WYBORY SOŁECKIE – …

Obwieszczenie Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich

z dnia 4 listopada 2019 roku

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich

w wyborach zarządzonych na 24 listopada 2019 r.

na podstawie § 18 ust. 3 pkt 2 statutów sołectw gminy Czernichów, stanowiących załączniki nr 1-12 do uchwały nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8269 i z 2019 r. poz. 4368), Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich

 1. Sołectwo Czernichów

Kandydaci na sołtysa:

1.

Choroszy Tomasz

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bielecka Anna

2.

Borys Zofia

3.

Kołodziej Aleksander

4.

Płatek Adam

5.

Sroka Barbara

6.

Sroka Stanisław

7.

Zalewski Zygmunt

 1. Sołectwo Czułówek

Kandydaci na sołtysa:

1. Żych Tadeusz Piotr

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Buczek Anna Janina
2. Budzyn Józef Wiesław
3. Nęcek Janusz Kazimierz
4. Marszałek Robert Antoni
5. Zych Tomasz

 1. Sołectwo Dąbrowa Szlachecka

Kandydaci na sołtysa:

1. Boroń Jan

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Dudek Marian
2. Łołka Tadeusz
3. Mlostek Krzysztof
4. Szumiec Adrian

 1. Sołectwo Kamień

Kandydaci na sołtysa:

1. Paszcza Joanna Marta

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Figa Władysław Antoni
2. Gara Kazimierz
3. Kozioł Stanisław Józef
4. Słowiński Paweł
5. Tyrpa-Łatak Bogumiła Małgorzata
6. Wieczorek Arkadiusz
 1. Sołectwo Kłokoczyn

Kandydaci na sołtysa:

1. Bukowski Marcin

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Lelek Klaudia
2. Morawski Patryk
3. Sroka Adam
4. Zembol Piotr

 1. Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka

Kandydaci na sołtysa:

1. Mastek Dariusz Stanisław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Czekaj Kazimierz
2. Feluś Krzysztof
3. Poniedziałek Andrzej
4. Zalarski Janusz Piotr
5. Żak Wiesław Stefan
 1. Sołectwo Przeginia Duchowna

Kandydaci na sołtysa:

1. Gibek Katarzyna Ewa

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Grzywa Andrzej Janusz
2. Jastrzębski Artur
3. Kuć Elżbieta
4. Morawska Marta
5. Ryś Krystyna Teresa
 1. Sołectwo Przeginia Narodowa

Kandydaci na sołtysa:

1. Czuba Krzysztof
2. Machaczka Krystyna

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Czekajska Elżbieta Barbara
2. Czyszczoń-Kudłek Justyna Urszula
3. Dyduła Remigiusz Hieronim
4. Konik Danuta
5. Kowal Janina Władysława
6. Kowal Wojciech Józef
7. Litwicka Barbara Katarzyna
8. Paszcza Anna
9. Rakoczy Elżbieta
10. Zych Adam
 1. Sołectwo Rusocice

Kandydaci na sołtysa:

1. Świadek Stanisław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Bukowski Leszek
2. Freiberg Jan
3. Kapusta Janina
4. Lubera Henryk
5. Stańko Jan

 1. Sołectwo Rybna

Kandydaci na sołtysa:

1. Poręba Mirosław Władysław

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bałuszek Kazimierz

2.

Bojda Wioletta

3.

Czech Stanisław

4.

Gerczak Beata

5.

Kędzierska Joanna

6.

Klaja Krzysztof

7.

Król Bolesław

8.

Kryda Marcin

9.

Łącka Barbara

10.

Malik Stanisław

11.

Migacz Małgorzata
12. Wosik Konrad Andrzej
 1. Sołectwo Wołowice

Kandydaci na sołtysa:

1. Królik Małgorzata Barbara
2. Zabagło Iwona Marta

Kandydaci do rady sołeckiej:

1.

Bębenek Sebastian

2.

Bębenek Tomasz

3.

Budziaszek Szymon

4.

Jaros Robert

5.

Jasiołek Renata Stanisława

6.

Kucharz Franciszek

7.

Trojan Anna Magdalena

8.

Zabagło Danuta

9.

Zembol Mateusz
 1. Sołectwo Zagacie

Kandydaci na sołtysa:

1. Dudzik Natalia Maria

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. Grzesiak Stanisława
2. Mlostek Barbara
3. Sobesto Irena
4. Tokarz Zofia
5. Wrona Józef

Przewodnicząca Gminnej Komisji

do Spraw Wyborów Sołeckich

(-) Iwona Fic

Obwieszczenie Gminnej Komisji do Spraw Wyborów Sołeckich

z dnia 4 listopada 2019 roku

o obsadzeniu mandatów bez głosowania

w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich

zarządzonych na 24 listopada 2019 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 1, 4 statutów sołectw Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Rusocice, Rybna i Zagacie, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12 do uchwały nr XXXII.236.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8269 i z 2019 r. poz. 4368) Gminna Komisja do Spraw Wyborów Sołeckich informuje, iż w niżej wymienionych sołectwach

obsadza się bez głosowania mandaty sołtysa i członków rady sołeckiej,

gdyż liczba zarejestrowanych kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej jest równa lub mniejsza od liczby mandatów.

Sołectwo Czernichów – w wyborach sołtysa zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa;

Sołectwo Czułówek – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa i 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów);

Sołectwo Dąbrowa Szlachecka – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 4 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów);

Sołectwo Kamień – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 6 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Kłokoczyn – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 4 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów)

Sołectwo Nowa Wieś Szlachecka – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów)

Sołectwo Przeginia Duchowna – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Rusocice – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa oraz 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 6 mandatów);

Sołectwo Rybna – w wyborach sołtysa zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa;

Sołectwo Zagacie – w wyborach sołtysa i rady sołeckiej: zarejestrowano 1 kandydata na sołtysa i 5 kandydatów do rady sołeckiej (na 5 mandatów).

Za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

Przewodnicząca Gminnej Komisji

do Spraw Wyborów Sołeckich

(-) Iwona Fic

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *