Czym może być nadmier …

Każdy z Czytelników żyje w określonych strukturach organizacyjnych, które w swojej działalności, zgodnie z zapisami odpowiedniego prawa finansowego mogą korzystać z różnych źródeł finansowania swoich wydatków. Należą do nich także: dochody własne, pożyczki, kredyty i obligacje. Te ostatnie trzy wykorzystane tworzą dług publiczny danej struktury organizacyjnej, o którym dosyć często mówi się i pisze, szczególnie mocno podkreślając zadłużenie gmin, w czasie około wyborczym. Czas przejść do gminy Czernichów. Od kilku lat rada gminy na wniosek wójta uchwala budżety deficytowe, decydując o tym, że deficyty będą pokrywane z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Nad legalizmem tego działania czuwa Regionalna Izba Obrachunkowa. Równocześnie wójt gminy co roku spłaca część rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, przewidzianych w umowach kredytowych i wprowadzanych do corocznych budżetów gminy w uchwałach budżetowych, zgodnie z wieloletnim planem i prognoza finansową. Nad celowością i oszczędnością dokonywanych wydatków czuwa rada gminy. W ostatnim czasie pojawiła się w przestrzeni medialnej  próba wyliczania zadłużenia gminnego przypadającego na statystycznego mieszkańca gminy. Zapomniano w nich o fakcie, że każdy ze statystycznych mieszkańców gminy jest również mieszkańcem Polski, która na dzień 28 lutego 2018 roku posiadała dług w wysokości 952 016,2 mln złotych, przy liczbie mieszkańców 37,950 mln., na jedna osobę przypadała więc kwota długu w wysokości 25 086,1zł, zapominając może celowo, by sugestia o nadmiernym zadłużeniu gminy była dla odbiorców bardziej bolesna. Dla przykładu i porównania każdy mieszkaniec Krakowa miał oprócz długu państwa, dług gminny w wysokości 3000 złotych na osobę, mieszkaniec Warszawy 2 900 zł itd. Te zobowiązania publiczne według różnych klasyfikacji można odnaleźć w szeroko publikowanych danych z Ministerstwa Finansów. Tam można doszukać się faktu, że najbardziej zadłużona gmina Ostrowice miała własny dług w przeliczeniu na mieszkańca w wysokości aż 18 602 zł. Istotnym spojrzeniem na zadłużenie gminy nie jest jednak jej pozycjonowanie w takich czy innych tabelkach,przeliczanie długu Polski, województwa , powiatu i gminy na mieszkańca (dla poprawności  tak należałoby zrobić) a rzetelna ocena jej płynności finansowej w bieżącym zarządzaniu i w realizacji inwestycji. Zaplanowanie w budżecie gminy Czernichów na 2019 rok 26.9% ogółu wydatków na wydatki majątkowe świadczy o planowaniu  dynamicznego  zarządzania, w którym zadłużenie gminy nie jest hamulcem jej rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *