UWAGA KONKURS – „PI …

Zachęcamy małopolskich rolników do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Rolnicy trzech gmin z województwa małopolskiego, którzy spiszą się najliczniej w formie samospisu do 16 października wywalczą zestaw piłek dla szkół w zwycięskich gminach.

Aby wziąć udział w rywalizacji konkursowej nie trzeba się rejestrować, wystarczy że rolnicy spiszą się przez Internet na stronie spisrolny.gov.pl

Wyniki z podaniem zwycięskich gmin opublikujemy 19 października na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie i w naszych mediach społecznościowych!

Regulamin konkursu „Piłka w grze”

 1. Organizatorem Konkursu „Piłka w grze” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny
  w Krakowie (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem).
 3. Konkurs trwa od 14 września do 16 października 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
 4. Konkurs adresowany jest dla gmin oraz zamieszkujących gminy rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych zlokalizowanych w gminach w województwie małopolskim, którzy poprzez udział w samospisie mają możliwość zdobycia nagród dla szkół zlokalizowanych w tych gminach.
 5. Celem Konkursu jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zachęcenie rolników do aktywnego uczestnictwa w nim poprzez dokonanie samospisu na stronie spisrolny.gov.pl
 6. Nagrodami w konkursie są zestawy piłek do: piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki wraz siatkami. Nagrody są przekazane dla szkół zlokalizowanych na terenie trzech zwycięskich gmin, czyli takich,
  w których do 16 października br. zostanie osiągnięty najwyższy wskaźnik realizacji samospisu rolników.
 7. Nagrody zostaną przekazane urzędom gmin w terminie uzgodnionym pomiędzy przedstawicielem urzędu gminy a Organizatorem, a następnie za pośrednictwem urzędów gmin dostarczone do szkół.
 8. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”>
 9. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
  w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/
 10. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
 11. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

„Pierwszy Biznes – …

 

Od lutego 2020 r. na terenie woj. małopolskiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Z pożyczki skorzystać mogą:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowani bezrobotni lub
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

 

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 100 489,60 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

 

Oprocentowanie:

 • 0,01 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 • 0,03 %w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat.

Karencja – do 12 miesięcy.

Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

 

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 30 146,88 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Okres spłaty: do 3 lat.

Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

 

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:

 • brak dodatkowych opłat i prowizji,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa,
 • szybka decyzja o przyznaniu środków finansowych
 • możliwość umorzenia pożyczki

 

Szczegółowe informacje:

Bank Gospodarstwa Krajowego

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Krakowie

 1. Zamknięta 10, 30-554 Kraków

tel. 12 311 73 28

www.lfr.lublin.pl

 

Europejski Dzień bez S …

W dniu dzisiejszym (22 września) jest obchodzony Europejski Dzień bez Samochodu. Tego dnia wszystkie osoby mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej, zarówno z linii miejskich jak i aglomeracyjnych. Bezpłatna będzie także komunikacja nocna. Kasowniki w tramwajach i autobusach zostaną zablokowane.

Dzień bez Samochodu to międzynarodowa kampania proekologiczna, wieńcząca Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku odbywa się corocznie w dniach od 16 do 22 września. Święto ma wspomóc proekologiczne idee i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez auta poruszające się po mieście. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu.

Złożenie ślubowania …

21 września 2020 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów komisarz wyborczy zwołał sesję Rady Gminy Czernichów, w porządku obrad której zaplanowano złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta gminy Czernichów.
Przypomnijmy, że w wyborach uzupełniających zarządzonych po przedwczesnej śmierci ś.p. Szymona Łytka, zwyciężyła mieszkanka Rybnej Danuta Filipowicz, uzyskując w drugiej turze głosowania 53,6 % głosów.

Ślubowanie  nowo wybr …

Na godzinę 16.00, w dniu  21 września 2020 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów komisarz wyborczy zwołał sesję Rady Gminy Czernichów, w porządku obrad  której zaplanowano złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta gminy Czernichów.

Przypomnijmy, że w  wyborach uzupełniających zarządzonych po przedwczesnej śmierci ś.p. Szymona Łytka,  zwyciężyła mieszkanka Rybnej Danuta Filipowicz, uzyskując w drugiej turze głosowania 53,6 % głosów. Złożenie ślubowania  polegać będzie na wypowiedzeniu następujących słów: Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy .” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: “Tak mi dopomóż Bóg.”

Z chwilą złożenia ustnego ślubowania wobec Rady Gminy, nowo wybrany wójt zyskuje wszystkie swoje kompetencje.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA …

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie II z dnia 14 września 2020 r.

o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Czernichów, przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 13 września 2020 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Krakowie II podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów przedterminowych Wójta Gminy Czernichów przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 13 września 2020 r.

 

 

 

Pomocna dłoń… II ot …

Organizacja świątecznych spotkań integracyjnych oraz wigilii dla osób samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie schronisk i punktów pomocy dla bezdomnych, zakup środków ochrony osobistej – to przykładowe zadania, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach ogłoszonego właśnie przez Wojewodę Małopolskiego II otwartego konkurs ofert.

 

O dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. podmioty kościelne), prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.

 

Zadanie konkursowe należy wykonać w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku. Do podziału jest kwota w wysokości 144 740 zł (może ona zostać zwiększona). Jeden podmiot może ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 14 000 zł. Termin złożenia ofert w konkursie upływa 2 października 2020 roku.

 

– Otwarty konkurs ofert, który właśnie ogłosiłem, obejmuje szeroko pojęte inicjatywy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku. W okresie świątecznym szczególnie istotne jest podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia im schronienia czy pomocy doraźnej – zarówno rzeczowej, jak i żywnościowej. Co roku właśnie z budżetu Wojewody Małopolskiego organizowane są wieczerze wigilijne dla osób, które są tego pozbawione. Bardzo nam zależy na tym, by w te wyjątkowe w polskiej tradycji Święta nikt nie czuł się samotny i mógł chwilę odetchnąć od trosk codzienności przy wigilijnym stole – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej dostępne są na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.malopolska.uw.gov.plw zakładce Organizacje pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert, a także pod numerem telefonu: 12 39-21-492.

 

 

Przedterminowe wybory W …

Przedterminowe wybory Wójta Gminy Czernichów 13 września 2020 r.
FILIPOWICZ Danuta – liczba głosów 2375 – 53,6%
PIERZCHAŁA Michał Grzegorz – liczba głosów 2056 – 46,4%
Frekwencja: 38,4 %
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 11617
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 4466
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów: 4431
Gminna Komisja Wyborcza w Czernichowie stwierdziła, że:
Na wójta została wybrana: FILIPOWICZ Danuta, która uzyskała większą liczbę głosów.

Komunikat o wstrzymaniu …

Urząd Gminy Czernichów informuje o wstrzymaniu inkasa podatków lokalnych przez sołtysów w zakresie poboru III raty podatków lokalnych za rok 2020, której termin płatności upływa 15 września 2020 roku.
Uzasadnieniem tej decyzji jest zagrożenie dla zdrowia podatników i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz ich pisemne potwierdzanie, co wymaga bezpośredniego kontaktu pomiędzy inkasentem i podatnikiem.
Wpłaty podatków, podobnie jak inne płatności na rzecz gminy, mogą być dokonywane bezgotówkowo za pomocą bankowości elektronicznej lub w formie gotówkowej w bankach i w urzędach pocztowych.
Oddziały Krakowskiego Banku Spółdzielczego nie pobierają opłat ani prowizji od wpłat dokonywanych na rachunki bankowe Gminy Czernichów w formie gotówkowej.

Szymon Łytek pośmiert …

Na XXIV sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego, która kontynuowana była w dniu dzisiejszym (2 września) jednym z zaplanowanych punktów obrad było nadanie pośmiertnie Szymonowi Łytkowi Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Medal ten jest najwyższym małopolskim wyróżnieniem wojewódzkim. Przyznawany jest przez Sejmik w drodze uchwały, na podstawie rekomendacji Komisji Medalu osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, które swoją działalnością wybitnie przyczyniły się do rozwoju Małopolski.

 

Odznaka dzieli się na trzy stopnie:

 • I stopień – Złoty Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (obecnie maksymalnie jedno wręczenie rocznie);
 • II stopień – Srebrny Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (maksymalnie cztery wręczenia rocznie);
 • III stopień – Brązowy Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (maksymalnie siedem wręczeń rocznie).

 

Do tej pory odznaczeni Złotym Medalem Zasług zostali :

 • 2011: kardynał Franciszek Macharski oraz Marek Nawara (pośmiertnie)
 • 2012: kardynał Stanisław Dziwisz oraz Wisława Szymborska (pośmiertnie)
 • 2013:Krzysztof Penderecki
 • 2014:Uniwersytet Jagielloński
 • 2015:Królewska Katedra na Wawelu – Kapituła Metropolitalna oraz Marcin Pawlak (pośmiertnie)
 • 2016:Andrzej Wajda
 • 2017:Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenu