Wywiad z Sołtysem Ruso …

Rusocice, bardzo prężna pod wieloma względami miejscowość. Zabytki, niezwykły krajobraz, aktywni mieszkańcy- to tylko niektóre atuty. Jakie plany na ten rok i następne cztery lata ma sołtys tej miejscowości? Pytanie to kierujemy do wieloletniego samorządowca i doświadczonego sołtysa Rusocic- Stanisława Świadka.

-Wykorzystać wszystkie możliwości dla dalszego rozwoju Rusocic. Utrzymać ten rozwój na dotychczasowym poziomie. Wspierać, rozwijać i dofinansowywać wszystkie organizacje społeczne działające na terenie Rusocic, wspierać działanie szkoły i biblioteki, wspomagać grupę teatralną Credo, dokończyć modernizację dróg gminnych i dojazdowych do pól, wykonać magistrale gazową – to tylko zasadnicze moje plany w zakresie materialnym. Przede wszystkim zamierzam dobrze służyć naszym mieszkańcom.

Gospodarność i sąsiedzka współpraca w Rusocicach to działania szczególnie cenione w tej miejscowości przez internautów. Obie prowadzą do tego, że mieszkańcom żyje się lepiej. Jaka jest rola sołtysa w inicjowaniu i kreowaniu takich postaw?

-Współpraca sąsiedzka odgrywa w naszej społeczności ogromną rolę, większość inicjatyw wywodzi się bezpośrednio od mieszkańców. Oprócz grupy teatralnej bardzo prężnie działają:Ludowy Klub Sportowy Nadwiślan Rusocice oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Mam nadzieję, że nasi druhowie z OSP już wkrótce zawieszą topory i dadzą dobry przykład zwłaszcza młodzieży, która chce zasilić ich szeregi. Dobrze, jako sołtysowi, współpracuje się ze wszystkimi organizacjami, staram się wspólnie z samorządem wiejskim, radą sołecką i Radną zabiegać wszędzie o środki finansowe, aby wspomagać te wspaniałe organizacje, dążyć do realizacji ich pomysłów i zamierzeń. Dla przykładu przypomnę ŁKS Nadwiślan, który w ostatnim okresie czasu miał przeprowadzony gruntowny remont szatni, a obecnie wykonywane jest ogrodzenie boiska sportowego. Wszystkie roboty to była ich inicjatywa, my tylko pomagaliśmy i staraliśmy się o środki. Chcemy by realizowali i rozwijali swoje pasje służące ogólnemu dobru, by byli zadowoleni. Naszym wspólnym zamierzeniem było aby przy boisku sportowym powstał kompleks rekreacyjny tzw OSA (Otwarta Strefa Aktywności), dzięki której teren wokół boiska nie tylko zyskał ciekawy wygląd ale także służy jako miejsce siłowni na otwartym powietrzu ale także jako miejsce ogólnodostępnego parkingu. Powstał tam również piękny płac zabaw dla dzieci. To wszystko robione jest dla naszych mieszkańców, cieszę się, że z tego korzystają, że jest ich tam coraz więcej. Sołtys służy wszystkim, słucha , rozmawia wyjaśnia i szuka możliwości finansowych, sołtys łączy, wyjaśnia, jest zawsze z mieszkańcami, jest najbliżej ich problemów. Niedawno zakończyliśmy montaż oznakowań dróg po wprowadzeniu nazewnictwa ulic w naszej miejscowości, Wygląda pięknie.

Bezpieczeństwo mieszkańców: nowe wyzwania w zakresie podstawowym, bezpieczeństwo komunikacyjne, drogowe, internetowe, ekologiczne wymaga ciągłego współdziałania. Proszę o nim opowiedzieć.

W minionych czterech latach, w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego, zrobiliśmy “milowy” krok do przodu. Nakłady na infrastrukturę drogową, szczególnie na drogi gminne były ogromne i pozwoliły wyasfaltować w Rusocicach wiele dróg oraz większość z nich pozwoliły odwodnić. Przypomnę, że przed czterema laty mieliśmy chyba najgorsze drogi w całej gminie. Poprawę nawierzchni dróg doceniają w rozmowach nasi mieszkańcy. O zwiększeniu bezpieczeństwa na drodze powiatowej nie trzeba przypominać, stało się ono faktem, po wykonaniu jej modernizacji wraz z nawierzchnią w przysiółkach Podskale oraz Góra. Mamy zrobiony tam odcinek wraz z odwodnieniem i chodnikiem. Niedawno uzyskaliśmy pozwolenie na budowę ostatniego odcinka tej drogi, który połączy część przysiółka Podskale ze skrzyżowaniem w kierunku Łączan. W ten sposób cały ciąg drogowy od Kamienia przez Rusocice będzie zmodernizowany. Ogromnym wyzwaniem dla mnie było sfinalizowanie spraw majątkowych części nieruchomości przy naszym kościele i uzyskanie odpowiednich pozwoleń na wyburzenie bardzo starych i zaniedbanych budynków, które „straszyły” i oszpecały teren wokół kościoła. W wyniku załatwienia tych formalności mamy przy kościele piękną przestrzeń wraz z parkingiem. W tym miejscu chciałbym nawiązać jeszcze do gospodarności i sąsiedzkiej współpracy dlatego gdyż wszystkie prace wyburzeniowe wykonaliśmy z grupą mieszkańców sami po to, by zaoszczędzić grosza. I w tym miejscu również chcę podkreślić i podziękować za okazaną pomoc panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy. Wraz z bezpieczeństwem komunikacyjnym doceniamy potrzebę bezpieczeństwa ekologicznego, czystego środowiska, diagnozujemy pojawiające się nowe zagrożenia i staramy się im przeciwdziałać. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa to także w działaniu wsparcie dla funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rusocicach i zapewnienie strażakom godziwych warunków dla działalności bojowej. Stało się to faktem, dzięki pozyskaniu środków na modernizację ogrzewania a później termomodernizację obiektu. Trudne dla w strażaków procedury przetargowe, po przekazaniu pełnomocnictwa do gminy, następnego dnia po przekazaniu, “zaowocowały” ogłoszeniem stosownego postępowania. Tego typu sytuacje wymagają współdziałania, dobrze, że w naszej gminie ono jest. Ważne, że zamiast ewentualnego “politycznego niepokoju” pozyskane zostały pieniądze na poprawę warunków funkcjonowania strażaków.

Rusocice znane są z nowych form propagowania kultury! Grupa teatralna, organizacje społeczne tworzą szczególny klimat tej podkrakowskiej miejscowości. Jaka jest rola sołtysa w tej działalności?

-Sam jestem członkiem grupy teatralnej Credo i aktywnie biorę udział prawie we wszystkich przedsięwzięciach, które grupa realizuje. Kieruje nią osoba o wielkim sercu i zaangażowaniu, w zespole działa około 60 osób. Inicjatywa powołania grupy teatralnej wywołała zapał, obowiązkowość i innowacyjność nie tylko u ludzi starszych ale także wśród młodzieży. Występowaliśmy w kilku miejscowościach naszej gminy, także poza jej terenem, nie tylko przedstawiamy ale także udowadniamy sobie i innym, że “Rusocice potrafią”. W 2017 roku otrzymaliśmy wyróżnienie starosty krakowskiego. Rola sołtysa? Wspierać, popierać, budować a czasem kogoś zagrać zgodnie z wolą reżysera!

Ekologia a równocześnie dobre wykorzystanie zasobów naturalnych i niedaleka żwirownia. To wszystko można pogodzić?-Mądre wykorzystanie wszystkich zasobów, współdziałanie i budowa więzi to klucze do sukcesów. Przykładem mogą być podjęte działania w sprawie dalszej gazyfikacji. Grupa inicjatywna z Kamienia, Rusocic i Czernichowa, zaproszony i chętny do działania wójt gminy, wice marszałek województwa , wspólnym wysiłkiem doprowadzili do pracy nad przystąpieniem do opracowania koncepcji i projektowania części magistrali gazowej. To co posiadamy chcemy ciagle dobrze wykorzystywać dla poprawy życia naszych mieszkańców.

Marzenia sołtysa Świadka na najbliższy rok i cztery następne lata.

-Moim marzeniem jest to, „abyśmy nie spuszczali z tonu i ciągle szli do przodu”. Muszę w tym miejscu, wraz z wszystkimi mieszkańcami pochwalić się szkołą, która wśród placówek oświatowych jest perełką w naszej gminie. Zainwestowano w jej modernizację ponad milion złotych. Będzie także przystosowywana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Moim marzeniem jest ciągły, dobry rozwój Rusocic!

Czy można to zrealizować?

-Oczywiście, “ciągle idąc razem do przodu”-

 

Dziękujemy za wywiad!

 

One comment on “Wywiad z Sołtysem Ruso …

  • Stasiu! Dziękuję i gratuluję. To, co robisz wszystkim nam się podoba, doceniamy Twoje zaangażowanie , powiem tylko – odpowiedni Człowiek na odpowiednim stanowisku. Życzymy dużo sił i samowoli do dalszej jakże szlachetnej pracy na rzecz naszej pięknej małej Ojczyzny…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *