XXI Ogólnopolskim Spł …

5 września zapraszamy do udziału w XXI Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Wisłą na trasie Czernichów – Kraków.

Karta zgłoszeniowa pod linkiem :

https://gmina.czernichow.pl/…/3122-xxi-ogolnopolskiego-sply…

R E G U L A M I N
XXI Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Wisłą
na trasie Czernichów – Kraków, 5 września 2020 roku

1. Uczestnicy:
1) W spływie mogą uczestniczyć osoby dorosłe zakwalifikowane przez organizatora na podstawie złożonej Karty Zgłoszenia.
2) Osoby niepełnoletnie zakwalifikowane przez organizatora na podstawie złożonej Karty Zgłoszenia mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką rodzica lub innego dorosłego uczestnika spływu. Jeżeli rodzic lub opiekun prawny dziecka nie uczestniczy w spływie, a dziecko ma płynąć pod opieką innej dorosłej osoby, dla ważności zgłoszenia konieczne jest osobiste potwierdzenie zgłoszenia dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, które winno zostać dokonane w Urzędzie Gminy lub na starcie spływu.
3) Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

2. Świadczenia dla uczestników:
1) ubezpieczenie NW;
2) transport sprzętu wodnego na miejsce startu w Czernichowie;
3) miejsce w kajaku, kamizelka asekuracyjna, wiosło;
4) opieka instruktorska, ratownicza, medyczna;
5) śluzowanie na stopniu wodnym Kościuszko;
6) udostępnienie obiektu KKW 29 w Krakowie (zakończenie spływu);
7) gorący poczęstunek (kiełbaski z rusztu) na terenie obiektu KKW 29;

3. Obowiązki uczestników:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i programu oraz bezwzględne podporządkowanie się ustaleniom kierownictwa spływu oraz kadry instruktorskiej;
2) przestrzeganie zasad ochrony przyrody, karty turysty i zasad bezpieczeństwa na wodzie;
3) przestrzegania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.
4) niesienie pomocy innym uczestnikom spływu;
5) pływanie w osadach wyznaczonych przez komandora spływu;
6) pływanie w kamizelkach asekuracyjnych;
7) utrzymanie sprzętu przekazanego do dyspozycji spływu w należytym stanie technicznym, umożliwiającym jego bezpieczną eksploatację;
przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzony na czas spływu sprzęt;
9) pomoc przy rozładunku, załadunku, porządkowaniu sprzętu;
10) posiadanie ubioru odpowiedniego do warunków atmosferycznych i specyfiki turystyki kajakowej
11) zaleca się zabranie ze sobą prowiantu oraz ubrania do przebrania po spływie.

4. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do:
1) wyłącznego prawa interpretowania niniejszego regulaminu;
2) wykluczenia z uczestnictwa w imprezie osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu;
3) odwołania lub zmiany terminu spływu w przypadku złych warunków atmosferycznych, hydrologicznych lub epidemicznych.

5. Administratorem danych osobowych uczestników spływu są:
− Wójt Gminy Czernichów z siedzibą: 32-070 Czernichów ul. Gminna 1;
− Kolejowy Klub Wodny 1929 z siedzibą: 30-206 Kraków, ul. Księcia Józefa 24a.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *