POJEMNIKI NA ODPADY  …

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czernichów,

 

Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowa umowa na odbiór odpadów zawarta pomiędzy Gminą Czernichów, a Małopolskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. (MPGO).

Zgodnie z zasadą konkurencyjności i równości podmiotów uczestniczących w postępowaniu, zawartą w § 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający (Gmina Czernichów) ze zobowiązań umownych Wykonawcy usunął zapis o korzystaniu z pojemników na dotychczasowych zasadach.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż właściciel nieruchomości odpowiada za wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady.

W związku z tym zmianie uległy również zasady korzystania z pojemników na odpady.

Rozumiejąc Państwa niezadowolenie z powstałej sytuacji oraz podanych warunków najmu pojemników prowadzone są nadal rozmowy i negocjacje z MPGO.

Prosimy zatem o wstrzymanie się z zakupem nowych pojemników do czasu zamieszczenia ostatecznej informacji urzędu w tej sprawie, która powinna być Państwu przekazana najpóźniej w przyszłym tygodniu.

One comment on “POJEMNIKI NA ODPADY  …

  • Jeśli przepis ustawy o utrzymaniu czystości pozwala na to, żeby pojemniki były wstawiane przez wykonawcę na zlecenie gminy, to jak to może naruszać inne przepisy prawa?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *