Wybory sołeckie .

Kończy się czteroletnia kadencja sołtysów i rad sołeckich wybranych 29 listopada 2015 roku. W najbliższą niedzielę 24 listopada 2019 r. odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019-2024. To ważne dla społeczności lokalnych wybory, dlatego warto w nich uczestniczyć!

Sołtysi, którzy zostaną wybrani wraz z radami sołeckimi, będą w imieniu mieszkańców współdecydować o sprawach lokalnych przez najbliższe pięć lat, będą mieli istotny wpływ na codzienne życie miejscowości, będą reprezentować lokalne interesy przed radą gminy, przed wójtem i w urzędzie gminy. Będą wśród wielu potrzeb wskazywać te, które należy zaspokoić w pierwszej kolejności, będą też gospodarować funduszami oddanymi do dyspozycji sołectw.

W sołectwach, w których został zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa i nie więcej kandydatów do rady sołeckiej, niż jest mandatów do obsadzenia, głosowania nie przeprowadza się, a zgłoszeni kandydaci obejmą swoje mandaty na podstawie uchwały Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich. Taka sytuacja jest w dziewięciu sołectwach: Czernichów, Czułówek, Dąbrowa Szlachecka, Kamień, Kłokoczyn, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Rusocice i Zagacie.

W trzech sołectwach: Przeginia Narodowa, Rybna i Wołowice, głosowanie odbędzie się w niedzielę 24 listopada 2019 r. od godz. 8.00 do 18.00.Prawo głosowania przysługuje każdemu dorosłemu mieszkańcowi danego sołectwa, posiadającemu w nim prawa wyborcze, czyli ujętemu w prowadzonym w urzędzie gminy rejestrze wyborców dla tej miejscowości.

W lokalu wyborczymw Matejkówce mieszkańcyPrzegini Narodowejwybiorą sołtysa spośród dwojga kandydatów oraz 5. członków rady sołeckiej spośród 10. kandydujących.

W lokalu wyborczymw Remizie OSP mieszkańcyRybnejwybiorą 7. członków rady sołeckiej spośród 12. kandydujących; sołtysem zostanie jedyny zgłoszony kandydat.

W lokalu wyborczymw Szkole Podstawowej mieszkańcyWołowicwybiorą sołtyskę spośród 2. kandydatek oraz 6. członków rady sołeckiej spośród 9. kandydujących. Równocześnie z wyborami w Wołowicach przeprowadzone zostaną ponowne konsultacje w sprawie przystąpienia do nadania nazw ulicom w tej miejscowości (poprzednie odbyły się w roku 2016 i dały wynik negatywny).

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów sołeckich znajdują się w obwieszczeniach Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone przez Gminną Komisję ds. Wyborów Sołeckich na sesji Rady Gminy Czernichów w poniedziałek 25 listopada 2019 r., do udziału w której zaproszeni zostali sołtysi mijającej i nadchodzącej kadencji (transmisja online nawww.czernichow.plod 17.15).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *