Wynajem pojeminków- in …

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czernichów MPGO –Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.zo.o. uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2020r. obowiązuje w pełnym zakresie nowy, uchwalony przez Radę Gminy, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów oraz nowa umowa na odbiór odpadów zawarta pomiędzy Gminą Czernichów i naszą Spółką.W związku z tym zmianie uległy również zasady korzystania z pojemników na odpady. Pojemniki są własnością MPGO Sp.zo.o. Dotyczy to także pojemników z logo „MPO Kraków”, gdyż zostały one w przeszłości wniesione do naszej Spółki na własność przez jedynego wspólnika: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie (tzw. aport). Do tej pory wyposażenie nieruchomości w pojemniki było objęte umową z Gminą Czernichów1. Od 1 lipca 2020r. Gmina Czernichów zrezygnowała z tego zakresu usług2. Jeżeli chcą Państwo nadal korzystać z tych pojemników –konieczne jest podpisanie przez Państwa umowy najmu z naszym Przedsiębiorstwem.Wysokość stawek czynszu najmu pojemników będzie wynosić 6,00zł/m-c netto za pierwszy pojemniki 2,00zł/m-c netto za każdy kolejny pojemnik.Informujemy, że opłaty za najem pojemników będziemy pobierać dopiero za okres rozpoczynający się 1sierpnia tego roku.Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zawarcie umowy najmu –nasi pracownicy przyjadą do Państwa w celu zabrania koszy.Jednocześnie informujemy, że najem pojemników od naszej Spółki wiąże się dla Państwa z korzyściami. Nasze kosze posiadają wszystkie atesty, są trwałe i spełniają wymogi aktualnych norm europejskich i polskich. MPGO Sp.zo.o. zapewnia również ich serwisowanie.Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 12 34 00419.Pytania można również kierować drogą e-mailową na adres: pojemniki.czernichow@mpgo.krakow.pl.

 

 

Zarząd MPGO Sp. z o.o.

 

 

Zarząd MPGO Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *