Termomodernizacja budyn …

28 października rozpoczęto termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Czernichowie wartość inwestycji to : 2 023733,04 zł. Termomodernizacja jest dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane:

-Wymiana stolarki okiennej – wymiana stolarki okiennej 

-Termorenowacja dachu (docieplenie i izolacja dachu wraz z wymianą uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów, które uniemożliwiają osiągnięcie wymaganych parametrów cieplnych). -Ocieplenie połaci dachowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełną naturalną gr. 15cm 

-Budowa instalacji fotowoltaicznej – budowa instalacji fotowoltaicznej – 67 paneli

-Wymiana okien połaciowych- wymiana okien dachowych w związku z termorenowacją dachu w celu ograniczenia strat ciepła 17szt.

-Wymiana stolarki drzwiowej – wymiana stolarki drzwiowej w celu ograniczenia strat ciepła 9 szt

-Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – izolacja termiczna stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami styropianowymi 

-Wymiana drzwi garażowych – bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie z napędem – 2 szt., pow. 24,26 m2

-Budowa instalacji wentylacji – budowa instalacji wentylacji NW z rekuperatorem i agregatem wody lodowej

-Ocieplenie ścian przy gruncie – termo- i hydroizolacja ścian fundamentowych przy gruncie – styrodur 10 cm z robotami towarzyszącymi, pow. 151,34 m2

-Ocieplenie stropu nad przejazdem – izolacja termiczna stropu płytami styropianowymi, pow. 57,3 m2; docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.15 cm (1354,33 m2) – metodą lekka-mokra; z koniecznymi robotami towarzyszącymi

-Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie w technologii LED- Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku na oświetlenie w technologii LED w celu zmniejszenia zużycia energii. 341 szt. opraw LED

-Ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu – ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu styropianem o gr. 10 cm, metodą lekką-mokrą, pow. 64,2 m2

-Instalacja centralnego ogrzewania – wymiana instalacji C.O. w całym budynku – 147 pkt. grzewczych

Roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynku. Prace związane z demontażem i montaże zadaszeń nad wejściami i wykuszem, obróbki blacharskie, demontaż i montaż istniejących parapetów, demontaż i montaż elementów z budynku.

Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty budowlane towarzyszące – niezbędne do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynków. Wszystkie prace mają na celu uzyskanie parametrów zgodnych z WT 2021.

Roboty budowlane będą realizowane na funkcjonującym obiekcie, w związku z czym wykonawca ma obowiązek zapewnienia ciągłości funkcjonowania budynków w okresie prowadzonych robót budowlanych, zaplanować prace oraz wykonywać je w uzgodnieniu z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *