Czas dla Wołowic i Cze …

W dniach od 26 czerwca do 26 lipca 2019 roku , w Czernichowie w siedzibie urzędu gminy odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wołowice. Na dzień 25 lipca, na godzinę 18 zaplanowano publiczną dyskusję nad przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi. Projekt planu zawiera prognozę jego oddziaływania na środowisko, która wynika z przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko.

W tych samych dniach odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czernichów a dyskusję nad ustaleniami projektu planu ustalono na dzień 25 lipca , na godzinę 17 , w  sali konferencyjnej urzędu gminy.

Stosowne i wymagane prawem informacje o wyłożeniach planów i terminach dyskusji  oraz przyjmowania wniosków znajdują  się na stronie głównej urzędu. Czynny udział mieszkańców w procesie planistycznym na etapie opracowywania projektów planów, nad jego oddziaływaniem na środowisko jest podstawą dobrego rozwoju całej gminy i daje mieszkańcom wszelkie możliwości decydowania o kierunkach dalszego rozwoju. W projekcie planu zawarte są nie tylko propozycje rozstrzygnięć dotyczące indywidualnych działek ale także plany zagospodarowania działek gminnych, urządzenia przestrzeni publicznej, poprowadzenia sieci dróg, lini energetycznych i całej infrastruktury towarzyszącej, dlatego trwający już czas wyłożenia jest niezwykle ważnym okresem przede wszystkim dla mieszkańców Wołowic i Czernichowa ale także dla całej gminy. Warto dobrze i aktywnie ten czas wykorzystać.

LINK WOŁOWICE

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *