Konkurs na upamiętnien …

Konkurs na upamiętnienie 700 lecia lokacji wsi Kamień rozstrzygnięto . Wracamy do tematu aby trochę przybliżyć idee konkursu oraz nagrodzone prace.

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku ‒ co potwierdza zachowany do dzisiaj akt.
Tak długa i udokumentowana historia napawa dumą wszystkie osoby związane z tą miejscowością i każe im patrzeć z nadzieją, ale i troską na zmiany zachodzące w jej charakterze. Wieś bowiem znajduje się w szczególnym momencie zmian społecznych ‒ dokonało się prawie całkowite odejście od pracy na roli jako źródła utrzymania na rzecz innych aktywności wynikających z bliskiego sąsiedztwa dużych miejskich ośrodków Śląska i przede wszystkim Krakowa. Skutkuje to zmianą standardów i sposobów życia, co pociąga za sobą zmiany przestrzenne – konieczne, lecz niebezpieczne, co jest dotkliwie widoczne w niedalekim sąsiedztwie – spauperyzowane, na poły podmiejskie tereny, ulegające dewastacji poprzez przeskalowaną chaotyczną zabudowę, składowiska i wysypiska powstające na niezabudowanych kiedyś terenach.
Na szczęście mieszkańcy wsi, w większości ciągle związani z nią od wielu pokoleń, świadomi są piękna historycznych założeń przestrzennych będących w specjalnych relacjach z otaczającym krajobrazem i nie chcą go utracić, potrzebują jednak nowego pomysłu na zabudowę zgodną z obecnym modelem życia. Jakie powinny być ramy życia odpowiadające współczesnym potrzebom? Pełna odpowiedź na to pytanie w postaci planu i jego przestrzennego modelu przerasta ramy tego konkursu, ale organizatorzy oczekują i głęboko wierzą, że uczestnicy przedstawią kompozycję zabudowy porządkującą stan istniejący, szanującą jej mieszkańców, historię i środowisko naturalne, a obiekt upamiętniający lokację będzie do tej kompozycji należał.
Kurator Konkursu
arch. Kazimierz Łatak

I nagroda (realizacyjna):
4 000,00 zł – Mikołaj Niewęgłowski, ul. Sosnowa 34, 05-822 Milanówek
II nagroda:
2 000,00 zł – Michał Kołodziej, ul. Pod Fortem 2/7, 31-302 Kraków
Wyróżnienie:
1 000,00 zł – Michał Pieczka, ul. Oświęcimska 58 D, Gorzów, 32-660 Chełmek
Wyróżnienie specjalne:
1 000,00 zł – Michał Karol, 165 Rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja

Wygrała koncepcja tak zwanego ,,Pomnika Aktywnego”

POMNIK AKTYWNY

Koncepcja pomnika na 700-lecie miejscowości Kamień w Małopolsce zakłada stworzenie go z siedmiuset wapiennych cegiełek – dokładnie tylu ile rocznic lokacji miejscowości odbyło się do tej pory. Co ważne projekt zakłada, iż co roku, w każdą̨kolejną rocznicę dokładana będzie kolejna cegiełka / moduł, co pozwoli mieszkańcom miejscowości na coroczną integrację.

Taka możliwość kreuje okazję do stworzenia wydarzenia na większą skalę niż miejscowa, ma potencjał turystyczny. Taka atrakcja może przyciągnąć do miejscowości turystów, którzy specjalnie ją odwiedzą by zobaczyć dołożenie kolejnego modułu w roku 2020 lub w dalekiej przyszłości w roku 2120. W ten sposób pomnik będzie żył swoim życiem. Z czasem zostanie porośnięty przez mech, a z roku na rok jego forma będzie się zmieniać. W końcu, po wieku od jego wybudowania zmieni swą wysokość o kolejne 30 cm. Taki obiekt nie pozostanie nieruchomym monumentem – pamiątką, lecz stanie się swego rodzaju aktywizatorem, który rzeczywiście oddziałuje na ludzi.

Siedemset modułów zostało zlokalizowanych w północnej części Kamienia, w pobliżu charakterystycznego muru otaczającego jedną z działek. Pomnik usytuowany został po wschodniej stronie ulicy wychodzącej z Kamienia, przy trasie pieszej w głąb lasu. Osoby odwiedzające miejscowość, zwiedzający i turyści podążający w przyszłości leśnym szlakiem, będą mieć w ten sposób swój punkt orientacyjny, albowiem pomnik jest obrócony o 45 stopni w stosunku do kierunków świata. W ten sposób przy wschodzącym słońcu, w południe lub przy zachodzącym słońcu południowa część pomnika będzie zawsze oświetlona wskazując tym samym gdzie znajduje się serce miasta. Pomnik będzie zatem również formą kierunkowskazu, elementem zapraszającym do miasta dla pieszych jak i kierowców. Turyści, wędrowcy, podróżnicy będą również mogli zatrzymać się przy obiekcie wykorzystując do tego zastaną architekturę. Mur znajdujący się naprzeciw, który w upalne dni stanowiłby schronienie przed słońcem.

Materiałem wykorzystanym do realizacji projektu są cegiełki o wymiarach 6x6x30 cm stworzonych z wapienia, który jest materiałem charakterystycznym dla tego rejonu Polski. Łączone są ze sobą na zaprawę murarską według tradycyjnego przepisu. Całość spoczywa na wylanym wcześniej fundamencie, zakładając iż pomnik ma być trwały i przetrwać jak najdłużej, w taki sposób by móc kontynuować etniczny zapis który jest w ludziach.

Do wykonania realizacji założenia mogą zostać przygotowane dwa warianty. Wariant prawdziwy, gdzie projekt składa się rzeczywiście z 700 cegiełek oraz wariant tańszy z betonowym rdzenim, który zastąpi niewidoczne cegiełki.

 

Więcej o konkursie pod :http://www.konkurskamien.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *