Wywiad z Adamem Bałusz …

Zbliża się rok od wyborów samorządowych. Co udało się zrealizować z przedwyborczych planów i zamierzeń?

-Zrealizowano: ujęcie  i stację uzdatnienia wody (Rybna Górna ). Dla mnie osobiście był to bardzo ważny projekt, przede wszystkim z powodu złej jakości wody szczególnie po przejściu ulewnych opadów deszczu.   Koszt  budowy wynosił 600 tys.zł, pojemność zbiornika 300 m3, wydajność ujęcia wody 13 m3 na godzinę. Mieszkańcy Rybnej Górnej już korzystają z tej inwestycji. Kolejna inwestycja która , mam nadzieję że zostanie zrealizowana  to budowa drugiego zbiornika na wodę ,(RYBNA Nowy Świat) w miejsce starego, który ma zbyt małą pojemność  co powoduje braki wody ,dodatkowo zbyt małe ciśnienie wody powoduje że beż użycia hydroforów pobór wody  przez mieszkańców jest  bardzo utrudniony, posiadamy więc dwa zbiorniki jednak buforowo pobieramy wodę z sąsiedniej Gminy ( Alwernia ).Celem naszego działania jest pobieranie jak najmniejszej ilości wody, natomiast nie możemy sobie pozwolić na kompletny brak zabezpieczenia (buforowania ) wody. Kolejna ważna inwestycja to budowa ronda w Rybnej na tzw. rogatce. Realizacja ta usprawniła komunikację oraz wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców. Będąc strażakiem, wiem jak ważne jest zapobieganie wypadkom. Konkretnie w tym miejscu odnotowaliśmy dwa bardzo poważne  wypadki, jestem  przekonany że w przyszłości nie będzie dochodzić w tym miejscu do wypadków drogowych. chciałem również nadmienić że ta inwestycja była współ finansowana ze środków naszej gminy, bez tego wsparcia finansowego ta inwestycja nie została by zrealizowana w tym okresie. W naszym działaniu nie tylko są widoczne efekty, ważnym punktem jest przygotowanie budowy obwodnicy Rybnej , która obecnie jest na etapie wniosku. Kolejnym przygotowywanym to rewitalizacja centrum Rybnej-wykonanie chodnika, uprzątnięcie terenu wzdłuż kościoła. Pozostaje oczywiście kwestia remontu wikarówki uważam, że remontowanie wikarówki przez gminę jest na tym poziomie niezasadne. Przede wszystkim dlatego że prawnym właścicielem wspomnianego obiektu jest kuria w związku z tym faktem ,z informacji jakie ja posiadam gmina nie może finansować remontu obiektu który do niej nie należy ,gdyby udało się zawrzeć porozumienie dotyczące dzierżawy tego obiektu z kurią ,to ja osobiście jestem skłonny zaangażować się w remont tego obiektu   w ramach inicjatywy  społecznej. Pozwolę sobie na złożenie deklaracji, jeżeli znajdą się osoby zainteresowane remontem wikarówki ja ze swojej strony przeznaczę na ten cel jedną dietę radnego, gdyby udało się wyremontować wikarówkę byłby to idealny obiekt użyteczności publicznej . Natomiast jeżeli chodzi o teren przyległy do wikarówki to w kolejnym roku będzie zrealizowana budowa placu zabaw .

Które z „problemów inwestycyjnych” Rybnej uważa Pan za szczególnie ważne dla całej gminy Czernichów?

Osobiście “rozwojowym tematem “dla mnie jest to temat obwodnicy, natomiast jestem przekonany, że powinniśmy się skupić na oczyszczalni ścieków. Moim zdaniem głównym powodem jej wadliwej pracy było przeciążenie poprzez przyłączenie Czułówka oraz Przegini. Wykonana modernizacja nie była udana i nie poprawiła pracy oczyszczalni. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać środki zewnętrzne z Funduszu Ochrony Środowiska na budowę  modułowej  oczyszczalni ścieków,  Rybna cały czas się rozwija, w ostatnich latach przybyło około 100 nowych domów ta sytuacja dodatkowo obciąża oczyszczalnie, uważam że nie powinniśmy skupiać się  tylko na ,szukaniu winnych, powinniśmy dążyć  do rozwiązania problemu . Koszt budowy takiej inwestycji wynosi ok.15 mln złotych, byłoby to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy gdyby ta inwestycja miałaby być realizowana tylko przy użyciu środków własnych gminy. Na obecną chwile został rozpisany przetarg na częściową modernizacje oczyszczali inwestycja ta  ma polegać na budowie filtrów osadów stałych co niewątpliwie obniży poziom zanieczyszczenia pobliskiej rzeki,  koszt tej inwestycji to ok 700 tys. zł, Czekamy na firmy, które byłyby zainteresowane wykonaniem takiego ulepszenia i wystartują w przetargu. W rozmowie z zainteresowanym sprawą lokalnym redaktorem, który z tego co wiem jest twórcą donosów o rzekomym zrzucaniu ścieków, chciałbym go osobiście poinformować, że w sytuacji podjęcia działań przez Fundusz Ochrony Środowiska, Gmina będzie musiała zapłacić karę w wysokości  ok.1 mln złotych. W takiej sytuacji będziemy zmuszeni wziąć kredyt na wyrównanie kary oraz wykonanie modernizacji. Opozycja w stosunku do naszych działań ( tak można nazwać grupę ludzi skupionych wokół wymienionego redaktora) powinna nie tylko dostrzegać problemy z jakimi boryka się gmina  ale i jednocześnie wskazywać na pomysły i sposoby rozwiązania problemów . W innej sytuacji naraża nas mieszkańców na kolejny wydatek który będzie miał bardzo duży wpływ na budżet a co za tym idzie na realizacje planowych inwestycji.

Wysoka opłata za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych jest niemiłym zaskoczeniem dla mieszkańców. Nie było innego wyjścia?

Tematem przewodnim ostatnich dwóch spotkań z mieszkańcami w Rybnej i w Rusocicach była cena wywozu odpadów. O dwóch przetargach poinformowano  5 firm, które działają na rynku od wielu lat, ofertę złożyła tylko jedna. Po rozstrzygnięciu  przetargu cena za wywóz  odpadów znacznie wzrosła do  kwoty 23 zł za wywóz śmieci segregowanych oraz 45 zł za śmieci niesegregowane. W sytuacji braku akceptacji powyższych warunków, mieszkańcy zostaliby z zalegającymi odpadami, a gmina byłaby odpowiedzialna za brak podjęcia działań. Umowa została zawarta na rok, więc mamy możliwość podjęcia w przyszłości działań, które być może spowodują obniżenie tych stawek. Ustawa o zamówieniach publicznych mówi jasno, że zachęcanie lub lobbowanie firm do przetargu może skończyć się w prokuraturze.. Pomysł pana redaktora i powołanego komitetu społecznego którego celem jest obniżenie opłat za odbiór śmieci , czyli obniżenie stawek z 23 zł na 16 zł .spowoduje że gmina w skali roku będzie musiała dopłacić do obioru śmieci ok. 1 ml 162 tys. złotych, są to środki które moglibyśmy zainwestować np. w budowę nowego  zbiornika  na wodę lub obwodnicę. Opinia radcy prawnego gminy jest jednoznaczna: system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować ,co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie jestem zwolennikiem dopłaty przez gminę takich środków do wywozu śmieci a pomysł pana redaktora odnośnie wykorzystania środków finansowych z budowy Szkoły w Czernichowie i przeniesieniu na dopłatę do śmieci jest co najmniej wysoce niezrozumiały.

Wójt zdobywa pieniądze na drogi. Co dalej dzieje się z obwodnicą Rybnej?

Gmina wykupuje grunty przeznaczone na budowę obwodnicy. Szacunkowy koszt wykupu to kwota ok. 1 mln zł jest to wypłata  odszkodowań , W większości przypadków, za wyjątkiem terenu przy Kasztelu , w którym są grunty przeznaczone w planie zagospodarowania pod inwestycję, resztę stanowią  grunty rolne. Kwota którą płaci gmina jest wysoka ,wynosi ok. 2000 zł/ar. Komisja funduszu dróg lokalnych rozpatruje nasz wniosek, w którym kwota dofinansowania miałaby wynosić 12 mln zł. Pamiętajmy, że szacunkowy koszt obwodnicy wynosi 24-25 ml zł. Starosta deklaruje pomoc w wysokości 6 ml zł . W zaistniałej sytuacji gmina musi dołożyć 6 ml zł ( czyli prawie 10% rocznego budżetu gminy).Należy tutaj wspomnieć że budowa obwodnicy Rybnej będzie możliwa tylko wtedy jeżeli dostaniemy dofinansowanie z funduszu dróg lokalnych.

Ujęcia wody. Czy gmina korzysta w pełni z własnych źródeł?

Nie mam na tyle informacji, aby odnieść się do całej gminy. Jeśli chodzi o Rybną to jeszcze raz w tym wywiadzie powtórzę, posiadamy 5 zlokalizowanych  źródeł  ( Rybna Nowy Świat, wydajność 9 tys. m3/ na godzinę, Rybna Górna 13 tys m3, oraz dwa mniejsze i dodatkowo ujęcie wody Na Morgach, Niedawno oddane nowe ujęcie w „Rybnej Górnej” zaopatruje już mieszkańców tego rejonu w wodę, trwają prace nad przesyłem wody w dalsze rejony  Rybnej. Wymaga to budowy instalacji zmniejszającej ciśnienie w sieci. Nadmieniam, że pomimo wspomnianej rozbudowy własnych ujęć wody, uważam, że nie możemy zrezygnować z pobierania  wody z gminy Alwernia. Zawsze potrzebny jet bufor bezpieczeństwa na wypadek suszy. Myślę, że w dalszej perspektywie uda się wybudować zbiornik „Rybna Nowy Świat” co powiększyłoby ilość wody w sieci.

Proszę poinformować o remoncie szkoły w Rybnej.

To kolejna duża, oświatowa inwestycja w Gminie Czernichów ( koszt ok 2 ml złotych). Jest to między innymi termomodernizacja całego budynku, wymiana kotła oraz instalacja paneli  fotowoltaicznych  na południowej połaci dachu ,pozwolę sobie zauważyć że ta inwestycja zmniejszy w sposób radykalny opłaty za prąd jaki ponosi gmina ,co więcej ta inwestycja powinna się zwrócić za ok.10 lat ,żywotność paneli fotowoltanicznych  wynosi ok.25 lat w związku z tym przez ok.15 lat szkoła będzie samowystarczalna jeżeli chodzi o produkcję prądu, co więcej ta inwestycja  przyczyni się w perspektywie  dalszej do zmniejszenia emisji CO 2 do atmosfery. Natomiast  jeżeli chodzi o kolejne inwestycje które powinny być zrealizowane to bardzo potrzebny jest parking w pobliżu szkoły, myślę że w dalszej perspektywie  uda się zrealizować ten cel.

Może posiada Pan informacje co dalej z tzw. szkieletorem?

Trochę się interesowałem tym tematem. Właścicielem budynku jest kółko Rolnicze i tak naprawdę wszystko zależy od jego decyzji. W mojej ocenie najważniejsze teraz jest zabezpieczenie konstrukcji dachem oraz stolarką okienną, tak aby ta inwestycja nie ulegała  dalszej destrukcji. Mój pomysł jest podobny do tego, który proponowałem w sprawie tzw. „wikarówki”. Gdyby udało się  dojść do porozumienia z członkami zarządu Kółka Rolniczego, można byłoby  założyć stowarzyszenie skupiające osoby które mają pomysł na pozyskanie środków poprzez różnorakie akcje społeczne typu: festyny, kwesty, działalność wydawniczą, kalendarze, widokówki z Rybnej. Jedna z mieszkanek Rybnej  robi świetne zdjęcia plenerowe , być może udostępniłaby je do takich celów. Na pewno jeśli nie rozpoczniemy działań „ szkieletor” będzie ulegał samozniszczeniu w najbliższych latach. Jak już wspomniałem priorytetem jest zamknięcie konstrukcji dachem i oknami. Wszystko zależy od właścicieli i chęci mieszkańców do współpracy ponad podziałami.

 

Dziękuję za wywiad!

 

6 comments on “Wywiad z Adamem Bałusz …

 • Oj Panie Radny_Bezradny. Lanie wody nieźle panu wychodzi.
  Brak w Pana wypowiedzi podstawowych informacji, zwłaszcza jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków w Przegini Duchownej.
  I można wywnioskować z tego wywiadu, że każdy radny ciągnie do swojej miejscowości, a nie myśli o całek gminie.
  W innych miejscowościach też jest wiele do zrobienia, tu tylko o Rybnej.
  Patriotyzm lokalny owszem, ale dla całej gminy.

  Reply
 • Temat ścieków cały czas powraca, jednak radny p. Bałuszek z Rybnej nie widzi problemu, ale prędzej czy później mam nadzieję odpowie na pytania, które były zadane podczas protestu mieszkańców Przegini Narodowej, co do dróg i planowanych inwestycji, m.in. na wzgórzu “Reteryjka”, w drodze na “Zajazie”.

  Pozdrawiam.
  AZ

  Reply
 • Zastanawiam się gdzie w pobliżu oczyszczalni znajduje się rzeka ? … chyba radny miał na myśli Wisłę.

  Cytat z artykułu: “Na obecną chwile został rozpisany przetarg na częściową modernizacje oczyszczali inwestycja ta ma polegać na budowie filtrów osadów stałych co niewątpliwie obniży poziom zanieczyszczenia pobliskiej rzeki…”

  AZ

  Reply
 • … i jeszcze jeden komentarz:

  “Cieszy mię ten rym: „Polak mądr po szkodzie”; Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi.” (autor: Jan Kochanowski)”

  Radny wspomniał, cytat: “Rybna cały czas się rozwija, w ostatnich latach przybyło około 100 nowych domów …” Gratulacje!!! … a gdzie pójdą ścieki? Czyżby do pobliskiej rzeki?

  Reply
 • Moim zdaniem,
  niedopuszczalna jest poniżej cytowana wypowiedź radnego Bałuszka, w której niejako szantażuje mieszkańców gminy karami i koniecznością wzięcia kolejnego kredytu, obarczając za to wprost tzw.”lokalnego redaktora”, który miał odwagę podnieść temat oczyszczalni i zatrucia potoku Rudno – chyba nie o takim radnym marzyliśmy, który nie szanuje pojedynczych głosów i nazywają grupę mieszkańców gminy “opozycją”, którzy wracają uwagę “że coś jest nie tak” – przecież słychać, widać i CZUĆ!..
  Mieszkańcy Rybnej obudźcie się…! – najpierw infrastruktura, później “deweloperka”, a nie odwrotnie !

  Cytat radnego: “W rozmowie z zainteresowanym sprawą lokalnym redaktorem, który z tego co wiem jest twórcą donosów o rzekomym zrzucaniu ścieków, chciałbym go osobiście poinformować, że w sytuacji podjęcia działań przez Fundusz Ochrony Środowiska, Gmina będzie musiała zapłacić karę w wysokości ok.1 mln złotych. W takiej sytuacji będziemy zmuszeni wziąć kredyt na wyrównanie kary oraz wykonanie modernizacji. Opozycja w stosunku do naszych działań ( tak można nazwać grupę ludzi skupionych wokół wymienionego redaktora) powinna nie tylko dostrzegać problemy z jakimi boryka się gmina ale i jednocześnie wskazywać na pomysły i sposoby rozwiązania problemów . W innej sytuacji naraża nas mieszkańców na kolejny wydatek który będzie miał bardzo duży wpływ na budżet a co za tym idzie na realizacje planowych inwestycji.”

  AZ.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *