Komunikat – ogran …

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

  • Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

            Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.

  • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie.Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.plpozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY

-On-linepoprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP

-W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT– nr telefonu 12 38 46 215

VAT– nr telefonu 12 38 46 212

CIT– nr telefonu 12 38 46 215

podatek akcyzowy– nr telefonu 12 68 17 133

spadki/darowizny– nr telefonu 12 38 46 312

rejestracja podatników– nr telefonu 12 38 46 218

egzekucja administracyjna– nr telefonu 12 38 46 209

rachunkowość podatkowa – nr telefonu 12 38 46 313

komórka wierzycielska– nr telefonu 12 38 46 306

Adres e-mail urzędu skarbowego: sekretariat.1us.krakow@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

APEL WÓJTA GMINY CZERN …

   Szanowni Państwo,

 

   Kolejne dni i godziny przynoszą nowe informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa i podejmowanych działań zaradczych.
Prezes Rady Ministrów wydał decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, instytucji kultury oraz uczelni, a także zakaz organizowania imprez masowych. Jako samorząd dostosowujemy się do tych poleceń i mamy stały kontakt ze służbami wojewody. Proszę o cierpliwość i zachowanie spokoju – działania, które podejmują instytucje państwowe mają na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

   Urząd Gminy Czernichów i inne jednostki gminne nie zostaną teraz zamknięte, ale apeluję o ograniczenie wizyt oraz, o ile to możliwe, o załatwianie spraw w późniejszym terminie lub drogą elektroniczną. Duża część urzędników to rodzice małych dzieci, którzy skorzystają z prawa opieki nad nimi, część w przypadku takiej możliwości będzie pracowała zdalnie. Bardzo proszę o wyrozumiałość przy załatwianiu spraw urzędowych w najbliższym czasie.
Zwracam się do Państwa z prośbą by stosowali się Państwo do wszelkich apeli, podchodzili do nich poważnie, ale bez paniki oraz zachowali wszelkie środki ostrożności. Jesteście Państwo odpowiedzialni za swoje zdrowie, zdrowie swoich bliskich i wszystkich osób, z którymi mają Państwo kontakt.

   Proszę o opiekę nad osobami starszymi, ponieważ są w grupie bardziej narażonej na chorobę wywoływaną koronawirusem. Każdy z Państwa w tym szczególnym czasie powinien zwrócić większą uwagę na osoby w swoim najbliższym otoczeniu i – jeżeli jest taka potrzeba – zaangażować się osobiście w pomoc, choćby poprzez robienie codziennych zakupów, czy zakup leków. Taka pomoc będzie nieoceniona.

   Zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jeżeli ktokolwiek z Państwa ma jakiekolwiek wątpliwości co do zasad postępowania, to proszę o kontakt bezpłatną infolinią NFZ 800 190 590.

 

Wójt
Szymon Łytek

11 marca Dzień Sołtys …

Jest najbliżej mieszkańców danej miejscowości, zapoznaje się na bieżąco z ich problemami, wspólnie z nimi planuje rozwój, kolejność budowy dróg, kanalizacji, wodociągów, remontów obiektów użyteczności publicznej, słowem jest instytucją pomocniczą wspólnoty samorządowej, czyli gminy. Mowa oczywiście o sołtysie, którego święto dzisiaj obchodzimy. Urząd sołtysa powstał już w XII wieku, we wsiach lokowanych na prawie niemieckim, był nim najczęściej pierwotny zasadźca, czyli założyciel wsi. Do jego obowiązków, według Zygmunta Glogera, autora Encyklopedii Staropolskiej należało między innymi: pełnienie zwierzchności w danej wiosce, zarządzanie nią, pobór danin, wyznaczanie podwód, naprawa dróg i mostów, sądzenie spraw mniejszej ważności, staranie się o pozyskiwanie nowych osadników oraz obrona granic wsi i różnie, historycznie zmieniany obowiązek świadczenia służby wojskowej. Można i chyba trzeba dzisiaj pochylić się, po siedmiu wiekach „sołtysowania” nad trwałością i ciągłą aktualnością tej funkcji. Wynika ona, z całą pewnością, ze służebnej roli sołtysa wobec mieszkańców. Wszystkim sołtysom z okazji ich święta życzymy zrozumienia, wdzięczności i realizacji wszelkich  planów dobrego rozwoju ich miejscowości.

Nadzwyczajne środki os …

Nadzwyczajne środki ostrożności

w związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2

 

 

 

Od 16 marca do 25 marca 2020 w całym kraju zamknięte zostaną szkoły i przedszkola. W dniach 12-13 marca placówki oświatowe będą organizować jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którymi nie są w stanie zaopiekować się rodzice.

Od 12 marca zamknięte są żłobki w gminie Czernichów

Więcej informacji dla rodziców pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Czernichów. W każdej sprawie urzędowej należy w pierwszej kolejności kierować się do Biura Obsługi Klienta na parterze budynku, ograniczając do niezbędnego minimum wizyty w pokojach biurowych. Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek gminy przez internet, zamiast w kasie urzędu. NUMER KONTA BANKOWEGO UG CZERNICHÓW

Apelujemy do mieszkańców, by ograniczyli wizyty w urzędach i instytucjach publicznych, jeżeli nie jest to konieczne. Zalecamy kontakt telefoniczny, mailowy, listowny lub za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP.

W trosce o zdrowie mieszkańców zalecamy ograniczenie wyjazdów i spotkań, a także wizyty w miejscach dużych skupisk ludzkich.

 

800 190 590 – to numer infolinii NFZ pod którą należy dzwonić  w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z koronawirusem

Od 12 do 25 marca zawie …

Od 12 marca  zamknięte wszystkie uczelnie, szkoły i przedszkola przez 2 tygodnie ,obiekty kultury również – kina , muzea, teatry. Premier Mateusz Morawiecki przekazał na konferencji po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, że od nadchodzącego poniedziałku na okres dwóch tygodni zostaną zamknięte do odwołania wszystkie przedszkola, szkoły oraz uczelnie wyższe w całej Polsce. Powodem jest oczywiście rozprzestrzenianie się śmiertelnego wirusa.

HARCERSKIE KLIMATY W BI …

“Pani Madziu, takie środy to mogłyby być codziennie! Było tak super!” -kiedy bibliotekarskie uszy słyszą coś takiego, a w tym samym czasie oczy widzą piękny uśmiech na buzi (taki z serii “od ucha do ucha”), to w myślach pojawia się jasne i wyraźne słowo… WARTO!W ostatnim tygodniu biblioteczna warsztatowa tym razem harcerska środa w Kamieniu, nie była tylko w środę, ale miała swoją kontynuację w piątek.

Druh Szymon (Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego pwd. Szymon Krzanik) oraz druhna Alina Romańska zdecydowanie znają się na rzeczy i wiedzą jak to zrobić, aby po spotkaniu z nimi, od razu pojawiły sie w dzieciach chęci dołączenia do harcerstwa.

Zresztą jak ktoś kocha to co robi i widać po nim, że swoją postawą wyraża wszystko to, co powinien prawdziwy harcerz (a tak zdecydowanie jest w przypadku Ali i Szymona), to dzieci to czują i nie pozostają obojętne na możliwość doświadczania takich pozytywnych emocji częściej.

Były obozowe historie, prezentacja harcerskiego munduru i wszystkich jego elementów, kilka słów o historii, pamiątkach z harcerskich zjazdów, rozszyfrowywanie tajnych informacji, a wreszcie budowanie obozów i wspólne harcerskie zabawy. W nagrodę każdy uczestnik otrzymał karteczkę ze swoją harcerską “sprawnością”.Rodziców wszystkich dzieci, które chciałyby sią stać częścią tej harcerskiej drużyny, zapraszam do kontaktu z Biblioteką w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

 

Magdalena Tomasiak

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJ …

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY CZERNICHÓW

 

ZAPRASZAJĄ

 

MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICHÓW

 

NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE 

Z TEMATYKI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

termin dyżuru :

19 marca 2020 roku (czwartek)

godz. 09:00-11:30

miejsce:

Urząd Gminy Czernichów (sala konferencyjna)

ul. Gminna 1

32-070 Czernichów

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

– preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

– dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

– funduszami na kursy, szkolenia, studia podyplomowe

– pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Zebranie konsultacyjne …

W niedzielne popołudnie, w Rusocicach odbyło się zebranie konsultacyjne mieszkańców, w sprawie przyłączenia do gminy Czernichów, przysiółka Sokółka. Mieszkańcy zostali poinformowani o obowiązującej w tej sprawie procedurze prawnej, sołtys Rusocic przedstawił obszerną historię starań o przyłączenie Sokółki do gminy. W trakcie spotkania dyskutowano także nad sposobami i możliwościami poprawy czystości powietrza w Rusocicach i okolicy.

Przypominamy od 1 lutego do 31 marca 2020 r. trwają konsultacje z mieszkańcami w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany przebiegu granicy pomiędzy gminą Brzeźnica w powiecie wadowickim a gminą Czernichów w powiecie krakowskim.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy gminy Czernichów, którzy ukończyli 18 lat. Każdy mieszkaniec może uczestniczyć w konsultacjach tylko jeden raz, wybierając dogodną dla siebie formę udziału.

Konsultacje polegają na wyrażeniu poparcia lub sprzeciwu wobec proponowanej zmiany przebiegu granic gminy w jednej z następujących form:

1)     przesłanie w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1, indywidualnego stanowiska, zawierającego przynajmniej następujące dane:

–       imię i nazwisko,

–       adres zamieszkania,

–       stanowisko wobec proponowanej zmianie przebiegu granic gminy,

–       własnoręczny podpis;

2)     przesłanie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (@czernichow.pl) lub skrzynkę podawczą na portalu ePUAP (/t675w7kajb/skrytka) indywidualnego stanowiska, zawierającego przynajmniej następujące dane:

–       imię i nazwisko,

–       adres zamieszkania,

–       osobisty adres poczty elektronicznej,

–       stanowisko wobec proponowanej zmianie przebiegu granic gminy;

3)     podpisanie się na liście osób popierających proponowaną zmianę przebiegu granic gminy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, lub na liście osób sprzeciwiających się proponowanej zmianie przebiegu granic gminy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, wyłożonych w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów – Biuro Obsługi Klienta oraz u sołtysów.

 

Nadchodzi wichura! Nawe …

W niedzielę nad Niemcami powstanie wtórny ośrodek niżowy (tzw. nurkujący niż), który bardzo szybko przemieści się nad Polskę. Sytuacja ta będzie przyczyną gwałtownych porywów wiatru w całym kraju –wyjaśniają synoptycy z IMGW.Od niedzielnego wieczora ok. godz. 18:00 i przez całą noc aż do godz. 8:00 rano przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h.

 

„W Twoim domu mieszka …

Kampania na rzecz czystego powietrza w Małopolsce.

„W Twoim domu mieszka złodziej!”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął kolejną edycję kampanii informacyjno – edukacyjnej, przedstawiającej korzyści z wymiany kotłów węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze. Kampanię informacyjną skierowano do mieszkańców małych miejscowości, zachęcając m.in. do skorzystania z dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” i ulgi termomodernizacyjnej.

Kampania przemawia bezpośrednio do mieszkańców pokazując korzyści wynikające z wymiany pieców:

  • czystsze powietrze, a co za tym idzie lepsze zdrowie;
  • więcej czasu wolnego, czyli  koniec ciągłych wizyt w kotłowni;
  • wygoda, komfort – czystszy dom i więcej miejsca;
  • lepsze relacje z sąsiadami,  którzy przestaną narzekać, że dym z komina przeszkadza, a co gorsze – niszczy zdrowie.

Celem kampanii jest również informowanie o obowiązującej w Małopolsce uchwale antysmogowej, która na terenie województwa wskazuje na konieczność  wymiany kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych do końca 2022 roku.

Czasu jest coraz mniej, więc już dziś warto zgłosić się do gminy, w celu uzyskania informacji o możliwych formach wsparcia finansowego do wymiany kotła i instalacji grzewczej.

.Czy wiesz, że w Twoim domu mieszka złodziej? Kradnie Twój czas, wygodę, pieniądze i zdrowie. Pozbądź się złodzieja ze swojego domu. Weź dotację i wymień piec!

Więcej informacji pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/zmienpiec/

Kampania samorządu województwa małopolskiego i Krakowskiego Alarmu Smogowego jest realizowana w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.