Przebudowa odcinka drog …

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2190K w m. Czułówek wraz z budową chodnika, odwodnienia i nawierzchni.

Zadanie realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych wspólnie z Powiatem Krakowskim.

W ramach etapu II zostało wykonane poszerzenie jezdni oraz wykonano nową nawierzchnie asfaltową z poboczami oraz odwodnieniem na odcinku około 800mb. (od szkoły w stronę Czułowa).

Wartość robót budowlanych: 420 000,00 zł w tym pomoc finansowa udzielona przez Gminę Czernichów w wysokości 168 000,00 zł.

W ramach etapu III rozpoczęto przebudowę drogi wraz z budową chodnika i odwodnienia na długości około 380 mb (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 780 w stronę szkoły).

Wartość robót budowlanych: 1 636 422,83 zł w tym pomoc finansowa udzielona przez Gminę Czernichów w wysokości 560 000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest z Subwencji Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa.

Na wiosnę bieżącego roku został zakończony I etap przebudowy drogi wraz z budowa chodnika i odwodnienia na odcinku od szkoły do kaplicy.

W poprzednich latach na przedmiotowe zdanie została opracowana dokumentacja projektowa.

fot arch.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *