Głęboka termomoderniz …

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Projekt: PCEO SOLARPOL; Sułkowice ul. 1 Maja 138

Wartość robót budowlanych: 3 243 301,86 zł

Wykonawca: Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o.; 32-400 Myślenice, ul. Wybickiego 71

Wartość nadzoru inwestorskiego: 36 777,00 zł

Nadzór Inwestorski: NOVEX 2 Aleksander Zyzik, 42-603 Tarnowskie Góry, ul. Jaworowa 56

Termin realizacji do 31.10.2019r.

W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane:

1) Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;

2) Wymianę stolarki okiennej na okna o niskim współczynniku przenikania ciepła U min = 0,9 W/m2K;

3) Budowę instalacji fotowoltaicznej – montaż paneli fotowoltaicznych;

4) Budowę instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem i rekuperatorem;

5) Docieplenie ścian zewnętrznych nowego i starego budynku styropianem;

6) Wymianę stolarki drzwiowej na drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła o U min = 1,3 W/m2K;

7) Ocieplenie ścian cokołowych wraz z termo-hydroizolacją ścian fundamentowych poniżej gruntu styropianem;

8) Ocieplenie ścian sali gimnastycznej i przewiązki styropianem;

9) Wymianę oświetlenia wbudowanego na w technologii LED;

10) Kompleksową wymianę instalacji c.o. z przebudową kotłowni i wymianą źródła ciepła na kotły gazowe kondensacyjne o wysokiej sprawności.

Obecnie trwają prace budowlane, zaawansowanie prac na chwilę obecną wynosi około 50%.

Do tej pory wykonano ocieplenie stropu oraz wymianę poszycia dachu na starej części szkoły, izolacje termiczną i hydrotechniczną fundamentów, przebudowano kotłownie, dodatkowo wykonano wzmocnienie fundamentów starej części szkoły oraz przebudowano ścianę szczytową starej części szkoły. Pozostałe prace są w trakcie realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *