WYBORY SOŁECKIE – …

Obwieszczenie Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich

z dnia 4 listopada 2019 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich

w wyborach zarządzonych na 24 listopada 2019 r.

na podstawie § 18 ust. 3 pkt 2 statutów sołectw gminy Czernichów, stanowiących załączniki nr 1-12 do uchwały nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8269 i z 2019 r. poz. 4368), Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich

 1. Sołectwo Czernichów

Kandydaci na sołtysa:

1.

Choroszy Tomasz

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bielecka Anna

2.

Borys Zofia

3.

Kołodziej Aleksander

4.

Płatek Adam

5.

Sroka Barbara

6.

Sroka Stanisław

7.

Zalewski Zygmunt

 1. Sołectwo Czułówek

Kandydaci na sołtysa:

1.Żych Tadeusz Piotr

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Buczek Anna Janina
2.Budzyn Józef Wiesław
3.Nęcek Janusz Kazimierz
4.Marszałek Robert Antoni
5.Zych Tomasz

 1. Sołectwo Dąbrowa Szlachecka

Kandydaci na sołtysa:

1.Boroń Jan

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Dudek Marian
2.Łołka Tadeusz
3.Mlostek Krzysztof
4.Szumiec Adrian

 1. Sołectwo Kamień

Kandydaci na sołtysa:

1.Paszcza Joanna Marta

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Figa Władysław Antoni
2.Gara Kazimierz
3.Kozioł Stanisław Józef
4.Słowiński Paweł
5.Tyrpa-Łatak Bogumiła Małgorzata
6.Wieczorek Arkadiusz
 1. Sołectwo Kłokoczyn

Kandydaci na sołtysa:

1.Bukowski Marcin

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Lelek Klaudia
2.Morawski Patryk
3.Sroka Adam
4.Zembol Piotr

 1. Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka

Kandydaci na sołtysa:

1.Mastek Dariusz Stanisław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Czekaj Kazimierz
2.Feluś Krzysztof
3.Poniedziałek Andrzej
4.Zalarski Janusz Piotr
5.Żak Wiesław Stefan
 1. Sołectwo Przeginia Duchowna

Kandydaci na sołtysa:

1.Gibek Katarzyna Ewa

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Grzywa Andrzej Janusz
2.Jastrzębski Artur
3.Kuć Elżbieta
4.Morawska Marta
5.Ryś Krystyna Teresa
 1. Sołectwo Przeginia Narodowa

Kandydaci na sołtysa:

1.Czuba Krzysztof
2.Machaczka Krystyna

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Czekajska Elżbieta Barbara
2.Czyszczoń-Kudłek Justyna Urszula
3.Dyduła Remigiusz Hieronim
4.Konik Danuta
5.Kowal Janina Władysława
6.Kowal Wojciech Józef
7.Litwicka Barbara Katarzyna
8.Paszcza Anna
9.Rakoczy Elżbieta
10.Zych Adam
 1. Sołectwo Rusocice

Kandydaci na sołtysa:

1.Świadek Stanisław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Bukowski Leszek
2.Freiberg Jan
3.Kapusta Janina
4.Lubera Henryk
5.Stańko Jan

 1. Sołectwo Rybna

Kandydaci na sołtysa:

1.Poręba Mirosław Władysław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bałuszek Kazimierz

2.

Bojda Wioletta

3.

Czech Stanisław

4.

Gerczak Beata

5.

Kędzierska Joanna

6.

Klaja Krzysztof

7.

Król Bolesław

8.

Kryda Marcin

9.

Łącka Barbara

10.

Malik Stanisław

11.

Migacz Małgorzata
12.Wosik Konrad Andrzej
 1. Sołectwo Wołowice

Kandydaci na sołtysa:

1.Królik Małgorzata Barbara
2.Zabagło Iwona Marta

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bębenek Sebastian

2.

Bębenek Tomasz

3.

Budziaszek Szymon

4.

Jaros Robert

5.

Jasiołek Renata Stanisława

6.

Kucharz Franciszek

7.

Trojan Anna Magdalena

8.

Zabagło Danuta

9.

Zembol Mateusz
 1. Sołectwo Zagacie

Kandydaci na sołtysa:

1.Dudzik Natalia Maria

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.Grzesiak Stanisława
2.Mlostek Barbara
3.Sobesto Irena
4.Tokarz Zofia
5.Wrona Józef

Przewodnicząca Gminnej Komisji

do Spraw Wyborów Sołeckich

(-) Iwona Fic

Obwieszczenie Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich

z dnia 4 listopada 2019 roku

o obsadzeniu mandatów bez głosowania

w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich

zarządzonych na 24 listopada 2019 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 1, 4 statutów sołectw Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Rusocice, Rybna i Zagacie, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12 do uchwały nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8269 i z 2019 r. poz. 4368) Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich informuje, iż w niżej wymienionych sołectwach

obsadza się bez głosowania mandaty sołtysa i członków rady sołeckiej,

gdyż liczba zarejestrowanych kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej jest równa lub mniejsza od liczby mandatów.

Sołectwo Czernichów – w wyborach sołtysa zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa;

Sołectwo Czułówek – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa i 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów);

Sołectwo Dąbrowa Szlachecka – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 4 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów);

Sołectwo Kamień – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 6 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Kłokoczyn – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 4 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów)

Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów)

Sołectwo Przeginia Duchowna – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Rusocice – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Rybna – w wyborach sołtysa zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa;

Sołectwo Zagacie – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa i 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów).

Za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

Przewodnicząca Gminnej Komisji

do Spraw Wyborów Sołeckich

(-) Iwona Fic

Czułówek-zamknięcie …

Informuję, że w związku z remontem przepustu od dnia 20 listopada 2019 r. (środa) planowane jest zamknięcie drogi powiatowej 2190K (droga prowadząca do pętli Czułówek Kapliczka) na odcinku od skrzyżowania z DW780 do pętli Czułówek Kapliczka. Roboty mają potrwać planowo do końca stycznia 2020 r. W związku z brakiem możliwości zawrócenia autobusów linii 269 na pętli Czułówek Kapliczka, w celu obsługi KMK miejscowości Czułówek, kursy linii 269 relacji Salwator – Czułówek Kapliczka zostaną skierowane do pętli przy przystanku Kaszów. Bez obsługi dla linii 269 pozostanie przystanek „Czułówek Kapliczka”. Przystanek „Czułówek” w kierunku Kaszowa obsługiwany będzie przy DW780.

Kursy linii 249 wykonywane na trasie Salwator – Czułówek Kapliczka będą wykonywane na trasie Salwator – Kaszów.

Rozkłady jazdy linii 249 i 269 zostaną zmienione.

 

NIEPODLEGŁOŚĆ NAD WI …

Cała Polska a więc także ziemia Czernichowska świętuje dzisiaj 101 rocznicę odzyskania niepodległości i wolności. Po mszy św. odprawionej w  intencji ojczyzny, barwny orszak pokoleń z biało czerwoną flagą przeszedł przez centrum gminy pod pomnik, gdzie złożono wieńce, zapalono światło pamięci i przypomniano sens i znaczenie niepodległości. Wokół biało-czerwonej flagi z nadzieją maszerowały dzieci i młodzież,starsi, samorządowcy i strażacy,harcerze, nauczyciele i wychowawcy,  przedsiębiorcy, ludzie nauki i pracy, którzy w codziennym trudzie budują przyszłość.,,Dobrze, że jesteście”- wszystkich pod pomnikiem przywitał  wójt Szymon Łytek,-bo wszyscy jesteście nadzieją i niezwykłą wartością budowanej każdego dnia wolności, która jest podstawą niepodległości.
Czernichowskie świętowanie rocznicy niepodległości miało i ma nadal bogate biało -czerwone przesłanie : polskości i patriotyzmu, może dla wielu być źródłem wewnętrznej siły potrzebnej do bycia Polką i Polakiem.

24 LISTOPAD 2019 – …

Wójt Gminy Czernichów

OGŁASZA KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI WOŁOWIC,

których przedmiotem jest

przystąpienie do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice.

W dniu 24 listopada 2019 r. (niedziela) w godz. od 8.00 do 18.00

w Szkole Podstawowej w Wołowicach

wydawane będą ankiety, które należy wrzucić do urny po udzieleniu odpowiedzi TAK lub NIE na pytanie:

Czy jest Pan / Pani za przystąpieniem do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice?

Konsultacje przeprowadzone zostaną równocześnie z wyborami sołtysa i członków rady sołeckiej w Wołowicach.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy dorośli mieszkańcy Wołowic ujęci w spisie wyborców sporządzonym na potrzeby wyborów sołeckich (uczestnicy powinni przedstawić komisji dowód osobisty lub inny dokument tożsamości).

Informacje: www.czernichow.pl, BIP, sekretarz gm. Ewa Lipowczan, tel. 122 702 104 wew. 103, e-mail: sekretarz@czernichow.pl

Podstawa: Zarządzenie nr 70.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 04.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wołowic.

Wójt

Czernichów, 6 listopada 2019 r.

(-) Szymon Łytek

Zawiadomienie o nowych …

Zawiadomienia i tabliczki z nowymi adresami w Zagaciu

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w związku z ustaleniem w Zagaciu nowych adresów i obowiązkiem oznaczenia nieruchomości zabudowanej w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, ZAWIADOMIENIA oraz TABLICZKI Z NOWYM NUMEREM PORZĄDKOWYM DOMU I NAZWĄ ULICY będą mieszkańcom Zagacia wydawane bezpłatnie w budynku remizy OSP w dniach:

– 8 listopada 2019 r. (piątek) w godzinach 16.00 do 19.00

– 9 listopada 2019 r. (sobota) w godzinach 9.00 do 12.00

Przebudowa odcinka drog …

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2190K w m. Czułówek wraz z budową chodnika, odwodnienia i nawierzchni.

Zadanie realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych wspólnie z Powiatem Krakowskim.

W ramach etapu II zostało wykonane poszerzenie jezdni oraz wykonano nową nawierzchnie asfaltową z poboczami oraz odwodnieniem na odcinku około 800mb. (od szkoły w stronę Czułowa).

Wartość robót budowlanych: 420 000,00 zł w tym pomoc finansowa udzielona przez Gminę Czernichów w wysokości 168 000,00 zł.

W ramach etapu III rozpoczęto przebudowę drogi wraz z budową chodnika i odwodnienia na długości około 380 mb (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 780 w stronę szkoły).

Wartość robót budowlanych: 1 636 422,83 zł w tym pomoc finansowa udzielona przez Gminę Czernichów w wysokości 560 000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest z Subwencji Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa.

Na wiosnę bieżącego roku został zakończony I etap przebudowy drogi wraz z budowa chodnika i odwodnienia na odcinku od szkoły do kaplicy.

W poprzednich latach na przedmiotowe zdanie została opracowana dokumentacja projektowa.

fot arch.

MDP Czernichów w studi …

Ogromną przyjemność sprawiła Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Czernichowa poniedziałkowa wizyta w stacji radiowej RMF FM . Zobaczyć radio ” od kuchni” bezcenne….a radiowcy przyjęli gości niezwykle ciepło za co uczestnicy serdecznie dziękują. MDP Czernichów również dziękuję Panu Wójtowi Gminy Czernichów Szymonowi Łytkowi za transport młodzieży do radia, a Paniom Radnym Radne Czernichowa za słodki poczęstunek. Po wizycie w studiu radiowym młodzież pragnie rozpocząć karierę dziennikarską…

 

Wywiad z Szymonem Macha …

-Mieszkaniec naszej gminy, architekt, redaktor telewizyjny, proszę opowiedzieć naszym czytelnikom coś o sobie.

Urodziłem się w Krakowie, ale całe dzieciństwo i młode lata do 16 roku życia spędziłem w Przegini. Pochodzę z rodziny, która mocno jest związana z okolicą . Moja siostra Ania jest architektem i to głównie jej zawdzięczam to, że potrafiła we mnie wzbudzić zafascynowanie tym zawodem. Potem chodząc do VIII LO w Krakowie pobierałem nauki rysowania u jednej z najbardziej znanych i cenionych architektów. Wtedy dostrzeżono u mnie ponad przeciętną zdolność rysowania, która pomogła mi zdać egzamin z najlepszą oceną oraz wyróżniała mnie przez cały okres studiów. Na studiach zapamiętali mnie z mojej pracy magisterskiej. Zaprojektowałem Hotel orbitalny w porozumieniu z NASA, może się to wydawać szalone ale w 100% prawdziwe. Dostałem 5 i nie było żadnych pytań. Po  studiach zbierałem doświadczenie zawodowe. Zawsze się starałem, aby każdy kolejny projekt był nietuzinkowy. Dostrzegł mnie aktor Tomasz Oświeciński, dla którego zrobiłem jego wymarzony apartament. Potem pojawiały się kolejne zlecania od znanych i cenionych ludzi. Wygrałem casting i rozpocząłem pracę w TVN.

Prywatnie, mam cudowną żonę Karinę i 2 letniego synka Antosia i w dalszym ciągu mieszkam w naszej gminie, z tym, że ze względu na pracę w TV mieszkamy trochę tu trochę w Warszawie.

– Talent, pracowitość, wytrwałość a może szczęście … co Pana zdaniem jest najważniejsze w życiu?

Trudno jednoznacznie powiedzieć. Na pewno trzeba skupić się na sobie i swoich bliskich. Ludzie tracą sporo czasu na życie cudzym życiem. Druga sprawa pozytywne nastawienie i wiara w to co się robi. Dla mnie najważniejsze było to, aby wyznaczać sobie kolejne często górnolotne cele i je osiągać. Oczywiście wszystko łatwiej się osiąga mając szczęście -ja je miałem zawsze. Trzeba wierzyć we własne umiejętności, ale i pracować nad sobą. Samym talentem trudno cokolwiek osiągnąć.

– Recepta na sukces… co by Pan na niej napisał?

-1.Spotkać na swojej drodze dobrych ludzi, którzy dostrzegą w tobie to coś i uwierzą w Ciebie. Tomek Oświeciński od samego początku mocno wierzył we mnie, potem jego Menedżerka Natalia Cieszyńska z którą spotkałem się przypadkowo. Tego nie zapomnę do końca życia. Po pierwsze jej słowa „chłopie ty powinieneś pracować w TV” , po drugie kazała iść zgłosić się na casting, dzięki któremu mogę dzisiaj prowadzić program z Gosią Sochą w TVN.

-2. Rodzina. Moja żona i syn. Zawsze mnie wspierają i na każdym kroku czuje, że wierzą we mnie. To samo rodzice i rodzeństwo, po każdym nowym odcinku odbieram te same gorące gratulacje.

– Czy ma Pan czas na aktywne życie w miejscu swojego zamieszkania?

Uderzyłeś w najsłabszy mój punkt czyli czas. Zawsze go brakuje. Jak już mam jakiś dzień wolny staram się spędzać go aktywnie , często chodzimy z rodziną po lesie. Jeżdżę z synem po bezdrożach pokazując mu miejsce ze swojego dzieciństwa.

Chciałbym aktywnie wspierać naszą gminę, mam sporo pomysłów co zrobić ale to dłuższa historia.

– Czego Pana zdaniem najbardziej potrzeba w Czernichowie?

Grupy ludzi aktywnych, chcących tworzyć coś nowego. Chciałbym aby powstała swego rodzaju grupa ludzi pracująca nad bieżącymi potrzebami gminy. Tworzenie różnorodnych atrakcji, projektów itd. opartych na pomysłowości, a nie koniecznie na wydawaniu pieniędzy. Szeroka współpraca takiej grupy z władzami gminy, prowadziłaby do poprawiania nastroju wszystkich mieszkańców naszej kochanej gminy. Chętnie uczestniczyłbym w takiej grupie. Mam już kilka ciekawych pomysłów, ale na razie nie chce ich zdradzać.

Dziękuję za wywiad.

 

 

Liczba ekointerwencji w …

Liczba ekointerwencji w Małopolsce rośnie coraz szybciej- informuje na swoich stornach Biuro Prasowe UMWM . Tylko w ubiegłym tygodniu mieszkańcy województwa zgłosili aż 50 przypadków łamania przepisów środowiskowych.

Wieczorami nie da się oddychać, błagam o kontrolę”, „Dym jest wszędzie, widoczność spada do zera, nawet kierowcy zwalniają, bo nie widzą drogi”, „Ogromne zadymienie, nie da się wytrzymać, pomóżcie nam” – to tylko kilka fragmentów zgłoszeń nadesłanych w ostatnim tygodniu.

Łącznie, od czasu uruchomienia formularza Ekointerwencji w marcu, Małopolanie przesłali już ponad 430 próśb o interwencję. Większość z nich dotyczyła spalania odpadów (337 zgłoszeń), pozostałe mówiły o eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową (84 zgłoszenia), sprzedaży węgla złej jakości (6 zgłoszeń) oraz naruszeniach przepisów środowiskowych przez przedsiębiorców (4 zgłoszenia).

Najnowsze statystyki ekointerwencji pokazują wyraźnie, że mamy do czynienia z ogromną zmianą mentalną w całej Małopolsce. Mieszkańcy regionu są coraz bardziej świadomi tego, co jest źródłem smogu. Rozumieją, że zanieczyszczenie powietrza zabija ich i ich bliskich. I co najważniejsze, chcą coś z tym zrobić

– podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Przypomnijmy, że formularz Ekointerwencji został uruchomiony 26 marca. Za jego pośrednictwem mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać – również anonimowo – wszelkie przypadki łamania przepisów środowiskowych. Każde zgłoszenie zostaje przekierowane do właściwego organu kontroli. Jednocześnie urząd marszałkowski prosi o informację zwrotną na temat wyników przeprowadzonych działań kontrolnych.

Biuro Prasowe UMWM

Przypominamy :Formularz Ekointerwencji można znaleźć na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja.

Termomodernizacja budyn …

28 października rozpoczęto termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie wartość inwestycji to : 2 023733,04 zł. Termomodernizacja jest dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane:

-Wymiana stolarki okiennej – wymiana stolarki okiennej 

-Termorenowacja dachu (docieplenie i izolacja dachu wraz z wymianą uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów, które uniemożliwiają osiągnięcie wymaganych parametrów cieplnych). -Ocieplenie połaci dachowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełną naturalną gr. 15cm 

-Budowa instalacji fotowoltaicznej – budowa instalacji fotowoltaicznej – 67 paneli

-Wymiana okien połaciowych- wymiana okien dachowych w związku z termorenowacją dachu w celu ograniczenia strat ciepła 17szt.

-Wymiana stolarki drzwiowej – wymiana stolarki drzwiowej w celu ograniczenia strat ciepła 9 szt

-Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – izolacja termiczna stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami styropianowymi 

-Wymiana drzwi garażowych – bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie z napędem – 2 szt., pow. 24,26 m2

-Budowa instalacji wentylacji – budowa instalacji wentylacji NW z rekuperatorem i agregatem wody lodowej

-Ocieplenie ścian przy gruncie – termo- i hydroizolacja ścian fundamentowych przy gruncie – styrodur 10 cm z robotami towarzyszącymi, pow. 151,34 m2

-Ocieplenie stropu nad przejazdem – izolacja termiczna stropu płytami styropianowymi, pow. 57,3 m2; docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.15 cm (1354,33 m2) – metodą lekka-mokra; z koniecznymi robotami towarzyszącymi

-Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie w technologii LED- Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku na oświetlenie w technologii LED w celu zmniejszenia zużycia energii. 341 szt. opraw LED

-Ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu – ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu styropianem o gr. 10 cm, metodą lekką-mokrą, pow. 64,2 m2

-Instalacja centralnego ogrzewania – wymiana instalacji C.O. w całym budynku – 147 pkt. grzewczych

Roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynku. Prace związane z demontażem i montaże zadaszeń nad wejściami i wykuszem, obróbki blacharskie, demontaż i montaż istniejących parapetów, demontaż i montaż elementów z budynku.

Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty budowlane towarzyszące – niezbędne do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynków. Wszystkie prace mają na celu uzyskanie parametrów zgodnych z WT 2021.

Roboty budowlane będą realizowane na funkcjonującym obiekcie, w związku z czym wykonawca ma obowiązek zapewnienia ciągłości funkcjonowania budynków w okresie prowadzonych robót budowlanych, zaplanować prace oraz wykonywać je w uzgodnieniu z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu.