OSP Czułówek z dotacj …

1 Października 2019 roku Prezes OSP Czułówek podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dotację przy zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego. 29 maja 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę udostępnienia środków Nr 112/2018/WF/US z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu „Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych”. Celem Programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Na podstawie ww. Umowy Fundusz w Krakowie podpisał do tej pory 42 umowy dotacji z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi
w Małopolsce.

fot:strona WFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *