Sprawozdanie z konsulta …

Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Wołowic w sprawie przystąpienia do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice.

Konsultacje z mieszkańcami Wołowic zostały przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 70.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 4 listopada 2019 r. w formie badania ankietowego równocześnie z wyborami sołtysa i rady sołeckiej, które odbywały się w dniu 24 listopada 2019 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 w Szkole Podstawowej w Wołowicach.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli wszyscy dorośli mieszkańcy Wołowic.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej gminy Czernichów www.czernichow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czernichów i tablicach informacyjnych w sołectwie Wołowice.

Badanie ankietowe przeprowadziła Sołecka Komisja Wyborcza, powołana do przeprowadzenia wyborów sołeckich. Protokół z badania ankietowego stanowi załącznik do sprawozdania.

W konsultacjach uczestniczyło 418 spośród 1 285 dorosłych mieszkańców Wołowic, tj. 33% uprawnionych.

Na pytanie: „Czy jest Pan / Pani za przystąpieniem do wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wołowice?” TAK odpowiedziały 319 osoby, NIE odpowiedziało 95 osób (oddano 4 ankiety bez dokonania wyboru).

 Wójt

(-) Szymon Łytek

Czernichów, 25 listopada 2019 r.

One comment on “Sprawozdanie z konsulta …

  • Jestem za nadaniem nazw ulic w tej miejscowości dlatego że, jest duża miejscowość i jeżeli ktoś obcy zawita, to jest bardzo ciężko odszukać danego obiektu,nawet w/g nadanej numeracji co jest bardzo pomieszane.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *