkania oraz asortyment rzeczy przeznaczonych do wywozu.

Odpady w dniu odbioru należy przygotować do godziny 6.00

(miejsce wystawiania pojemnika na odpady)

tel. 12 270 21 04 wew.120 odpady@czernichow.pl

Odpady będą odbierane wyłącznie od osób które wcześniej zadeklarowały potrzebę wywozu.

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– meble i inne odpady wielkogabarytowe (tj. wersalki, fotele, drzwi bez szyb, dywany, wykładziny, materace itp.)

– urządzenia zawierające freony

– akumulatory, chemikalia

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 października 2020 r.

ALERT RCB: INTENSYWNE O …

Uwaga! (11.07) intensywne opady deszczu. Możliwe nagle wezbrania rzek i potoków. Przygotuj się na podtopienia. Stosuj się do poleceń służb.

SMS z ostrzeżeniem tej treści został wysłany do mieszkańców województwa małopolskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w tym regionie opady deszczu, których wysokość może wynieść od 60 do nawet 70 mm. IMGW wydał ostrzeżenie 2. stopnia. Opady są prognozowane od wczesnych godzin rannych.

Wszystkie powiaty w ca …

Wszystkie powiaty w całej Polsce od soboty znajdą się w strefie żółtej. Oznacza to m.in., że nakaz zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał w całej przestrzeni publicznej.

 Oprócz obowiązkowych maseczek w całym kraju, na wszelkich imprezach rodzinnych i okolicznościowych będzie mogło brać udział maksymalnie 75 osób.