INFORMACJA SOŁTYSA RUS …

W niedługim czasie zostanie wyremontowany pierwszy odcinek drogi gminnej – ul. Stadionowa w Rusocicach.

Do remontu wytypowano odcinek od skrzyżowania z ul Bór i będzie to odcinek o długości 270 mb czyli najbardziej zniszczony odcinek tej drogi. Przypominam, że sołtys wraz z radą sołecką na zebraniu wiejskim we wrześniu ubiegłego roku przeznaczyli na to zadanie ze środków funduszu sołeckiego kwotę w wysokości 27000,00 zł i zebranie wiejskie jednogłośnie tą propozycję zaakceptowało w drodze głosowania. Tak jak na wstępie wspomniałem wyremontowany zostanie w tym roku najgorszy odcinek, bo całość zadania przewidzianego do remontu według kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 360000,00 zł.

W związku z trudną sytuacją finansową gminy spowodowaną również między innymi wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID 19 na dzień dzisiejszy nie ma srodków finansowych w budżecie gminy na zrealizowanie zadania w całości. Po rozmowach z Panem komisarzem Zbigniewem Biernatem pełniącym funkcję wójta gminy Czernichów oraz po jego osobistym zapoznaniu się ze stanem drogi postanowiłem dokonać zmian w budżecie sołeckim na rok 2020 zgodnie z upoważnieniem udzielonym sołtysowi przez Zebranie Wiejskie i po akceptacji rady sołeckiej w ten sposób, że udział środków sołeckich na to zadanie wynosi 40000,00zł, natomiast dofinansowanie ze środków budżetu gminy wynosi 160000,00zł. Całość środków to 200000,00 zł. W najbliższych dniach na remont tego odcinka drogi – ul. Stadionowej zostanie ogłoszony przetarg i miejmy nadzieję, że zostanie wybrany wykonawca.

Chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Zbigniewowi Biernatowi pełniącemu funkcję wójta za przychylność i aprobatę zgłoszonych przeze mnie zmian polegających na zwiększeniu udziału środków sołeckich na to zadanie.

Sołtys Rusocic Stanisław Świadek

One comment on “INFORMACJA SOŁTYSA RUS …

  • Brawo za starania, by to zadanie zaplanowane przez Sołtysa i Radę Sołecką zostało zrealizowane. “Ojców sukcesu bywa wielu” – i to zadanie jest w trakcie realizacji, ale tylko w ramach działania naszego Sołtysa. Obecnie słyszy się pomówienia i obiecanki wykonania tejże drogi przez inne osoby, które wejdą w skład Rządu naszej Gminy. Słowa , słowa, słowa… kiedy zaczniemy doceniać ciężką pracę naszych oddanych społeczników!?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *