INFORMACJA Komisarza Wy …

NFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie II
z dnia 21 lipca 2020 r.
Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.
684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Wójta
Gminy Czernichów, zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II
informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych
komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
§ 1.
W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej zgłoszonych
przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych
o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionej komisji
wyborczej:
– Gminnej Komisji Wyborczej w Czernichowie, w liczbie 4
do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 9.00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Krakowie II:
Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. o godz. 9.15
w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie II.
§ 3.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy
w Krakowie II

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *